konference

STŘED ZÁJMU: COVID JAKO PŘÍLEŽITOST

Kultura a kreativní průmysly jsou pandemií tvrdě zasaženy. Kulturní organizace se s náhlým přerušením své činnosti vypořádávají různým způsobem. Střed zájmu: COVID JAKO PŘÍLEŽITOST představí změny, které se projevily v důsledku koronavirové krize a které ovlivní jejich fungování kultury i do budoucna. Hosté napříč obory představí celou škálu těchto přístupů a nabídne prostor k výměně zkušeností. 

datum

2/6/21 - 2/6/21

čas

16:00 - 19:00

Kultura a kreativní průmysly jsou pandemií tvrdě zasaženy. Kulturní organizace se s náhlým přerušením své činnosti vypořádávají různým způsobem. Střed zájmu: COVID JAKO PŘÍLEŽITOST představí změny, které se projevily v důsledku koronavirové krize a které ovlivní jejich fungování kultury i do budoucna. Hosté napříč obory představí celou škálu těchto přístupů a nabídne prostor k výměně zkušeností. 

PROGRAM:

Úvod do tématu 

Nové přístupy v kultuře

Lucie Drdová, Lucie Drdova Gallery – výtvarné umění

Štěpán Kleník, Brainz studios – nové technologie

Štěpán Kubišta, Jatka78 – nový cirkus

Václav Kuneš, 420PEOPLE – tanec

Adam Langer, Sladovna Písek – dětské muzeum

Andrea Prenghyová, DOK.Incubator – dokumentární film

Daniel Přibyl, Městská divadla pražská – divadlo

Diskuze s hosty 

Dopady pandemie na kulturu – zkušenosti z EU i ČR 

Sdílení mezi účastníky (v malých skupinách)

Moderují Magdalena Müllerová a Eva Žáková.

Střed zájmu pořádá Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU. Akce navazuje na sdílení zkušeností příjemců podpory z programu Kreativní Evropa a na konferenci Střed zájmu: Kultura v nové realitě

Akce bude přístupná registrovaným prostřednictvím platformy Zoom, prezentační část budeme streamovat na Facebooku Kreativní Evropy a IDU.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa, Hana Šormová, T +420 721 947 355, E [email protected]

Více info a registrace: https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/stred-zajmu-covid-jako-prilezitost/