výtvarné umění

Političnost bez velkých gest

Severské příběhy represe a disciplíny

Divácký zážitek

Vídeňská expozice děl Pietera Bruegela

Jednota v mnohosti

O identitách amerického člověka

Oslava všeho a ničeho

Freespace na bienále architektury v Benátkách

Oživování komunitního cítění

Současná kultura na Vysočině

Od aury k atraktivitě

Digitální muzeum v digitální době

O potížích konceptualismu

Podoby současného slovenského umění

Politika těla

Drag jako umělecká metoda