výzva

Cena Maxe Broda 2021

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 27. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej.

datum

18/5/21 - 30/6/21

čas

13:18 - 23:59

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 27. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2021! Do soutěže se mohou zapojit studenti z ČR a Slovenska.

Témata:

1. HUMOR FRANZE KAFKY –Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?

2. KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?

3. LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

 

Na vítěze čeká finanční odměna:

1. místo 6000 Kč (240€)

2. místo 3500 Kč (140€)

3. místo 2000 Kč (80€)

 

Porota Ceny Maxe Broda:

Veronika Bendová - spisovatelka

Tomáš Hučko - publicista, spisovatel a překladatel

Vladimír Karfík - literární kritik, historik a editor

Petr Matoušek - nakladatelský redaktor a literární kritik

Radovan Menšík - pedagog a spisovatel

Dominika Moravčíková - publicistka, básnířka a vítězka literárních soutěží Poviedka 2019 a Básne 2019

Juliana Sokolová - básnířka, esejistka, filosofka

Texty, psané v českém a slovenském jazyce spolu s příhláškou do soutěže, zasílejte do 30.6.2021 e-mailem (PDF, doc) na: [email protected]

Přihláška do soutěže a její podmínky naleznete v přiloženém dokumentu. 

Soutěž je uskutečňována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Přihláška k dispozici: http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-cena-maxe-broda-2021/