no po

ty

ty dyby

by ses ty

jak reješ se

rej

ty ty dyby

by ses ty jak

ňákej sušnej

ty

ty dyby

by ses ty

jak za potem ty

ty reješ se

rileček řívěs

by ses jak

ňákej suš

ty

 

živej pot gřivej a

ra ranku šejdrem

a takař a adic máš

a koíkem na krá

na kara na na drá?

 

ty

ty dyby

by ses ty

za potem po

ty

ty dyby

by ses ty

po ty

no no

no po!

 

ty dy

ty dyby

ty

 

ty

dy by

ty ty

by

 

 

Báseň vybral Michal Špína