proběhlé diskuze ádvojky

diskuse A2

Etika literatury: jsme beznadějní elitáři? Čtenářský klub A2
...
diskuse A2
2/11/21
09:29
sdílet

Etika literatury: jsme beznadějní elitáři?

Diskuse Čtenářského klubu A2 + uvedení nového čísla A2

„Díky schopnosti přisvědčit tomu, co je nahodilé a nekoherentní na nás samých, můžeme být schopni přisvědčit i druhým.“— Judith Butler

Má kvalitní literatura šanci vykročit z elitního prostředí, získat relevanci mimo okruh znalců a proměňovat životy? V první části Čtenářského klubu A2 budeme mluvit o knize Intelektuálové a masy, v níž John Carey obviňuje modernistickou literaturu ze záměrného elitářství. Poté přejdeme k obecnějším otázkám nad texty z nejnovějšího čísla A2: Dokážou literární díla rozšířit a tříbit naše představy o tom, jak mohou lidé z nejrůznějších sociálních skupin vést svůj život, a nenechat se naopak vést životem? A dovedeme dnes vůbec o literatuře uvažovat v etických kategoriích?

Diskutovat budou Ondřej Beran, Blanka Činátlová, Eva Klíčová, Jan Kolář, Josef Šebek a Michal Špína.

úterý 2. listopadu 2021, 18:00Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 420, Praha 4, přízemí

Akci podpořila MČ Praha 4

diskuse A2

Čtenářský klub A2: Výuka literatury
...
diskuse A2
10/9/20 - 10/9/20
18:00 - 20:00
sdílet

Když si na konci šedesátých let známý francouzský literární teoretik Roland Barthes pročítal učebnice literatury, kladl si otázky, co z četby přetrvá a proč nás literatura přitahuje i po konci povinné školní docházky. Navrhl i konkrétní možnosti, jak by se ve výuce mělo s uměleckým textem zacházet – například opustit od zaměření na kanonickou literaturu a literární historii.Výuka literatury na českých školách je i o víc než půlstoletí později literární vědou, zdá se, netknutá. Patří vůbec teorie k výuce literatury? A jak souvisí se čtenářskou zkušeností? Je státní maturita skutečně tím nejzásadnějším problémem, který ovlivňuje výuku literatury? A proč by měla být schopnost uvažovat o literatuře vůbec součástí středoškolské výuky?

Nejen na to se pokusíme odpovědět v diskusi na téma VÝUKA LITERATURY ve čtvrtek 10. září od 18 hod. VŠKK, Na Pankráci 420, 140 00 Praha 4-Nusle

Hosté:Petr Bílek, FF UK, Praha

Andrea Králíková, FF UK, Praha

Jiří Koten, PF UJEP, Ústí nad Labem

Moderuje Blanka Činátlová, A2 kulturní čtrnáctideník a FF UK, Praha

FB událost: https://www.facebook.com/events/307957023767209

diskuse A2

Diskuze A2: Nadějné vyhlídky?

Hosté:
Isa Knilli, enviromentální aktivistka
Petr Doubravský, aktivista a člen iniciativy Fridays for Future

Moderuje:
Matěj Metelec, redaktor kulturního čtrnáctideníku A2

Středoškolské stávky Fridays for Future se 15. března zúčastnilo podle odhadů po celém světě asi 1,4 milionů studentů. A vzhledem k jejímu úspěchu dokonce i v aktivisticky opatrné České republice je jasné, že se mezi mladými lidmi něco děje. Příslovečné „budoucí generace“ si k překvapení a nelibosti mnoha příslušníků generací starších vzaly slovo a řekly rozhodné „ne“ tomu, aby se politické a ekonomické elity dál tvářily, že klimatická změna pro ně není téma. Mládež je přinejmenším od studentských revolt roku 1968 považována za samozřejmý subjekt požadující politickou změnu, v českém prostředí ale zatím mezi středoškoláky šlo spíš o vymezování se vůči režimu minulému. Co je příčinou této náhlé proměny? A jaké jsou vlastně cíle environmentálně aktivizovaných mladých lidí? Vedle nadšení, se mohou objevit i skeptické otázky a budoucnosti hnutí bez vlastních mocenských ambicí, a tedy i ochoty krom protestu přinášet vůli k vlastnímu řešení. V další A2 debatě v HaDivadle se budeme o příležitosti březnové premiéry Büchnerova apelativního dramatu Woyzeck ptát nejen, jak místo klimatu změnit systém, ale také zda nejsou všechna hnutí nesená generačním konfliktem odsouzena vyprchat, když jejich aktéři dospějí.

Debata nejen k premiéře hry Woyzeck, VSTUP VOLNÝ

www.hadivadlo.cz
www.advojka.cz

...

diskuse A2

Nač pistole, když máme slova?

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

Kulturní čtrnáctideník A2 uvádí autorské čtení Ivana Medešiho a Milo Janáče s podtitulem "Z karpatskej medveďoprcaniny do srbskej psojebiny"

Jak se z opileckých historek a příběhů okresních lůzrů dělá literatura? A nabízí se v periferních oblastech středovýchodní Evropy vůbec jiný materiál? Jaký je dnes úděl spisovatele na východoslovenském maloměstě nebo na venkově v severním Srbsku? Jak se píšou a vydávají knihy v jazyce, kterým mluví jenom několik vesnic? A co se stane, když se dva spříznění autoři potkají poprvé naživo?

Své texty přečtou a besedovat budou Ivan Medeši, píšící ve vojvodinské rusínštině, a Milo Janáč z východního Slovenska. Tlumočit bude Maroš Volovár, slovenský překladatel a vydavatel Medešiho knih. Moderuje Michal Špína.

Pátek 8. února, 19:00, suterén Café Lajka (U Akademie 11, tram Letenské náměstí)
https://www.facebook.com/events/782623098766592/

...
diskuse A2
8/2/19 - 8/2/19
19:00 - 21:00
sdílet

diskuse A2

Diskuze A2: Třída a demokracie

Hosté:
Eva Svobodová, novinářka
Petr Bittner, komentátor Deníku Referendum a filosof

Moderuje:
Matěj Metelec, publicista a redaktor A2

V době, kdy psal Maxim Gorkij své Maloměšťáky, byla střední třída i v zemích na západ od Ruska stále jen tenkou a nesebevědomovou vrstvičkou mezi panující buržoazií a čím dále lépe organizovanou dělnickou třídou. Po druhé světové válce ale přišel její skoro až nečekaný nástup. Růst směrem nahoru i směrem dolů z ní udělal ve zlatém třicetiletí hlavního spotřebitele a určil povahu poválečného kapitalismu. Z politického hlediska lze bez nadsázky říci, že to byla střední třída, která formovala demokracii tak, jak ji známe. Přesto však byla její identita vždy nejistá, proměnlivá a rozplývající se. Vedle dělnictva a buržoazie jako by se vždycky definovala tím, čím nebyla. S nástupem globalizace přišel i pro střední třídu a možná právě pro střední třídu věk nejistoty. Standardy, které se jí zdály být zaručeny, najednou mizí, ať už se jedná o bydlení, práci nebo životní úroveň. S tímto jde ruku v ruce krize demokracie, nástup populistů a rozklad tradiční pravolevé politické škály. V další A2 debatě v HaDivadle se budeme mimo jiné ptát, jak se pojí politika s třídní identitou a co tuto identitu zakládá? Hodnoty, životní úroveň, nebo spíše symbolický status? Stala se levicovost elitním statusem? Bude pravice buď extrémní, nebo nebude vůbec?

Debata nejen k premiéře hry Maloměšťáci, VSTUP VOLNÝ

www.hadivadlo.cz
www.advojka.cz

...

diskuse A2

Neviditelná vzpoura

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

 

K příležitosti vydání A2/25 s tématem Neviditelné vzpoury, které se snaží nasvítit teoretickou produkci anonymního radikálně levicového kolektivu, jenž vystupuje jako Neviditelný výbor, se uskuteční diskuse, jež by měla reflektovat „(ne)důležitost“ těchto levicových teoretiků insurekcionismu pro strategie a taktiky sociálních hnutí. Jaká jsou filosofická a mystická východiska věčně skrytých autorů a jakým způsobem se vyvíjejí jejich esejistické pamflety od vydání jejich slavné a diskutované prvotiny Vzpoura přichází? Jak vypadá radikálně levicová kritika radikální levice od ambiciózních autorů, kteří se snaží svými knihami oslovit povstalce celého světa a věří tomu, že vytvářejí funkční manuál vzpoury, jež může ústit v revoluci?

Diskutovat budou redaktoři kulturního čtrnáctideníku A2 Lukáš Rychetský a Matěj Metelec a redaktor komentářového deníku Alarm Pavel Šplíchal.

Organizováno s podporou MČ Praha 4

...
diskuse A2
11/12/18 - 11/12/18
18:00 - 20:00
sdílet

diskuse A2

Vzpomínka na Zemi

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

 

Čínský spisovatel Liou Cch’­-sin ve své monumentální trilogii Vzpomínka na Zemi vykresluje vesmír jako temný les, do něhož vstupuje křehké a bezbranné lidstvo. Próza je fascinující spekulací o osudech celých civilizací v konfliktech, jež nemohou být metaforami těch, které známe. Ve vesmíru můžeme totiž očekávat jedině neočekávatelné.

„Vesmír je podle Lioua fascinující svou chladnou, precizní, velkolepou krásou, ale zároveň je velkolepým způsobem hrozivý a ničivý. Autorova bezmála dvoutisícistránková spekulace o podobě možného budoucího konfliktu s mimozemskou civilizací představuje pro žánr kosmické science fiction zlomový revizionistický text.“ Antonín Tesař

„Proč chtějí vlastně lidé navázat komunikaci s mimozemskými bytostmi, když střety civilizací v lidských dějinách vedly vždy ke zničení méně rozvinutých společenství těmi silnějšími? Jak podle něj totiž vyplývá třeba z éry evropské kolonizace afrického či amerického kontinentu, příchod jiné civilizace většinou pro domorodce znamená záhubu.“ Jan Bělíček

Diskutovat o knize budou Antonín Tesař a Jan Bělíček

 

Organizováno s podporou MČ Praha 4

...
diskuse A2
20/11/18 - 20/11/18
19:00 - 21:00
sdílet

diskuse A2

Diskuse A2: O využití psychedelik v psychiatrii a péči o duševní zdraví

Moderovaná debata ve spolupráci s časopisem A2

Aktuální téma, které se zabývá tenkou hranicí mezi normalitou a duševní nemocí, a reflektuje fakt, že v posledních letech se mění pohled na obtížné psychické stavy i na péči o ty, kteří jimi trpí. Jaký je problém v nedostatku příležitostí s někým si popovídat, někomu se svěřit, najít někoho, kdo naslouchá. Jak by moderní péče o duši mohla v budoucnu vypadat – jak je v některých případech už teď uplatňována? O léčbě úzkosti i o tom, co čeká nastupující generaci.

Hosté:
IVANA ŠPILLEROVÁ, členka terenního týmu Centra duševního zdraví v Brně, autorka kvalitativního výzkumu na téma zkušenosti s psilocybinem z dlouhodobé perspektivy.
JINDŘICH JAŠÍK, autor autobiografické knihy Cesta ze schizofrenie.
VÍT POKORNÝ, filozof, autor knihy Myslet z psychedelických zkušeností.
MICHAELA VIKTORINOVA, klinická psycholožka, podílí se na výzkumu s užitím psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví

Moderátorka:
Martina Faltýnová, A2 kulturní čtrnáctideník

Moderovaná diskuze je součástí doprovodného programu výstavy Topografie pozornosti – Zpřítomnění v Galerii Hraničář v rámci festivalu FIK 2018.

Vstupné dobrovolné

...
17/11/18 - 17/11/18
17:00 - 18:30
sdílet

diskuse A2

Diskuze A2: Umění avantgardy, avantgarda umění

Hosté
Martina Smutná, výtvarná umělkyně
Alexey Klyuykov, výtvarný umělec

Moderuje
Anežka Bartlová, kritička umění

Loni uběhlo sto let nejen od Ruské revoluce, ale také od vystavení jednoho z nejdiskutovanějších děl v dějinách umění, Fontány Marcela Duchampa. Obrácený pisoár podepsaný R. Mutt je jedním z vrcholů a symbolů avantgardy. Revoluční proměna tehdy zasáhla život i umění a v letech, jež následovaly, se zdálo, že by obojí mohlo jít ruku v ruce, ba dokonce, že by hranice mezi nimi mohly padnout. Politická a umělecká avantgarda se ale rozešly a snaha o rozbíjení zaběhlých pořádků zůstala vlastní spíše té umělecké. Co ale zbylo z autonomie umění, tedy hlavního dědictví avantgard, v době všudypřítomnosti internetu? Nemusí se umění zbavit i posledních ostrůvků, kde autonomie přežívá? A co v tomto ohledu s problémem elitářství a nesrozumitelnosti současného umění? Může vůbec umění doufat, že by i dnes dokázalo měnit svět?

Debata nejen k premiéře hry Čevengur.

...

diskuse A2

Radikalita lásky

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

 

Přijďte diskutovat o knize Radikalita lásky chorvatského filosofa Srećka Horvata

Těší se na vás redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2 Marta Martinová, překladatel knihy Jaroslav Michl a hosté

Srećko Horvat je jednou z vůdčích postav dnešní postjugoslávské intelektuální levice. V drobné knížce Radikalita lásky se snaží propojit dvě témata, která nepřestávají vzbuzovat pozornost a emoce: lásku a revoluci. Podává je překvapivě beletrizovanou formou, jež kombinuje faktografii, osobní zážitky z cest i filosofické úvahy.

Co by se stalo, pokud bychom měli možnost projít si revoluční historií 20. století a klást jejím hlavním protagonistům zdánlivě naivní otázky na téma lásky? Lze vůbec něco na současných podobách lásky označit za radikální? Milovali revolucionáři a revolucionářky jinak? Může být láska hnací silou revoluce? A o jaké lásce je tu vůbec pořád řeč?

„Vztah mezi politikou a fyzickou láskou byl velmi často překrucován a mystifikován levicí – od tradičního komunistického erotického konzervatismu přes směšné pseudorevoluční excesy sexuální revoluce až po šílenství politické korektnosti. Ve své nádherně čtivé knize to Horvat říká na rovinu: za prvé mluví bez ostychu o lásce, ne o sexu, který svůj subverzivní rozměr ztratil už před lety; za druhé prosazuje radikalitu lásky coby sílu, která odolává samotným základům liberální povolnosti. Je to kniha, která komunisty změní v milence a milence v komunisty!“ říká o knize Slavoj Žižek.

„Ve snaze přivést lásku zpět do oblasti politiky je třeba nejenom začít diskutovat o lásce jako o důležité součásti našeho úsilí, ale také potenciálně vytvářet nové formy života i samotné lásky,“ tvrdí provokativně sám autor.

Lze ale s Horvatovým přístupem i formou knihy polemizovat? Co když si autor v honbě za co nejširším publikem zjednodušil okruh svých otázek natolik, že nemůže přinést ty opravdu radikální odpovědi? Co dílo vypovídá o svém autorovi? A jak nahlíží mytickou postavu evropského filosofa? A proč vlastně v knize téměř chybí myslitelky?

Organizováno s podporou Městské části Praha 4.

...
6/10/18 - 6/10/18
17:00 - 19:00
sdílet