divadlo

Dvě premiéry Studia Hrdinů

Dílo a život výjimečných spisovatelů Jukia Mišimy a Wolfganga Borcherta.

datum

3/6/21 - 30/6/21

čas

17:00 - 17:00

Sezóna Studia Hrdinů s podtitulem „možnosti sebevraždy“ byla na podzim přerušena, a tak alespoň část z plánovaných premiér proběhne v posledním
měsíci této příliš krátké divadelní sezóny. Bude se jednat o tématicky si příbuzné inscenace Zlatý řez a Moje říše je z tohoto světa, obě vycházející z
díla a života výjimečných spisovatelů, Jukia Mišimy a Wolfganga Borcherta.

Tvorbu obou spisovatelů zásadně ovlivnila druhá světová válka, ale jejich osudy jsou naprosto odlišné, jedinečné a fascinující. Stejně tak je rozdílná i poetika obou režisérů a jejich přístup k zpracování osudů těchto osobností. Zlatý řez, který v premiéře Studio Hrdinů uvede 13. června, je textově více abstraktem zlomků díla a života autora, Moje říše je z tohoto světa pak vychází ze samotného díla autora a diváci toto představení mohou vidět v premiéře 21. června.

Jukio Mišima (1925 - 1970) byl jedním z nejparadoxnějších japonských autorů. Poloskrývaný bisexuál věčně provokující milostnými skandály, silně explicitními romány a vlastními akty, na druhou stranu zarytý japonský nacionalista a fašisticky uvažující fanatik samurajských tradic, který nakonec spáchal spektakulární sebevraždu na protest proti morální krizi v Japonsku. Autor, který dokázal spojit provokativnost evropské dekadence a její posedlost nemocnou duší s vytříbeným a záměrně archaickým stylem starobylé japonské literatury. Mišima však nebyl pouze spisovatelem. Snažil se být polyhistorem, usiloval o všestrannost ve všech oblastech života. Věnoval se psaní prózy, poesie i dramatu, na sklonku života pod vlivem samurajských ideálů také posilování a tradičnímu japonskému šermu kendó. Okrajově též zpíval a věnoval se výtvarnému umění, hrál také ve čtyřech filmech. „V inscenaci Zlatý řez jsem se nesnažil dramatizovat romány, ani mi nešlo o to zaměřit se na doslovnou biografičnost. Chtěl jsem se věnovat především poetičnosti a poezii, která je Mišimovu životu a dílu vlastní, a tu se pokusit převézt na jeviště. Stejně tak mě zajímala témata, která jsou univerzální, jako například extrémní
fascinace krásou, nebo téma krize maskulinity, sebepoškozování.. ale těch témat, spíše skrytých v určité narativní jemnosti, je tam daleko více,” říká režisér inscenace a umělecký ředitel Studia Hrdinů Jan Horák.

Po úspěšné premiéře Kacířských esejů se do Studia Hrdinů vrací režisér Miroslav Bambušek, aby českému divákovi představil život a dílo německého poválečného spisovatele Wolfganga Borcherta (1921 - 1947). Divadelní hra s názvem Moje říše je z tohoto světa je vhledem do tvorby tohoto v Čechách polozapomenutého autora. Wolfgang Borchert patřil k nejznámějším německým poválečným autorům patřícím k tzv. Trümmerliteratur. Během svého života se stal známým díky rozhlasovému vysílání svého dramatu, avšak úspěšným byl až po smrti, počínaje divadelním představením hry Venku přede dveřmi den po své smrti v pouhých šestadvaceti letech. „Není to autor, který by si cucal příběhy nebo prožitky z prstu, on je prožil, měl zásadní zkušenost. Když si z války, z rejdiště smrti, odnesete v sobě zase jenom smrt a nepřestáváte toužit po kráse a po životě a máte v sobě nějaký dar psaní, tak je to obtisk. Je to autor, který napsal své dílo za rok a půl, protože si nemohl pomoct. Měl hodně co říct, jeho zkušenost byla hluboká. Jeho texty jsou plný smrti a bezvýchodnosti a černýho svědomí, poznamenaný temnou zkušeností. Ale záměrem naší inscenace je ukázat jak on našel v té temnotě světlo, dovede s ní být s
úsměvem, to je zásadní poznání, které jsou v naší literatuře nebývalé,” říká o představení autor scénáře a režisér Miroslav Bambušek. V hlavní roli se po několika sezónách vrací na jeviště Studia Hrdinů Saša Rašilov, který zde dříve nastudoval inscenace Mlčky křičet a Pomocník Walser.

Zlatý řez
autor: Jan Horák / Jukio Mišima
režie: Jan Horák
dramaturgie: Linda Dušková
scéna a kostýmy: Lucie Sedláková
hudba: Natálie Pleváková
light design: Václav Hruška
photo: Patrik Borecký
hrají: Jan Bárta, Pavlína Štorková

Inscenace Zlatý řez volně navazuje na první inscenaci Studia Hrdinů Církev o kontroverzním spisovateli L. F. Célinovi. Hlavním hrdinou je tentokrát japonský umělec, především ale spisovatel Jukio Mišima. Pro oba autory je společné nejen výjimečné literární dílo, ale i značně pokřivené charaktery. Mišima se asi nejvíce proslavil svou skandální sebevraždou, která představuje jakési završení jeho vnitřního světa, ve kterém je krása nejvyšší hodnotou. Zároveň je ale tato hodnota naprosto paralizující a jediným způsobem, jak se s ní vyrovnat, je její destrukce. Mišimův svět je plný temné sexuality a
postupně narůstajícího nacionalizmu, který snese srovnání s fašistickou ideologií. Japonsko po druhé světové válce je laboratoří, ve které se léta přetrvávající tradice a hodnoty boří. Čím si západní kultura procházela staletími, zde probíhá v řádu několika let. Mišima se tak stává tragikomickou figurou, která bojuje za samurajské tradice, a žije ve vile postavené v toskánském stylu.
premiéra: 13. června od 20.00
reprízy: 14. června, 23. a 24. září

Moje říše je z tohoto světa
autor: Wolfgang Borchert / Miroslav Bambušek
režie: Miroslav Bambušek
dramaturgie: Jan Horák
scéna a kostýmy: Jana Preková
hudba: Tomáš Vtípil
light design a video: Pavel Havrda
pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová
photo: Martin Špelda

hrají: Saša Rašilov, Natália Drabiščáková, Jakub Gottwald, Miloslav Mejzlík, Jakub
Domorád
Autorský projekt Miroslava Bambuška vychází z díla, v Čechách ne příliš známého, německého spisovatele a dramatika Wolfganga Borcherta. Borchert patří mezi první německé autory, kteří se otevřeně vyjadřují k tragickým událostem a traumatům spojeným s druhou světovou válkou. Jeho dílo, je přes svou prozaickou formu zvláštní expresivní poezií bezútěšnosti. Borchertův člověk, mladý zhrzený hrdina, se vrací z války s nevyhojitelným vnitřním
zraněním, nemůže v sobě zaplašit děs z války. Zpřetrhala v něm všechny jeho ideály a sny. Stala se mu destruktivním prožitkem. Rytmus jeho řeči je koktavý, skoro jako by zapomněl mluvit. Jeho myšlenkám schází logická vazba. Zničené nervy absurdně reagují na vnější podněty. Tento stav ústí nakonec v pocity bezpředmětného strachu a úzkosti.
premiéra: 21. června od 20.00
reprízy: 22. června, 26. září

první premiéra sezóny 2021/22:
Ester Krumbachová: Vražda ing. Čerta, režie: Ivana Uhlířová
3. září 2021