Čermák vzpomíná: „Lidé metalem žili, chodili hodně na koncerty českých kapel. Existovala i řada soutěží, velmi navštěvovaných výměnných koncertů a minifestivalů, které si pořádaly samy kapely. Dnešní stav je do jisté míry opakem
Čermáka, Černého, Čutty, Horníka, Hudečka, Kočího, Příhody, Scheinera, Thumy, Weniga a Ženíška, které, spolu s povídkami, k nimž patřily, přispívaly k zábavě čtenářů – ovšem zábavě ušlechtilé: měly často silný náboj etický