eskA2látor 1

Iuridicum Remedium, o.s., zveřejnilo koncem ledna 2012 výsledky sedmého ročníku ankety o největší slídily České republiky – Big Brother Awards. Veřejnost organizátorům „udala“ sto dvacet slídilů a slídiček v osmi katego­riích. Zájem občanů o zachování soukromí před nenechavými praktikami korporací a úřadů stále existuje. Kdo se stal českým dlouho­dobým slídilem roku 2011? Překvapivě instituce, která má v popisu chránit právě naše nejcitlivější informace: ministerstvo zdravotnictví. Přijetím nového zákona o zdravotnických službách se nejen začíná shromažďovat více informací, ale vznikly i další registry dat, která nejsou anonymizována. Je to logické, neboť tato data se náramně hodí pro privatizaci našeho zdravotnictví spolu s penzijním a školským systémem. V minulosti byl prodán státní majetek a dnes se škrtají veřejné rozpočty. Zbývá privatizace budoucnosti. S tím souvisí vítěz kategorie úřední slídil, kterým se stalo Sčítání lidu, bytů a domů v březnu 2011. Sbíralo se příliš informací, nezabezpečeným způsobem a k nejasným účelům. Anebo se mýlím? Stačí několik let vyčkat, pak proslídit okolí a zjistit, kdo a proč má naše osobní data. Co asi zjistíme?