divadlo

MALÁ INVENTURA
Festival nového divadla / 18. ročník
20. – 29. 2. 2020 / Praha

datum

20/2/20 - 29/2/20

čas

10:00 - 22:00

Malá inventura je přehlídkou nejvýraznějších projektů nového divadla, které vznikly na nezávislé divadelní scéně v Praze v předchozím roce. Ve svém hlavním programu představí špičkové divadelní soubory reprezentující tvorbu 13 domovských scén festivalu (DOMOVSKÉ SCÉNY), etablované projekty českých a
zahraničních umělců působících na pražské nezávislé scéně (TAŽNÍ PTÁCI a RESIDENTS) i talentované začínající umělce (NOVÁ KREV NA SCÉNĚ). 

Festival se na deset dní stane centrem živého networkingu divadelních organizací a profesionálů, uměleckých skupin, performerů i širší odborné veřejnosti. Vzájemné setkávání přináší sdílení nápadů a ověřování idejí, diskusi aktuálních témat, iniciuje nové spolupráce a podporuje hostování umělců na dalších
festivalech v ČR i zahraničí (INDUSTRY). Přehlídku nezávislého divadla doplňuje obsáhlý doprovodný program zahrnující další scény pro nezávislé divadlo v Praze. Představí výsledky mezinárodní spolupráce mezi Prahou a Berlínem (PRALIN), uvede nevšední projekty, které vznikly v regionech ČR (REGIONY) další doprovodné akce včetně programu pro děti (DALŠÍ PROGRAM). Festival zahájí jubilejní páté udílení cen Česká divadelní DNA, které proběhne 20. 2. 2020 ve Studiu Hrdinů.

Festival Malá inventura pořádá NOVÁ SÍŤ ve spolupráci s domovskými scénami, partnery v regionech ČR i jednotlivých projektů (Ceny Česká divadelní DNA, PRALIN, ad.). Festival je od roku 2017 držitelem evropské značky kvality EFFE (Europe for Festivals Festivals for Europe).
Nové divadlo Festival Malá inventura se zaměřuje na současné, nezávislé, experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla; ale i autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým dominantním výrazovým prostředkem; sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti; výtvarné divadlo se silnými architektonickým vnímáním prostoru a důrazem na vizuální stránku
a využití technologií; v neposlední řadě loutkové, objektové, konceptuální a také hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně.