Loretta Fahrenholz

Loretta Fahrenholz je německá vizuální umělkyně, známá především svou filmovou tvorbou, v níž kombinuje různorodé přístupy a žánry. Ve své práci se soustředí na rozpory různých sociálních prostředí, každodenní zvyky a všednost městského života. Příkladem je čtyřicetiminutový snímek Two A.M. (2016), jehož námět vychází z románu Nach Mitternacht (Po půlnoci, 1937) německé prozaičky Irmgard Keun.

Protřelá Sanna se vzpírá tradičním způsobům své tety. Členové její adoptivní rodiny patří ke Strážcům, skupině mocných jedinců, kteří jsou posedlí shromažďováním informací a jejichž telepatické schopnosti a sociopolitické záměry jdou Sanně na nervy. Ale jen co opustí domov i svého mladého milence, její sny o vzrušujícím velkoměstském životě rychle vyprchají. Její nevlastní sestra Algin, která si zoufá kvůli vyhasínající pěvecké kariéře, Alginin depresivní, zoufale milující partner Lisko i nevrlý paranoidní novinář Hedy, který Liska mimoděk zaujme – ti všichni jsou ve vleku svých každodenních dramat a nešťastných románků. Také Sanna se brzy dostává do potíží, když se ve městě objeví její milenec Franz i s jejími nevypočitatelnými, zlomyslnými sestrami Strážkyněmi. Sanna se s přáteli potlouká po barech, až skončí na večírku, který všem přinese trochu nudy, chorobnou intimitu a následky, na které se nedá zapomenout.