literatura

Queer dvůr - na mezi

Onemocnět uměním

Nad korespondencí Julia Zeyera a Jana Liera

Účetní knihy útěchy a bolesti

Zapírání blízkých v románu Katriny Kaldy

Moc vody

Osvěžení z pornografické Vltavy

Jen tak si žít

Příběh z doby, kdy tma halila svět

Zbyl čas už jen na literaturu

S Dragem Jančarem o katarzní síle románu

Postencyklopedický zlomek

Tlumeně přízračný Herbář Petra Borkovce