Písek ve vzduchu

Online, plato­-ostrava.cz, 16. 4. – 15. 5. 2020

Stejně jako většina online výstav vznikajících v reakci na globální pandemii – či jen v jejím kontextu – je i projekt Písek ve vzduchu aktualizován postupně, v pravidelných intervalech. Zatímco ale některé výstavy se s každým dalším týdnem poněkud chaoticky rozrůstají, a kopírují tak nepřehledný vývoj současné situace, kurátoři Edith Jeřábková a Jakub Adamec si jasně stanovili devět umělců a umělkyň, jejichž díla jsou postupně zveřejňována na webových stránkách ostravské galerie PLATO. Celý soubor se navíc stane součástí příští výstavy s názvem Písek ve stroji, která byla shodou náhod již v době před pandemií koncipována jako projekt zabývající se výzvami současného výstavního provozu. A na rozdíl od oněch donekonečna nabobtnávajících online projektů má Písek ve vzduchu nejen jasné časové ohraničení, ale i striktně stanovené kritérium pro výběr vystavujících. Jedná se o aktéry ostravské umělecké scény, které protipandemická opatření zasáhla nejvíce: „umělce na volné noze, s malými pracovními úvazky nebo nedávné absolventy Fakulty umění Ostravské univerzity“. Ani v kontextu online prostoru tak výstava neztrácí své lokální ukotvení a nevzniká jen proto, aby galerie dokázala, že dokáže pohotově zareagovat na vzniklou situaci, ale naopak se včleňuje do většího celku. Tato provázanost ukazuje, že špatné podmínky, v nichž je dnes řada umělců a kulturních pracovníků na volné noze nucena fungovat, nejsou výsledkem výjimečných okolností, ale dlouhodobou realitou způsobenou prekarizací kulturního sektoru.

https://plato-ostrava.cz/cs/Vystavy/2020/Pisek-Ve-Vzduchu-Duna-V-PLATO