přednáška

PODOBY AFRIKY
Dekolonizace Afriky a její dopady

místo

Městská knihovna v Praze

sdílet
datum

24/4/19 - 24/4/19

čas

19:00 - 20:30

Rok 1960 se zapsal do dějin lidstva jakožto Africké jaro, údobí několika měsíců, kdy se evropské koloniální mocnosti začaly jedna po druhé stahovat z afrického kontinentu. Jak tyto epochální změny ovlivnili zdejší život?

V rámci cyklu Podoby Afriky nás tentokrát čeká historický souhrn a kulturní reflexe epochální změny ve 2. polovině 20. století. Rok 1960 se zapsal do dějin lidstva jakožto Africké jaro, údobí několika měsíců, kdy se evropské koloniální mocnosti začaly jedna po druhé stahovat z afrického kontinentu. S dekolonizací se zrodily nové samostatné a nezávislé africké státy. Osvobození od koloniální nadvlády bylo opěvováno masově vítáno, africké národy získali to, co již téměř pět set let neměli, svobodu. Avšak s dekolonizací se objevily problémy, které zásadním způsobem narušovaly chod většiny nově zrozených zemí: chudoba, nemoci, ekonomická nesoběstačnost (tedy stálá závislost na bývalých koloniálních mocnostech), ale také přítomnost diktátorských entit v některých afrických zemích. Dalším velkým problémem, kterým musí africké národy čelit dodnes je rozdíl mezi oficiálním administrativním jazykem a jazykem národním. Drtivá většina afrických států má za oficiální dorozumívací prostředek jeden z evropských jazyků, které byly implementovány v koloniích od začátku 19. století. Ty a další problémy se pokusíme přiblížit a vysvětlit během třetího večera z cyklu přednášek o Africe.

Přednáší Mgr. Vojtěch Šarše

Připravujeme:
21. 5. 19.00 Podoby Afriky: Život v „postkolonii“
Africké státy a národy stále bojují za svou svobodu a vývoj i přes neustálou třebaže tzv. stínovou přítomnost západních zemí. Jak dnes vypadá tzv. Francouzská západní Afrika či Zlatonosné pobřeží? Přednáší Mgr. Vojtěch Šarše
https://www.mlp.cz/cz/