divadlo

OK plus F /a/ Přesně 42 zubů naposledy v této sezóně

místo

Divadlo Kámen

sdílet
datum

16/5/19 - 21/6/19

čas

19:30 - 19:30

OK plus F
inscenace vystavěná nad notoricky známým frankensteinovským motivem a mimo jiné se zabývá (ne)autentičností bytí herce na jevišti a (ne)iluzivností divadelního představení. Podtitul "OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein; o extázi směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti“ pak naznačuje další motivy, které se v inscenaci vrství, prolínají a spoluutvářejí ji.

hraje se: 16.5. / 6.6.2019

Nikdy bychom nedokázali udělat to, co se tady (jenom jako) odehrává.
Pokusíme se vytvořit kompozitního člověka.

Rádi bychom také pohovořili o tygřím fluidu.

Replika jedné z hlavních protagonistek "je to jen takové... divadlo... divadýlko... tyjátr" naznačuje groteskní až sebeironizující ráz inscenace OK plus F, tolik typický pro dramaturgii Divadla Kámen. Diváka nevyvede z míry ani tak fantasknost motivů, které se bohatě vrství v několika prolínajících se liniích. Nemůže být tolik znejistěn hledáním F jako tygřího fluida nebo F jako vytvářením kompozitního člověka jako hmatatelným napětím mezi divadelní realitou a její iluzívností. Tento konflikt tvoří rámec inscenace a dává vzniknout dynamickému tvaru, se kterým se divadelní divák běžně nesetkává. Činí ho totiž agentem vlastního zážitku. Divadelní realita se mu totiž v inscenaci Ok plus F nepředestírá jako již hotová ke konzumaci nebo k odsunutí talíře. Klade na něj mnohem vyšší nárok, požaduje totiž, aby se rozhodl, jestli situace, která se před ním rozehrává, divadelní realitu předstírá coby divadlo na divadle, nebo jestli jí skutečně je.
https://www.divadlokamen.cz/ok_plus_f_std

Přesně 42 zubů
futuristická jízda na STARYM REZAVYM VEJFUKU / rituál mytologicky industriální radosti včetně (ne)dobrovolné prohlídky automobilového závodu v komorních (ne)divadelních prostorách

hraje se: 26.5. / 21.6.

... je to šílená rychlost a mně připadá, jako bysme se pomalu v klidu procházeli... jako bysme se procházeli na skálách na skále na příjemně zvětralý skále... jako bysme se procházeli u řeky, řeka, u klidný řeky...

V bezprašné industriální krajině duše žijí nepravé lišky a nepraví vlci, zmítá se v ní automobilový průmysl a odehrávají se magické rituály. Přesně 42 zubů je šíleně rychlá noční jízda doprovázená (ne)dobrovolnou exkurzí do obdivuhodně organizovaného výrobního závodu, abstraktním obrazem, totemickým rezavým vejfukem, vytím a provedením 17 713 zázraků.
https://www.divadlokamen.cz/presne_42_zubu_std