Živočeši mezi odpady

České environmentální dokumenty na festivalu Jeden svět

Klimatická změna byla jedním z hlavních témat předčasně zrušeného festivalu Jeden svět. Promítaly se na něm i čtyři české dokumenty, jež se věnují našemu vztahu k životnímu prostředí. Některé z nich se pokoušejí o vnější, nelidský pohled.

Slogan předčasně ukončeného festivalu Jeden svět zněl „Až naprší a uschne“. Měl shrnovat postoj mnohých vlád ke globální změně klimatu. Proč navzdory jiným vážným problémům není radno odkládat řešení ekologické krize, ukázala z různých perspektiv také čtveřice českých dokumentů.

Na lokální úrovni zkoumá problematiku enormní zátěže životního prostředí Kryštof Zvolánek, student dokumentu na FAMU. Ve své dvaadvacetiminutové dokumentární sondě Mezi odpady se zaměřil na pracovníky, kteří zajišťují, aby obyvatele Zlína neobtěžovaly tuny odpadu. Právě „neviditelnost“ smetí přispívá k tomu, že pro většinu lidí nepředstavuje problém, jímž je třeba se zabývat nad rámec domácího třídění. Pro Zvolánka je komunální odpad naopak ústředním vizuálním prvkem. V nařízeních shora, spíše než v zodpovědném chování jednotlivců, vidí pravděpodobné východisko většina oslovených, kteří pracují na různých úrovních odpadové pyramidy: vedoucí zlínské třídicí linky, správce tamější …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky