výzva

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2021

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2021pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

datum

1/4/21 - 30/4/21

čas

09:25 - 23:59

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy Milady Blekastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté. Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topiče byly vždy svázány projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2021pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Žádost musí obsahovat:průvodní dopis (formální, strukturovaná žádost se všemi náležitostmi včetně plného názvu projektu)- charakteristiku projektučasový rozvrh projektupůlstránkové resumé v angličtině- curriculum vitae (strukturovaná verze se všemi kontakty: e-mail, telefon, adresa)- dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti. Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:Nadační fond Františka Topiče, Jilská 1110 00,  Praha 1 a rovněž v elektronické podobě na adresu [email protected].

Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2021.