Margaret Thatcherová

Jméno Margaret Thatcherové je obecně spojováno zejména s osmdesátými lety 20. století, kdy byla premiérkou Spojeného království. I když v roce 1990 odstoupila z premiérského postu, v českém kontextu se paradoxně stala významnou postavou zejména v letech devadesátých. Jako na výrazný inspirační zdroj a názorově spřízněnou osobnost se na ni s obdivem odvolával především Václav Klaus. Thatcherová rovněž v devadesátých letech několikrát oficiálně i neoficiálně navštívila Prahu. Její soukromá cesta do Česka v roce 1994 vedla právě za tehdejším předsedou vlády Klausem, kterému o dva roky později předala na Buckinghamské univerzitě čestný doktorát. Názorová blízkost obou politiků se naplno projevila při polistopadovém přechodu na tržní hospodářství, do kterého bylo zapojeno mnoho principů thatcherovských reforem. K nim patří oslabování pozice odborů, podpora privatizace státních podniků a celkové potlačení vlivu státu na ekonomiku a společenský život. Klausův obdiv k Thatcherové tak symbolicky i prakticky rámuje českou politicko­-ekonomickou realitu posledních sedmadvaceti let.

Zbyněk Baladrán a Zuzana Jakalová, Display