výtvarné umění

Mezi obrazem a jazykem

S Marií Rakušanovou o výstavě Očima Franze Kafky

Hledání dobré práce

Galerie Hraničář v boji proti prekarizaci v kultuře

Na hraně etnoemancipace

Umění Romů mezi muzeem a galerií

Nová éra kreativity?

Změna paradigmatu umělecké tvorby

Propletená síť nových realismů

Ozvěny principů nové věcnosti v umění a kultuře první republiky

Moje praxe je nacionalistická

Se Žannou Kadyrovou o umělecké tvorbě za ruské invaze

O síle křehkosti

Vídeňská výstava textilu a keramiky

Na cestě z neviditelnosti

S Petrou Hlaváčkovou o projektu Ženy v architektuře