literatura

Virtuos cavyků

Strhující i žvanivá erudice George Steinera

Kaleidoskopická osobnost

Za Georgem Steinerem a jeho dílem

Literární podoby lesa

Klostermann, Váchal i Poslední Mohykán

A co básník?

Za osobností a dílem Stanislava Dvorského

To, co je - básnická redukce

Průlina mezi plátny

Závratě a zápasy Daniely Hodrové

Existencialistické bistro

Filosofický koktejl Sarah Bakewellové

Na pospas kancelářskému kretenismu

Otevřený prostor Igora Malijevského