literatura

Zoufalství se rodí v neděli

Román, který Slimani věnovala chůvám

Šílené léto 2015

Společnost na pokraji nervového zhroucení

Ani princezny, ani harémy

Frankofonní próza íránských a severoafrických autorek

Pohádka o zkáze a obrodě lidstva

Bytost Václava Kahudy

Angažovaný proti své vůli

Esejistická kniha Orhana Pamuka

Hladké čtení fikčních světů

Young adult, dívčí román a prostupnost hranic

Lidé, spěte! - idiot dýchá

Neprozradím ti, že ti nevěřím

Guus Kuijer o dospívání mezi nedospělými