literatura

Dystopie plná autorského ega

Konzervativní revoluce Davida Zábranského

Hledání lidskosti v pekle

Lágrové svědectví Prima Leviho

Zrádný vypravěč

Skeptický román Muriel Sparkové

Bez žádoucích vzpomínek

Neúprosné memoáry Markéty Brouskové

Ranní rosa - na mezi

Návrat z koloniální říše

André Gide a jeho Cesta do Konga

Cesty těch, co se nehýbou

Středoevropští melancholici a nomádi

Zeď proti světu

Nad poezií Marie Jehličkové