Je tu hodně místa pro všechny

Rozhovor s rabínem ze židovské osady Efrata

Rabín Jair Dreyfus žije v rozlehlé židovské osadě Efrata na Západním břehu, jižně od Jeruzaléma. Bydlí v nejsevernější části osady, která sestává z jednoduchých kontejnerových obydlí, jež jsou obehnaná elektronickým plotem a hlídaná vysokou betonovou strážní věží.

Podle názoru mnohých nesouvisí kořeny dnešního konfliktu mezi Izraelci a Palestinci ani tak s náboženstvím, jako spíše s politikou a nacionalismem. Je i pro vás tento konflikt spíš sekulární než náboženský?

Ano, máte pravdu – na počátku se tu střetla sekulární sionistická a arabská hnutí a každá ze stran usilovala o totéž území. Dnes je však náboženský duch v konfliktu přítomen daleko více. Podívejme se třeba na islám – Hamás, Hizballáh, íránská politika… A co dnešní Egypt [kde právě začínaly protivládní nepokoje – pozn. M. Č.]? Je motivace svrhnout Mubaraka sekulární, nebo spíše náboženská?

 

V islámu došlo v posledních desetiletích k vzestupu náboženského fundamentalismu, ale neproběhlo něco podobného i v současném judaismu, hlavně v komunitě náboženských sionistů?

I pro nás je dnes konflikt spíše náboženský. A myslím si, že se dnes soustředíme více na nacionalismus než na humanismus. Všichni jsme lidské bytosti a máme jednoho Pána – Židé, křesťané i muslimové. Já osobně znám řadu Arabů a nemám s nimi problém. A i když nemáme třeba stejné názory na některé věci, nemusíme kvůli tomu bojovat a můžeme žít vedle sebe. Znám například šejcha al-Džábárího z Hebronu. Já mám vnuky, on má vnuky. Říkal mi, že si přeje, aby si mohli hrát společně. Nechceme tedy další generace bojovníků, ale lidí, kteří jsou schopní spolu komunikovat. Můj sen je žít společně beze strachu. A myslím si, že to je reálné.

 

To, co říkáte, by mohl být i další důkaz toho, že konflikt není ani tak náboženský, jako spíš politický.

Ano, ano.

 

Nemyslíte si, že židovské osady představují pro mnoho Palestinců potíž, protože jsou postaveny na jejich půdě?

To není přesné. Je tu místo pro všechny. V New Yorku žije šest milionů lidí na území daleko menším a mnoho z nich jsou Židé a Arabové, kteří tam jsou také schopní žít pohromadě. A tady je daleko víc místa – od Metully do Ejlátu. A taky si myslím, že hranice nemusí představovat takový problém. Podívejte se na hranice v Evropě po druhé světové válce – a jak vypadají dnes. I na řadě míst, kde hranice oficiálně zůstaly, dnes můžete přejít úplně hladce. Byl jsem před časem v České republice a jel jsem do Bratislavy a do Vídně. Tehdy jsem sice ještě potřeboval pas, ale dnes už ho tam není třeba vůbec. Myslím si, že něco podobného je možné i tady, na Blízkém východě. Třeba na severu Izraele – tam je vedle sebe řada židovských i arabských měst a Židé a Arabové tam mohou žít vedle sebe bez větších problémů. A Arabové v Izraeli často žijí na vyšší životní úrovni než ti v arabských zemích.

 

To je zajímavé slyšet – o Izraeli se totiž velmi často hovoří jako o malém židovském ostrůvku v nebezpečném arabském moři.

Součástí mého chápání judaismu je, že není možné se uzavírat ani fyzicky, ani myšlenkově. Je naopak třeba otevřít se a komunikovat. A vím, že podobný názor má třeba i zmiňovaný šejch al-Džábárí a že tento jeho postoj vychází z Koránu. Pochopil jsem to tak, že terorismus není ve skutečnosti nic islámského, ale je to naopak proti principům islámu. To, co tu říkám, se také snažím vyučovat v ješivě. Snažím se učit své žáky žít nejen s těmi, které máte rádi, ale i s těmi, k nimž máte výhrady.

 

Je pozitivní, že toto říká židovský osadník, protože podobně jako si pod slovem „islamista“ vybavují lidé především muslimské radikály, tak i pod pojmem „židovský osadník“ si mnozí vzpomenou na kontroverzní osobnosti formátu Barucha Goldsteina, rabína Levingera, rabína Meira Kahane… Ty odmítáte stejně vehementně jako radikálně islamistické radikály – to znamená, že vnímáte jejich činy v protikladu s judaismem?

Mám na ně velice tvrdý názor – a jsou podle mě opravdu protikladem židovských hodnot. Jistě, pokud je válka, je třeba bojovat. Ale pokud použijete zbraň proti nevinným, je to odsouzeníhodné. Myslím si, že naprostá většina Izraelců extremisté nejsou. Nesympatizují ani s radikální pravicí, ani s radikální levicí.

 

Když se ale podíváme například na dnešního izraelského ministra zahraničí Libermana, který byl vždy považován za pravicového radikála, a na některé další politiky, může to vyvolávat dojem, že radikální pravice je v Izraeli na vzestupu…

Tento dojem mohou vyvolávat média, ale když porovnáme mediální a skutečný obraz izraelské společnosti, zjistíme, že slyšet jsou především ti, kdo nejvíce křičí. A v izraelských mé­diích se křičí hodně. Přitom opravdový obrázek Izraelců je podle mě dost odlišný.

 

Jaký názor máte na mírový proces devadesátých let a jeho důsledky?

K tomu jsem měl vždy velké výhrady. Měli bychom opustit rétoriku oddělení Izraele a Západního břehu a uvědomit si, že mírový proces z Osla nevedl k ničemu dobrému. V konečném důsledku přinesl více násilí a více nenávisti. Ve skutečnosti můžeme vidět, že Židé a Arabové mohou žít vedle sebe na Západním břehu i mimo něj. Teď je ale na mnoha místech betonová zeď a ta vyvolává u všech zlé pocity. Na obou stranách zdi žijí rozdělené rodiny a jejich život se velmi zkomplikoval. Myslím si, že zdi nejsou řešením a že vytvářejí nenávist. V Berlíně byla také zeď, ale pak přišla perestrojka a spadla. Domnívám se, že tady to dopadne podobně, protože můžeme vedle sebe žít na občanském principu. My Židé jsme tady, Arabové jsou tady, tak nám prostě nezbývá než žít bok po boku. Je mi ale jasné, že může trvat ještě roky, než se situace znormalizuje.

 

Existuje stále osadnické hnutí Guš Emunim, které od sedmdesátých let zakládalo na Západním břehu náboženské osady? Co říkáte hnutí náboženských osadníků Erec Šalom kolem rabína Menachema Fromana, sdružující náboženské osadníky, kteří chtějí mít dobré vztahy s arabskými sousedy?

Guš Emunim existuje jako ideologické hnutí už jen na papíře. A co se týká rabiho Fromana – který momentálně bojuje s těžkou nemocí – a hnutí Erec Šalom, tak to je velice nová věc. Mně osobně je blízké – chtějí více dialogu, a to chci také já.

 

Co si myslíte o Hamásu?

Hamás je komplikovaná záležitost. Na jedné straně jsou mnozí jeho členové autentičtí muslimové, na druhé jsou to často teroristé. S Hamásem je dnes třeba bojovat, ale v případě, že se vzdá teroru, bude daleko důvěryhodnějším partnerem, než je dnes Mahmúd Abbás a jeho Palestinská autonomie.

 

A o Šaronově evakuaci židovských osad v pásmu Gazy v roce 2005 smýšlíte jak?

To byl špatný krok. Osadníci z pásma Gazy byli naši přátelé. Navíc si nemyslím, že by ta evakuace příliš pomohla míru, protože Hamás se po evakuaci v pásmu Gazy zradikalizoval. Ale už je to více než pět let, tak co můžeme teď dělat. Pevně doufám, že další řešení nebudou jednostranná.

 

Jaký je váš pohled na rozdíly a spojitosti mezi ultraortodoxními Židy (charedim – stoupenci tradičního nesionistického judaismu) a ortodoxními Židy (náboženskými sionisty)?

Je rozdíl mezi starší a mladší generací charedim. Jsou daleko modernější, v mnoha ohledech odlišní od svých předků z východní Evropy, kteří žili v uzavřených komunitách a celkově byli velmi oddělení a „neizraelští“. Ti dnešní vypadají sice navenek stále stejně, ale jinak jsou to už v podstatě Izraelci. Přesto však musím říci, že není lehké být ultraortodoxním Židem a být zároveň otevřený.

 

Jak vnímáte ultraortodoxní antisionisty, jako například satmarské chasidy, případně organizaci Neturej Karta?

Satmarských chasidů je v Izraeli málo, většina z nich žije v USA a celkově je tady antisionistických charedim jen pár tisíc a nemají prakticky žádný vliv. Osobně nemám problém mluvit s jakýmkoliv charedim a i v naší rodině je několik stoupenců ultraortodoxního judaismu.

 

Která je vaše oblíbená politická strana?

Národní náboženská strana – Mafdal, kterou většinou volili náboženští sionisté, ale ta se během času různě štěpila a v podstatě ve své původní podobě zanikla.

 

A když dnes volíte, tak pro kterou stranu se rozhodujete – pokud to není tajné?

To není vždy stejná volba – máme tu volby až příliš často. Nosím na hlavě tento typ jarmulky [rabi si na okamžik sundá z hlavy pletenou kipu – symbol náboženského sionismu]. Ale to vlastně není ani tak politický symbol, jako že vás to spíš řadí do určité skupiny Židů.