Zakázaná léčba

Dvě knihy o psychedelikách

Psychedelická a psycholytická terapie se v současnosti znovu stávají předmětem zájmu odborníků. Platí to i pro Česko, které bylo s počátky těchto léčebných postupů v minulosti úzce spjato. Není tedy divu, že se k tématu konečně objevují i překladové práce. Knihy Tajný náčelník a Terapie se substancí patří mezi důležité počiny v dané oblasti.

Zřejmě proto, že psychedelika rozšiřují vědomí, se zkušenosti s nimi těžko verbalizují. Psychedelická zkušenost sice přináší okamžité pocity prozření a pochopení, které se pod vlivem zdají být snadno popsatelné a průzračně jasné, ale když se člověk vrátí zpět, často se mu nedostává slov a končí u zdánlivě prázdných ezoterických frází: všemu jsem rozuměl, vše dávalo smysl, všechno souviselo se vším. Knihy, které se zabývají psychedelickou či psycholytickou terapií, překračují rámec pouhých nosičů obrazů z vnitřního vesmíru a snaží se psychedelickou zkušenost nejen z mnoha úhlů racionálně popsat a interpretovat, ale také vytvářet vlastní psychoterapeutickou teorii, která by se postavila vedle tradičních dynamických škol, anebo dokonce nad ně, neboť je podle všeho schopna integrovat je stejně efektivně jako nevědomé obsahy klientů.

 

Set, setting a dávkování

O něco podobného se s různou mírou úspěšnosti, ale také ...

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky