SVOBODA

(1842–1888)

 

Nečistý vítr chlévů šedne

a vane ze světových stran.

Kdo mrtev je, ten nezasedne

ke stolům šťastných lidí zván.

 

S krásnými zády princezničky

nejsladší poklad otevrou.

V poušť odcházíš však přes tři říčky,

pohrdán, silný touhou svou.

 

Pak můžeš zřít, jak lúna zvedá

v černavém nebi klidný jas.

A morálka? ... ach, žádná, běda!

 

Těším se, že vás shlédnu zas

a ještě dnes vám sevřu pás,

přítelko nádherná a hnědá!

 

Z francouzštiny přeložil Vladimír Holan