Věra Ignaťjevna Muchinová

Věra Ignaťjevna Muchinová (1889–1953) byla sovětská monumentální sochařka a pedagožka. Narodila se v Rize, studovala malířství v Moskvě a později sochařství v Paříži. Během první světové války pracovala jako zdravotní sestra v moskevské vojenské nemocnici. Po revoluci roku 1917 se aktivně zapojila do kulturního dění, účastnila se výstav a upozornila na sebe řadou sochařských realizací ve veřejném prostoru. Nejznámějším dílem Muchinové se stala sochařská kompozice Dělník a kolchoznice, umístěná na střeše pavilonu Sovětského svazu na Světové výstavě v Paříži v roce 1937.

1. Světová výstava v Paříži

2. Dělník a kolchoznice, 1937

Sousoší mělo výšku 24 metrů a váhu 63 tun. Základ tvořila ocelová kostra, která byla obalená vyklepaným nerezovým plechem. Bodově svařovaný plášť byl zkonstruován dobovou technologií používanou v leteckém průmyslu při výrobě trupu letadel. Ocelová socha se stavěla podle sádrového modelu vysokého 95 centimetrů, do procesu výroby bylo zapojeno 160 pracovníků z továrny Stalmost v Moskvě. Hotová socha byla následně rozebrána na 65 dílů a vlakem dopravena do Paříže, kde byla znovu složena. Po skončení výstavy byla převezena zpět do Moskvy a umístěna před vchod do areálu Výstaviště úspěchů národního hospodaření.

3. Portrét syna, 1934

4. Věra Muchinová se synem v roce 1924

5. Věra Muchinová ve 40. letech 20. století

6. Portrét plukovníka Jusupova, 1942

7. Rolnice, 1927

8. Partyzánka, 1942