Chceme rovnost, ne boj

S Marguerite Stern o feminicidě a mužské žárlivosti

Zakladatelky hnutí, které kreativní formou ve veřejném prostoru upozorňuje na genderovou nerovnost ve společnosti, jsme se zeptali, kdy začala s výlepem nápisů informujících o konkrétních případech násilí na ženách v ulicích Marseille. Proč je přesvědčena o oprávněnosti svých radikálních postojů?

Co pro vás znamená feminismus?

Je to boj proti jednotlivcům nebo skupinám, které se agresivně stavějí proti jiným skupinám nebo individuím. Ženy jsou už po tisíce let nejutiskovanější částí populace. Například v Asii se podle statistik nenarodilo až 160 milionů žen – matky byly donuceny k potratu, pokud čekaly děvče, nebo byly děti ženského pohlaví po narození zavražděny. Osobně znám situaci hlavně ve Francii, kde každé tři dny zemře jedna žena násilnou smrtí z rukou svého druha nebo expartnera. Nebojím se proto mluvit o genocidě na ženách, která se děje na celé planetě a už po tisíce let. Feminismus je ovšem i bojem proti rasismu a homofobii, proti všem formám útlaku. Náš aktivismus ale musí zůstat jen mezi ženami – myslím, že muži mezi nás nepatří.

 

Není použití slova genocida trochu přehnané?

Naopak. Známé případy hodně podceňujeme a nemluví se o nich dostatečně. Navíc z historie víme o snahách potlačit skupiny žen, které se jakkoli vymykaly. Ženy, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky