výzva

Výzva Innovation Lab

podpoří mezinárodní inovativní projekty v kulturních a kreativních odvětvích.

datum

16/2/23 - 20/4/23

čas

00:00 - 23:59

V grantovém programu EU Kreativní Evropa je nyní otevřená výzva Innovation Lab 2023 na podporu vývoje a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích. Uzávěrka výzvy je 20. dubna 2023.

K výzvě proběhne 2. března online evropský pitching projektů, který může českým žadatelům sloužit jako inspirace nebo příležitost pro networking.
V mezioborové části programu Kreativní Evropa je od 8. prosince 2022 otevřená výzva  Innovation Lab  (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB) na podporu vývoje a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je posílit konkurenceschopnost, ekologizaci, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími. Žádosti proto musí jednoznačně prokázat rozsah mezioborového přístupu, podmínky jeho realizace a očekávané přínosy pro zapojená odvětví.

O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. Výzva je určena širokému spektru organizací, které zahrnuje soukromé a veřejné subjekty, technologické společnosti a start-upy, audiovizuální, kulturní a kreativní organizace. Podporována bude účast business inkubátorů a akcelerátorů, které poskytnou prostor a čas pro formování kreativních nápadů.

Uzávěrka výzvy je 20. dubna 2023.

Kancelář Kreativní Evropa pořádá společně s dalšími 18 národními kancelářemi programu, s Evropskou komisí a Výkonnou agenturou EACEA Evropský pitching projektů k výzvě Innovation Lab 2023. Akce se koná ve čtvrtek 2. března 2023 od 10:30 do 12:30. Evropští aktéři představí projekty, s nimiž se chtějí do výzvy hlásit. Proběhne i představení výzvy a jednoho z projektů, který uspěl v loňském roce. Jedná se o skvělou příležitost pro networking, získání zahraničních partnerů a načerpání inspirace. Registrujte se do 1. března do 12:00 a zúčastněte se jako diváci.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Kancelář Kreativní Evropa. Rádi vám poradíme.

Odkazy:
Výzva Innovation Lab
Evropský pitching projektů k výzvě Innovation Lab 2023