výstava

Orit Ishay: Země jelena

místo

Galerie hlavního města Prahy: Dům fotografie

sdílet
datum

6/6/17 - 10/9/17

čas

10:00 - 18:00

Samostatnou výstavou se poprvé v Čechách představuje izraelská umělkyně Orit Ishay (* 1961). Výběr sestává z jejích nejvýznamnějších sérií vyznačujících se lokálním obsahem, zároveň však s výrazným mezinárodním přesahem. Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím obrazů ze svého okolí, ať už jde o klasické či jinou formou zpracované fotografie.Pracuje buď samostatně nebo ve spolupráci s komunitami. Svým zkoumáním a využíváním dosavadních forem zobrazování a interpretace se snaží upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti.Dotýká se těch nejcitlivějších témat ovlivňujících civilní život v její zemi, a v jejím přístupu se odráží hluboký vhled a rozsáhlé znalosti.

Dům fotografie / House of Photography
Revoluční 5, Praha 1
www.ghmp.cz