výtvarné umění

O síle křehkosti

Vídeňská výstava textilu a keramiky

Na cestě z neviditelnosti

S Petrou Hlaváčkovou o projektu Ženy v architektuře

Objímá, hledá smír, stále uniká

Zvířecí zpravodajství v ostravské galerii PLATO

Konec jedné etapy

Cena Jindřicha Chalupeckého naposledy pro pět vítězů

Od LGBTQ+ ke kvíření

Proměny výstav českého queer umění v posledních letech

V táboře přehnaného

Poznámky k senzibilitě campu

Virtuální hypertenze

Zkoumání vztahu našich těl a jejich avatarů

Systém, který se osvědčil

Výzvy a proměny regionálních galerií po roce 1989