Potíže s poezií

z bukoliky zbyla nám

jen dobytčí lejna

přeskočit je nelze

vyšli jsme z rytmu

a směšné je hopsat

bez nohou

s hrudí v bahně

lstivější než všechna

polní zvířata

krmíme ji ovocem

ze zakázaných stromů

činíme úklady její patě

načež nám ona

možná jednou

rozdrtí

hlavu

 

 

Báseň vybral Petr Borkovec