koncert a2+

A2+ #111

Core of the Coalman (US/UK), Eleanor Cully (UK), TZUSSS (SL/CH)

Listopadový večer zvukového experimentu v režii kulturního čtrnáctideníku A2 bude další bitvou v nekonečné válce proti hudebním idiomům. Těšit se můžete na sólová vystoupení Jorgeho Boehringera a Eleanor Cully i na spolupráci Uršky Savič a Silvana Schmida.

 

Vstup 150 / 180 (s aktuálním číslem čtrnáctideníku A2)

https://www.facebook.com/events/854692999177925

místo

Punctum

sdílet
datum

22/11/22 - 22/11/22

čas

20:00 - 23:00

Projekt Core of the Coalman je na české scéně tzv. jiné hudby dobře známý, protože jeho původce, americký skladatel, interdisciplinární umělec a performer Jorge Boehringer, v současnosti žijící v severoanglickém Newcastlu, ji v podstatě spoluutvářel. Od konce nultých let do poloviny následující dekády žil v Praze a právě v tomto období u nás došlo k výraznému nárůstu zájmu o experimentální přístup ke zvuku, volnou improvizaci i soudobou kompozici. V minulosti byly nahrávky Core of the Coleman ovlivněny zejména repetitivními postupy minimalistické hudby, později se však jeho hlavní projekt stal průsečíkem nejrůznějších experimentálních postupů. Boehringerovými konstantami jsou zájem o materialitu zvuku a zkoumání možností jeho ústředního nástroje, violy, ať už jde o její akustické vlastnosti či potenciál vycházející z její amplifikace. Jeho aktivity mají ovšem daleko širší záběr – od písňové tvorby přes audiovizuální instalace až po badatelskou činnost.

http://jorgeboehringer.com

https://coreofthecoalman.bandcamp.com

 

Eleanor Cully je anglická umělkyně, skladatelka a zpěvačka, usazená v Newcastle-upon-Tyne. Vytváří instalace pro galerijní prostory, skládá pro hudební tělesa, sbory i sólisty a v rámci koncertního provozu realizuje vlastní kompozice. Často pracuje s úryvky textů či písní a její skladby se proměňují v závislosti na prostředí, v nichž se odehrávají. Pokud jde o interakci její tvorby s okolím, systematicky promýšlí podmínky poslechu a hledá způsoby, jak ho pozvednout a zarámovat. Je členkou experimentálního dua Kneeling Coats.

http://eleanorcully.co.uk                                    

 

Trio TZUSSS tvoří dva curyšští hudebníci, akordeonistka Tizia Zimmermann a trumpetista Silvan Schmid, a slovinská umělkyně Urška Savič (mimo jiné absolventka katedry fotografie na pražské FAMU), která používá jako svůj hlavní zvukový nástroj rádio. Ústředním tématem jejich spolupráce, která začala v online prostředí během pandemie covidu-19, je vztah zvuku a textu. Prostřednictvím fragmentace se snaží ukázat pružnost a rozmlženost jejich hranic, soustředí se na zkoumání řeči melodie melodie/intonace, rytmu/tempa a zajímají je přerušení a interference v rámci komunikačního procesu. Na pražském koncertu se skupina představí v omezené sestavě bez akordeonu.

https://urskasavic.tumblr.com

https://silvanschmid.ch

 

A2+ je hudební série kulturního čtrnáctideníku A2, probíhající od roku 2012. Zaměřuje se na okrajové či pomezní oblasti současné hudby, zejména na experimentální přístupy, volnou improvizaci, nejrůznější hybridní projevy i subverzivní vpády na území popu.

http://advojka.cz/a2plus

http://punctum.cz

 

Akce probíhá s podporou Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

 

 

 

EN

Core of the Coalman is the name scratched onto the cover of Jorge Boehringer's solo performance project.  A person, some instruments, and circuits feeding back within an environment for continuous or discontinuous listening.  

 

 

Eleanor Cully is an artist and composer based in Newcastle. Drawing from short texts of a few words or fragments of songs, Eleanor’s work unfolds, navigating towards and through the context of a concert.  This process is then repeated iteratively, with her pieces transforming over changing contexts. Envisaging the relationship between her work and its surroundings, Eleanor often seeks ways of framing and enhancing the listening environment. In recent works, Eleanor has worked collaboratively with choirs, ensembles, artists, and galleries towards new installations and composition projects.

 

 

TZUSSS is the first collaboration between the Zurich duo of accordion player Tizia Zimmermann (CH) and trumpet player Silvan Schmid (CH) with Urška Savič (SL), who uses radio as her sound medium. Their collaboration started, because of their physical dislocation, in a form of online exchange of thoughts and inspirations connected to their own creation in the field of sound and text. In that way they started to build a base of the concept they find important in the vast field of selected topics. What came out as a common interest was the fragmentation of sound and text to shape their boundaries diffuse and agile; e.g. through examining speech on its melody/intonation, rhythm/tempo and (as a consequence) interruptions and interference in communication.