proběhlé diskuze ádvojky

diskuse A2

Debata A2: Pandemie hladu
...
diskuse A2
@Komunitní centrum Zdena
28/9/22 - 28/9/22
18:00 - 20:00
sdílet

Většina Evropanů pravděpodobně nikdy nehladověla jiným způsobem než dobrovolným půstem. Přesto se dnes v EU naprosto nedostatečně stravuje zhruba 33 milionů lidí a toto číslo s prohlubující se potravinovou krizí narůstá, a to i na bohatém Severu. Právě pandemii hladu, která v současnosti ohrožuje přes 800 milionů obyvatel planety, jsme se věnovali v srpnovém čísle 16, v němž jsme si všímali zejména situace přehlíženého globálního Jihu.

Nejen o nerovnoměrné spotřebě jídla a možnostech vymýcení podvýživy budeme diskutovat s Věrou Doušovou (Potravinová banka), Radimem Kotrbou (Katedra tropického zemědělství, ČZU) a Tomášem Uhnákem (AMPI).

Moderuje Marta Martinová.

Akce bude streamována na profil A2.

Diskusi podpořila Nadace Rosy Luxemburgové.

Zobrazovat míň

diskuse A2

Literární procházky A2: #4 Literární Pardubice
...
diskuse A2
24/9/22 - 24/9/22
14:00 - 18:00
sdílet

Literární procházky A2#4 Literární Pardubices Janem Kolářem a Blankou Činátlovou

Literární procházka po Pardubicích usiluje o to propojit zážitek z konkrétních míst v městském intravilánu se zážitkem z literárních textů autorů, kteří jsou svou tvorbou s Pardubicemi spojeni (Jaromír John, Vladimír Vokolek, Jiří Gruša, Jiří Pištora, Petr Kabeš). Nejde ani tak o to nacházet “autentická” místa, jež tvoří materiální předobrazy literárních textů nebo se váží ke konkrétním životním epizodám zmiňovaných autorů, ale pokusit se pomocí společného průchodu městem za doprovodu koláže složené z krátkých literárních ukázek poukázat na paralely mezi faktickým místopisem Pardubic a fiktivní topologií vybraných literárních děl.

Sraz ve 14 hod ve vstupní hale Hlavního nádraží v Pardubicích pod horoskopemDélka trasy cca 8 km, trasa je vhodná pro kočárky.

Kapacita: 25 osob.Vstupenky v ceně 200 Kč v prodeji na e-shopu A2: http://eshop.advojka.cz/.../literarni-prochazky-a2.../

Vstupenka nezahrnuje jízdenku do Pardubic a MHD.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

diskuse A2

Československá radikální levice
...
diskuse A2
19/4/22
14:46
sdílet

Příběh československé radikální levice nebyl dosud v dostatečné míře prozkoumán a z velké části stále čeká na zpracování. Čím se vyznačovalo myšlení a jednání, které zleva (a někdy i zevnitř strany) kritizovalo politiku KSČ? A jak si vedla radikální levice v posledních třiceti letech? Odpovědi na tyto otázky by měly zaznít na diskuzním večeru A2 kulturního čtrnáctideníku. Debatovat bude historička Kristina Andělová, historik Jan Mervart, filosofka Ľubica Kobová a politolog Ondřej Slačálek. 19. 4. od 18 h v Komunitním centru Zdena, Tusarova 41, 17000 Praha.

Diskusi podpořila Nadace Rosy Luxemburgové.

diskuse A2

Etika literatury: jsme beznadějní elitáři? Čtenářský klub A2
...
diskuse A2
2/11/21
09:29
sdílet

Etika literatury: jsme beznadějní elitáři?

Diskuse Čtenářského klubu A2 + uvedení nového čísla A2

„Díky schopnosti přisvědčit tomu, co je nahodilé a nekoherentní na nás samých, můžeme být schopni přisvědčit i druhým.“— Judith Butler

Má kvalitní literatura šanci vykročit z elitního prostředí, získat relevanci mimo okruh znalců a proměňovat životy? V první části Čtenářského klubu A2 budeme mluvit o knize Intelektuálové a masy, v níž John Carey obviňuje modernistickou literaturu ze záměrného elitářství. Poté přejdeme k obecnějším otázkám nad texty z nejnovějšího čísla A2: Dokážou literární díla rozšířit a tříbit naše představy o tom, jak mohou lidé z nejrůznějších sociálních skupin vést svůj život, a nenechat se naopak vést životem? A dovedeme dnes vůbec o literatuře uvažovat v etických kategoriích?

Diskutovat budou Ondřej Beran, Blanka Činátlová, Eva Klíčová, Jan Kolář, Josef Šebek a Michal Špína.

úterý 2. listopadu 2021, 18:00Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 420, Praha 4, přízemí

Akci podpořila MČ Praha 4

diskuse A2

Čtenářský klub A2: Výuka literatury
...
diskuse A2
10/9/20 - 10/9/20
18:00 - 20:00
sdílet

Když si na konci šedesátých let známý francouzský literární teoretik Roland Barthes pročítal učebnice literatury, kladl si otázky, co z četby přetrvá a proč nás literatura přitahuje i po konci povinné školní docházky. Navrhl i konkrétní možnosti, jak by se ve výuce mělo s uměleckým textem zacházet – například opustit od zaměření na kanonickou literaturu a literární historii.Výuka literatury na českých školách je i o víc než půlstoletí později literární vědou, zdá se, netknutá. Patří vůbec teorie k výuce literatury? A jak souvisí se čtenářskou zkušeností? Je státní maturita skutečně tím nejzásadnějším problémem, který ovlivňuje výuku literatury? A proč by měla být schopnost uvažovat o literatuře vůbec součástí středoškolské výuky?

Nejen na to se pokusíme odpovědět v diskusi na téma VÝUKA LITERATURY ve čtvrtek 10. září od 18 hod. VŠKK, Na Pankráci 420, 140 00 Praha 4-Nusle

Hosté:Petr Bílek, FF UK, Praha

Andrea Králíková, FF UK, Praha

Jiří Koten, PF UJEP, Ústí nad Labem

Moderuje Blanka Činátlová, A2 kulturní čtrnáctideník a FF UK, Praha

FB událost: https://www.facebook.com/events/307957023767209

diskuse A2

Diskuze A2: Nadějné vyhlídky?

Hosté:
Isa Knilli, enviromentální aktivistka
Petr Doubravský, aktivista a člen iniciativy Fridays for Future

Moderuje:
Matěj Metelec, redaktor kulturního čtrnáctideníku A2

Středoškolské stávky Fridays for Future se 15. března zúčastnilo podle odhadů po celém světě asi 1,4 milionů studentů. A vzhledem k jejímu úspěchu dokonce i v aktivisticky opatrné České republice je jasné, že se mezi mladými lidmi něco děje. Příslovečné „budoucí generace“ si k překvapení a nelibosti mnoha příslušníků generací starších vzaly slovo a řekly rozhodné „ne“ tomu, aby se politické a ekonomické elity dál tvářily, že klimatická změna pro ně není téma. Mládež je přinejmenším od studentských revolt roku 1968 považována za samozřejmý subjekt požadující politickou změnu, v českém prostředí ale zatím mezi středoškoláky šlo spíš o vymezování se vůči režimu minulému. Co je příčinou této náhlé proměny? A jaké jsou vlastně cíle environmentálně aktivizovaných mladých lidí? Vedle nadšení, se mohou objevit i skeptické otázky a budoucnosti hnutí bez vlastních mocenských ambicí, a tedy i ochoty krom protestu přinášet vůli k vlastnímu řešení. V další A2 debatě v HaDivadle se budeme o příležitosti březnové premiéry Büchnerova apelativního dramatu Woyzeck ptát nejen, jak místo klimatu změnit systém, ale také zda nejsou všechna hnutí nesená generačním konfliktem odsouzena vyprchat, když jejich aktéři dospějí.

Debata nejen k premiéře hry Woyzeck, VSTUP VOLNÝ

www.hadivadlo.cz
www.advojka.cz

...

diskuse A2

Nač pistole, když máme slova?

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

Kulturní čtrnáctideník A2 uvádí autorské čtení Ivana Medešiho a Milo Janáče s podtitulem "Z karpatskej medveďoprcaniny do srbskej psojebiny"

Jak se z opileckých historek a příběhů okresních lůzrů dělá literatura? A nabízí se v periferních oblastech středovýchodní Evropy vůbec jiný materiál? Jaký je dnes úděl spisovatele na východoslovenském maloměstě nebo na venkově v severním Srbsku? Jak se píšou a vydávají knihy v jazyce, kterým mluví jenom několik vesnic? A co se stane, když se dva spříznění autoři potkají poprvé naživo?

Své texty přečtou a besedovat budou Ivan Medeši, píšící ve vojvodinské rusínštině, a Milo Janáč z východního Slovenska. Tlumočit bude Maroš Volovár, slovenský překladatel a vydavatel Medešiho knih. Moderuje Michal Špína.

Pátek 8. února, 19:00, suterén Café Lajka (U Akademie 11, tram Letenské náměstí)
https://www.facebook.com/events/782623098766592/

...
diskuse A2
8/2/19 - 8/2/19
19:00 - 21:00
sdílet

diskuse A2

Diskuze A2: Třída a demokracie

Hosté:
Eva Svobodová, novinářka
Petr Bittner, komentátor Deníku Referendum a filosof

Moderuje:
Matěj Metelec, publicista a redaktor A2

V době, kdy psal Maxim Gorkij své Maloměšťáky, byla střední třída i v zemích na západ od Ruska stále jen tenkou a nesebevědomovou vrstvičkou mezi panující buržoazií a čím dále lépe organizovanou dělnickou třídou. Po druhé světové válce ale přišel její skoro až nečekaný nástup. Růst směrem nahoru i směrem dolů z ní udělal ve zlatém třicetiletí hlavního spotřebitele a určil povahu poválečného kapitalismu. Z politického hlediska lze bez nadsázky říci, že to byla střední třída, která formovala demokracii tak, jak ji známe. Přesto však byla její identita vždy nejistá, proměnlivá a rozplývající se. Vedle dělnictva a buržoazie jako by se vždycky definovala tím, čím nebyla. S nástupem globalizace přišel i pro střední třídu a možná právě pro střední třídu věk nejistoty. Standardy, které se jí zdály být zaručeny, najednou mizí, ať už se jedná o bydlení, práci nebo životní úroveň. S tímto jde ruku v ruce krize demokracie, nástup populistů a rozklad tradiční pravolevé politické škály. V další A2 debatě v HaDivadle se budeme mimo jiné ptát, jak se pojí politika s třídní identitou a co tuto identitu zakládá? Hodnoty, životní úroveň, nebo spíše symbolický status? Stala se levicovost elitním statusem? Bude pravice buď extrémní, nebo nebude vůbec?

Debata nejen k premiéře hry Maloměšťáci, VSTUP VOLNÝ

www.hadivadlo.cz
www.advojka.cz

...

diskuse A2

Neviditelná vzpoura

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

 

K příležitosti vydání A2/25 s tématem Neviditelné vzpoury, které se snaží nasvítit teoretickou produkci anonymního radikálně levicového kolektivu, jenž vystupuje jako Neviditelný výbor, se uskuteční diskuse, jež by měla reflektovat „(ne)důležitost“ těchto levicových teoretiků insurekcionismu pro strategie a taktiky sociálních hnutí. Jaká jsou filosofická a mystická východiska věčně skrytých autorů a jakým způsobem se vyvíjejí jejich esejistické pamflety od vydání jejich slavné a diskutované prvotiny Vzpoura přichází? Jak vypadá radikálně levicová kritika radikální levice od ambiciózních autorů, kteří se snaží svými knihami oslovit povstalce celého světa a věří tomu, že vytvářejí funkční manuál vzpoury, jež může ústit v revoluci?

Diskutovat budou redaktoři kulturního čtrnáctideníku A2 Lukáš Rychetský a Matěj Metelec a redaktor komentářového deníku Alarm Pavel Šplíchal.

Organizováno s podporou MČ Praha 4

...
diskuse A2
11/12/18 - 11/12/18
18:00 - 20:00
sdílet

diskuse A2

Vzpomínka na Zemi

Čtenářský klub kulturního čtrnáctideníku A2

 

Čínský spisovatel Liou Cch’­-sin ve své monumentální trilogii Vzpomínka na Zemi vykresluje vesmír jako temný les, do něhož vstupuje křehké a bezbranné lidstvo. Próza je fascinující spekulací o osudech celých civilizací v konfliktech, jež nemohou být metaforami těch, které známe. Ve vesmíru můžeme totiž očekávat jedině neočekávatelné.

„Vesmír je podle Lioua fascinující svou chladnou, precizní, velkolepou krásou, ale zároveň je velkolepým způsobem hrozivý a ničivý. Autorova bezmála dvoutisícistránková spekulace o podobě možného budoucího konfliktu s mimozemskou civilizací představuje pro žánr kosmické science fiction zlomový revizionistický text.“ Antonín Tesař

„Proč chtějí vlastně lidé navázat komunikaci s mimozemskými bytostmi, když střety civilizací v lidských dějinách vedly vždy ke zničení méně rozvinutých společenství těmi silnějšími? Jak podle něj totiž vyplývá třeba z éry evropské kolonizace afrického či amerického kontinentu, příchod jiné civilizace většinou pro domorodce znamená záhubu.“ Jan Bělíček

Diskutovat o knize budou Antonín Tesař a Jan Bělíček

 

Organizováno s podporou MČ Praha 4

...
diskuse A2
20/11/18 - 20/11/18
19:00 - 21:00
sdílet