Bludný ptačí let

Když se staneš ptákem

Autor této básně, mimo jiné nositel Nobelovy ceny, měl být jedním z hlavních hostů Festivalu spisovatelů Praha, kvůli náhlému onemocnění však přijet nemohl. Uvádíme ji v překladu českého básníka.

A nejsi nic než pták

Jak se zvedne vítr

Vzlétáš

Zorničky očí zeširoka rozevřené

Díváš se do tmy na ten úžasný svět tam dole

Mimo bažiny běžných starostí

Vnímáš jen noční let, jen tak, bez cíle

Slyšíš svištění vzduchu i tlukot srdce

Tohle toulání všechny chmury odhání

 

Kroužíš kolem dokola nebo letíš přímo, jak se ti zlíbí

Nic tě nenutí vrátit se na stejné místo

Tak proč si připouštět nicotné výčitky

Už žádné soužení, příkazy, žádná zášť, až nadosmrti dobří

Pro jednou ses zbavil břemena minulosti

Tvá svoboda je v konečcích křídel

Prudce se propadáš, pak se zas necháváš unášet vírem

Náhlý let střemhlav přechází do letu těsně při zemi

A tato země, kdysi tak těžká

Se zvolna naklání zároveň s tebou

Někdy zvlněná jak pomačkaný ubrus

Někdy vztyčená jak neprostupná zeď

Mizí perspektiva, ta utkvělá posedlost, nikdy nedosažená

Tolik nečekaných zázraků, jeden za druhým

 

Mlha, možná že mrak

Pronikáš širokou spárou

A sbíráš úsvit i ranní červánky

Přelétáš přes pohyblivé hory

Nad zázračně se otáčejícím jezerem

Stejně tak krouží a těkají myšlenky v tvé hlavě

Mezi pouští a mořem, kde den se dotýká noci

Zatímco obrovské oko tě přivádí k neznámu

A ty jsi pták

Který se kdysi díval právě takhle

Noříš se vzápětí do hlubin rozjímání

Zjeveného metafyzikou vidění

Zbaveného zmatků a neklidu, jež vyhloubila slova

Je to natolik průzračné, že i vzdálenost mezi blízkým

a odlehlým

se rozpouští v nekonečnu

Vše, co je rozostřené, co lze sotva postřehnout

Co bezustání toužíš alespoň zahlédnout

Co si nedokážeš ani představit

Je teď tak blízko, a náhle jsi tam

 

V oslepujícím světle

Prázdno, stejně jako plnost

Vyvolá srážku tohoto okamžiku s věčností

A čas je průsvitný

Z některých stínů a štěrbin

Vyráží na povrch zapomenutá poušť

 

Všechno, co jsi nikdy neměl, všechno to prchavé

a nepředvídané

Sebemenší zakolísání způsobí ztrátu zraku

Takže se znovu propadáš do pološera

A dobře víš, že nejsi ptákem

Už se nedokážeš zbavit té úzkosti

Jež na tebe doráží ze všech stran

Neukryješ se před rámusem z ulice, ani před každodenním

hlukem

 

Zbytečný zápas

Měl by sis nalézt alespoň nějaké útočiště

Pro klid duše, pokud ještě nějakou máš

Někde nějaký prostor

Nějaký vesmír, žádný ráj, ani žádné peklo

Kam by se schoulily tvoje smysly ve stavu beztíže

 

Konečně místo chráněné před posledním soudem

Ušetřené před každou novou utopií

Prostor, který si ptáci vyhrazují ke své oběti

Než si je příroda vezme zpět

Mohou tak umírat naprosto potichu

Ale jak jenom najít tu neposkvrněnou zemi

Kde člověk získá onen klid a jas

Na konci života plného útrap, ztrhaný do úmoru

 

A viděl’s někdy vůbec starého ptáka

Zesláblého, zuboženého, skrz naskrz vyděšeného

Jak si stěžuje, naříká, fňuká

Jak podvádí, švindluje či kdekoho napálí

Nemluvě o někom, kdo škemrá o přežití

 

Zvláště když, smrt už na jazyku, si pečlivě připravil úkryt

A tam tiše vyčkává, až jeho život vyprchá

To je to posvátné místo, na které nikde nenarazíš

Všichni ptáci je však důvěrně znají

Po životě opojných požitků, lokaných plnými doušky

Přijde chvíle, kdy se tam vydají, aby zde přijali poslední hold

 

 

Z francouzského originálu přeložil Miloslav Topinka.

Gao Xingjian (nar. 1940 v provincii Jiangxi) je čínský dramatik, prozaik, esejista, básník a malíř, žijící od roku 1988 ve Francii; od roku 1997 francouzský občan. Vystudoval francouzskou literaturu v pekingském institutu cizích jazyků, pracoval jako redaktor a překladatel; za „kulturní revoluce“ se skrýval v horách. Byl průkopníkem absurdního dramatu v Číně (hry Poplašný signál, 1982, Autobusová zastávka, 1983); i jeho hra Útěk (1989), napsaná v exilu a vztahující se k událostem na náměstí Nebeského klidu, byla v Číně zakázána. V roce 1989 dokončil svůj román Hora duše, který psal přes sedm let. Francouzsky byl román vydán v roce 1995; především za něj dostal Gao Xingjian v roce 2000 Nobelovu cenu (česky vyšla ukázka v obsáhlejším bloku věnovaném autorovi v revui Souvislosti 1/2006, překlad Denis Molčanov; jinou část otiskla Revolver Revue 50/2002, překlad Martin Hybler).