výstava

Jaké hranice?

kurátoři: Ondřej Horák, Nina Jassingerová

místo

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

sdílet
datum

6/6/19 - 13/10/19

čas

10:00 - 18:00

Výstavní projekt Jaké hranice? reaguje na aktuální téma migrace a skládá se ze dvou částí. První část je založená na interakci, druhou tvoří kurátorský výběr.

Cílem interaktivní části projektu je aktivně propojit výtvarné umělce či studenty uměleckých škol s cizinci žijícími na našem území a výsledky jejich práce představit veřejnosti. Projekt odstartoval v únoru 2018 debatou s cizinci, kteří reagovali na výzvu o zapojení do společné aktivity. Snahou bylo v omezeném čase spojit cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pochází ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. V následujících měsících pak došlo ke vzájemné spolupráci a prvním výstupem byla prezentace vzniklých prací v rámci festivalu 4 dny v pohybu, který se uskutečnil v říjnu 2018 v Praze. Mezi účastníky projektu jsou ženy i muži nejrůznějšího věku a sociálních vazeb, kteří pochází např. z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska, Vietnamu, Mexika nebo Venezuely.

Výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě je však daleko rozsáhlejším projektem. Kombinuje díla vzniklá jak během této spolupráce, tak také díla významných umělců české moderny především první poloviny 20. století, kteří našli inspiraci nebo azyl za hranicemi (Otto Gutfreund, František Kupka, Alfons Mucha, Bohuslav Reynek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, František Tichý, Toyen, ad.). Smyslem tohoto spojení je otevření témat mezinárodní spolupráce, zahraničních vlivů a motivů, které vždy ovlivňovaly nejen naše umělce, ale především celou českou společnost.

http://www.ogv.cz/hranice_vystava