editorial

Na přelomu září a října se v Praze konala Mezinárodní transpersonální konference, na níž se mimo jiné probíral aktuální stav výzkumu a terapeutického využití psychedelických látek. Podobné akce dokazují, že tyto substance už dávno nejsou démonizovanými „drogami“, jež ničí lidské životy a proti nimž by se měla vést nesmiřitelná válka, a také že psychedelika přestávají být užívána jen rekreačně. Znovu se stávají předmětem vědeckého výzkumu, součástí terapeutických postupů a celkově se s nimi počítá v mnohem širším společenském rámci než donedávna. Nejde o nic zcela nového, výzkumy halucinogenů probíhaly už v šedesátých a sedmdesátých letech, a to i v ČSSR. Nyní se na ně navazuje a pozornost se kromě LSD zaměřuje i na antidepresivní účinky psilocybinu nebo ketaminu, na MDMA jako prostředek zvládnutí posttraumatického stresového syndromu i na další psychedelické látky, které nejen že závislost nevyvolávají, ale dokážou i vyléčit návyk na jiné drogy, nebezpečnější. Z nezvyklého množství tematických textů je zřejmé, že různé změny vědomí jsou blízké i kulturním redaktorům A2 – ať už se jedná o extázi způsobenou tancem, psychedelické filmy, historku o tom, jak si John Lennon během nahrávání nejvýznamnějšího alba Beatles místo amfetaminu dal LSD, anebo literární ztvárnění peyotlových halucinací. Všem čtenářům přejeme nejen spoustu léčivých zážitků, ale hlavně to podstatné, co je k nim potřeba: dobrý set a setting.