výstava

Umění a revoluce v Portugalsku a Československu (1968–1974–1989)

místo

Galerie hlavního města Prahy

sdílet
datum

30/4/19 - 29/9/19

čas

10:00 - 18:00

Kurátorky výstavy: Sandra Baborovská (GHMP) a Adelaide Ginga (MNAC)

Překvapivé podobnosti, paralely i paradoxy převratných událostí Portugalska a Československa. Hranice demokratického kontinentu i hranice epochy – karafiátová a sametová revoluce jako první a poslední z „třetí vlny“ světových revolucí a jejich odraz ve výtvarném umění.

Kurátorský projekt představuje první souhrnnou přehlídku portugalského vizuálního umění v Česku i na Slovensku koncipovanou v historicko-politickém dialogu s československými umělci. Společným východiskem je rok 1968, doba pražského jara v Československu a v Lisabonu jara Marcela Caetana. Tento rok představoval první záchvěv nadějí v konec stávajících nedemokratických režimů. Nadějí, které v Československu zmařila sovětská okupace a v Portugalsku pokračování koloniální války. Roky 1974 a 1989, data pokojných revolucí, poté přinesly oběma státům svobodu. Karafiátová revoluce v Portugalsku se odehrála 25. dubna 1974 a sametová revoluce v Československu 17. listopadu 1989.

Výstava vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

http://www.ghmp.cz/vystavy/karafiaty-a-samet-umeni-a-revoluce-v-portugalsku-a-ceskoslovensku-1968-1974-1989/