festival

Velikonoční festival duchovní hudby

Brněnská Filharmonie / 28. ročník / Ceremonie / Je dobré slavit Pána

datum

14/4/19 - 28/4/19

čas

19:00 - 22:00

Hudební Brno ve Svatém a Velikonočním týdnu? To je světová premiéra Tulevovy skladby, gregoriánský chorál, Byzantské pašije, symfonie pro sólové housle, varhanní koncerty, temné hodinky, sváteční renesanční Řím, Bachovo velikonoční oratorium. Pod tématem Ceremonie / Je dobré slavit pána nabídne letošní Velikonoční festival duchovní hudby šest koncertů a trojí temné hodinky. Jako tradičně se během čtrnácti dnů představí v brněnských kostelích, katedrále i bazilice světoznámé soubory i tuzemská hudební špička.

Nova et vetera
14. 4. katedrála sv. Petra a Pavla, 19:00 
Pašijové meditace
Gregoriánský chorál v liturgii Svatého týdne
Toivo Tulev: So Shall He Descend(světová premiéra skladby na objednávku festivalu)
Schola Gregoriana Pragensis: 
Hasan El-Dunia, Ondřej Holub, Jan Kukal, Ondřej Maňour, Ondřej Múčka, Stanislav Předota, Michal Medekumělecký vedoucí David Eben
sólisté Ivana Rusko – soprán, Bettina Schneebeli – mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Jiří Hájek – baryton 
Ars Brunensis, sbormistr Dan Kalousek
Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Byzantské pašije
15. 4. kostel sv. Josefa, 19:00   
Pravoslavný repertoár Svatého týdne
Philokallia (Praha), umělecký vedoucí Marios Christou

Ecce homo
16. 4. kostel sv. Josefa, 19:00 
František Gregor Emmert: Ajhľa človek,symfonie pro sólové housle 
Milan Paľa – housle

tenebrae: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská, vždy 21:00

Jenž jsi na nebesích
17. 4. 
Varhanní recitál Hanse-Ola Ericssona
Johann Sebastian Bach: Preludium h moll BWV 544:1
Johann Sebastian Bach: Klavírní cvičení III, č. 1, 2 a 3
Johann Sebastian Bach: O Mensch, bewein'dein'Sünde gross BWV 622 
Georg Muffat: Passacaglia g moll
Pēteris Vasks: Te Deum  
Dietrich Buxtehude: Preludium fis moll BuxWV 146
Johann Sebastian Bach: Vater unser im Himmelreich BWV 682 
Johann Sebastian Bach: Fuga h moll BWV 544:2
Hans-Ola Ericsson (SWE) – varhany

Tvá vůle staň se
18. 4.
Josef Schreier: Oratorium na Velký pátek
sólisté Anna Petrtylová – canto (Anděl), Monika Machovičová –alt (Boží milosrdenství),
Marek Žihla – tenor (Hříšník), David Malát – bas (Spravedlnost)
Barokní orchestr Pražské konzervatoře, dirigent Jakub Kydlíček

Světlo beze stínu, pramen pokoje
19. 4. 
Alfred Schnittke:Koncert pro sbor
Vox Iuvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá, Smíšený sbor Kantiléna, 
dirigent Jan Ocetek

Španělské Velikonoce v renesančním Římě
23. 4. kostel sv. Jakuba, 20:00 
Velikonoční oslavy na Piazza Navona 
(Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Giovanni Pierluigi da Palestrina a další) 
La Grande Chapelle (ESP), umělecký vedoucí Albert Recasens

Radost a zář
25. 4. bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, 19:30
velikonoční varhanní koncert Michaela Bártka 
Jean-François Dandrieu: Offertoire pour le jour de pâques „O filii et filiæ“
Marcel Dupré: Cortège et litanieop. 19 č. 2
César Franck: Prière, op. 20
Richard Wagner: Karfreitagszauberz opery Parsifal WWV 111, arr. Michael Bártek
Olivier Messiaen:La résurrection du Christ
Olivier Messiaen:Joie et clarté des corps glorieux
Jiří Ropek: Variace na „Victimae paschali laudes“            
Michael Bártek – varhany (CH)

Brány pekla prolomeny
28. 4. Besední dům, 19:30 
Johann Sebastian Bach: Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230
Johann Sebastian Bach: Velikonoční oratorium D dur BWV 249
sólisté Pavla Radostová – soprán, Monika Jägerová – alt, Jakub Kubín – tenor, Jiří M. Procházka – bas,
Luise Haugk – barokní hoboj
Czech Ensemble Baroque, dirigent Roman Válek

Vstupenky na šest koncertů jsou k dostání ve filharmonickém předprodeji, v Domě pánů z Lipé a online na webu filharmonie. Vstupné začíná na 220 Kč, snížené na 165 Kč, při koupi vstupenek na více koncertů mohou posluchači využít festivalovou slevu. Vstupenky na teberae se neprodávají, návštěvníci mohou přispět na jednotlivé koncerty přímo na místě. Více na: https://filharmonie-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby/