Julie Villard a Simon Brossard

Francouzští umělci Julie Villard (nar. 1992) a Simon Brossard (nar. 1994) pracují společně od roku 2016. Oba získali umělecké vzdělání na École nationale supérieure d’arts de Paris­-Cergy. Jejich sochařské práce působí hybridně, nenasytně a někdy i zranitelně, ale především dýchají tichou touhou po pohybu, k němuž nikdy nemůže dojít. Pokroucené a polámané industriální kosti jako by potajmu sledovaly diváka a chystaly se v nestřežené chvíli zmocnit jeho živého masa. Pod vrstvami barev a řemeslně zpracovaného kovu se nacházejí organismy dychtící po pozornosti a experimentu – jako nenasytní predátoři, uvěznění ve své sochařské ontologii. Cítíme, jak jsme rádi, že nejsou naživu a nemohou se po nás začít sápat.