výstava

MARGITA TITLOVÁ: PURPUROVÁ VERTIKÁLA

Galerie hlavního města Prahy připravila první velkou retrospektivu Margity Titlové Ylovsky (*1957), která patří k nejvýraznějším osobnostem generace 80. let.

datum

15/2/23 - 14/5/23

čas

00:00 - 19:00

15. 2. – 14. 5. 2023
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
út–ne 10–20 h

Autorka a kurátorka výstavy: Magdalena Juříková
Galerie hlavního města Prahy připravila první velkou retrospektivu Margity Titlové Ylovsky (*1957), která patří k nejvýraznějším osobnostem generace 80. let. Její práce, které dodnes pohlcují vírem energie, budou až do poloviny května k vidění v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Margita Titlová Ylovsky ještě jako studentka AVU (studium 1977–1983) hledala cestu k tématům a výrazu, kterým by se mohla osvobodit od stereotypů tehdejší výuky poznamenané ideologickými požadavky režimu. Zaujalo ji konceptuální umění a performance. Pro svůj průzkum zvolila konfrontaci vlastního těla s geometrickými a silovými poli v přírodě a později také v interiéru (1980–1982).

Zjišťovala, co její fyzická přítomnost způsobuje v těchto vztazích. Prostřednictvím akcí, při kterých intenzivně definovala svůj stín obrysovou kresbou (1984–1985), dospěla až k monumentálním dotýkaným dílům na papíře, ve kterých využívala rtěnku (1982–1983).  „Když máš zkušenost s líčením rtů, zjistíš, že pigment ve rtěnce je bezvadný, kvalitní materiál, se kterým se dají dotykové kresby výborně realizovat. Můžeš přidávat a ubírat červenou, která implikuje fyzično, chuť žít a být krásný!

Margita Titlová Ylovsky
Později jejich zcela abstraktní strukturu obohacovala dalšími barvami a přidala znaky, které však nebyly odvozeny z žádného známého zdroje a vycházely čistě z její vlastní imaginace (1984–1989). Tyto obří kresby se postupně vymkly klasickému formátu a tvořily nepravidelné útvary, vrstvily se na sebe a částečně byly destruovány v přetlaku tvůrčího zápalu a energie, která se stala jejím poznávacím znakem i v dalších letech.
„Když jsem začala pracovat expresivněji, díla si řekla o velké rozměry. Je pro mě důležité stát proti monumentálnímu formátu jako proti bouřce. Nebo jako když se díváš do přírody v dešti. Obraz musí být tak velký, abych do něj mohla tělesně vstoupit.“

Titlová Ylovsky často a velmi rychle opouští svá „dobytá území“ a vrhá se do nových a nových experimentů, v nichž se mění vše – od forem a žánrů přes materiály a obsahy. Pracuje s instalacemi, v nichž zkoumá širokou škálu témat, jež mají na jedné straně analytická východiska, ale nezřídka se nakonec vztahují k transcendentnu nebo k energiím, které jsme schopni vysílat, aniž bychom je mohli spatřit a definovat.“ Magdalena Juříková

Umělkyně pracuje s Kirlianovým přístrojem, aby díky této elektromagnetické metodě transformovala objekty svého zájmu, aby reálnou předlohu podrobila vlastnímu bezprostřednímu „přepisu“ na bázi korónového výboje. Cílem je spíše pozorování než definitivní dílo. Série pak končí abstraktním záznamem hektického pohybu její ruky, tedy zachycením energie v čisté podobě.
Vždycky mě zajímá vizualizovat něco skrytého, co nevidíme. Když najdu technologii, která to může zjevit, vrhnu se po ní a využiju ji.

Titlová Ylovsky využívá jak jednoduchých až banálních prostředků, tak také nejrůznější fyzikální principy, jako je magnetismus nebo lom světla v optickém hranolu. Do centra jejího zájmu zároveň vstupuje stále významněji světlo, které pak figuruje jako důležitý komponent mnoha instalací a nakonec i obrazů, kde spektrum přenášené na plochu odrazem je součástí i předlohou pro další malířské zpracování (1997–1999). Vedle zcela abstraktních děl se zabývá historickou pamětí – osobní, když různými metodami reinterpretuje fotografie z rodinného archivu, nebo tuto paměť rozšiřuje a zaciluje naši pozornost k ženám, které každá svým osobitým způsobem historii tvořily. Pracuje netradičním způsobem s fotografií, kdy na snímcích zachytává manipulovaný spektrální odraz světla, s termovizí, před níž performuje a investuje do obrazu vlastní tělesnou energii, nebo za pomoci substancí různých tepelných vlastností kreslí na zeď a zaznamenává díky termovizi kombinaci všeho, co se na scéně před kamerou děje (2008–  2010).

V současnosti Titlová Ylovsky usiluje o syntézu všech metod, nyní důvěrně a poctivě odzkoušených, a pracuje s nimi s pocitem svobody a uvolněnosti, které si dopřává díky bravuře, s jakou je postupně ovládla ve prospěch svých tematických zájmů.

Při příležitosti výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála vydal Aparat. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Etcetera Art třísvazkovou monografii.

BIOGRAFIE
1957 narozena v Praze
1977–1983 studia na Akademii výtvarných umění v Praze
1998–2011 vedoucí ateliéru Grafika a vizuální komunikace, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

2009 získává titul docentky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2012–2013 vedoucí Ateliéru malby, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

2013–dosud přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Autorka a kurátorka výstavy: Magdalena Juříková
Spolupráce: Miroslav Jiřele
Grafické a architektonické řešení: Tomáš Vrba, Aparat.
Mediální partneři: Art&Antiques, ArtMap, Artalk, Flash Art, A2, Artikl, Revolver Revue, Artyčok.tv, protisedi.cz, Radio 1, Český rozhlas Radio Wave
Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské

Další informace: www.ghmp.cz
www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky
st 1. 3. 2023, 18 h s kurátorkou výstavy Magdalenou Juříkovou
st 15. 3. 2023, 18 h 80. léta: malba a performance, s Margitou Titlovou Ylovsky
st 12. 4. 2023, 18 h s kurátorkou výstavy Magdalenou Juříkovou
st 26. 4. 2023, 18 h Neviditelná energie (magnety, termovize, světlo), s Margitou Titlovou Ylovsky
st 10. 5. 2023, 18 h Image: Objekty na tělo, Paruky, Bardotky, s Margitou Titlovou Ylovsky

EDUKAČNÍ PROGRAM
Sobotní výtvarné workshopy
so 4. 3. 2023, 13–18 h
Energie, exprese a experiment
Dům U Kamenného zvonu

so 1. 4. 2023, 13–18 h
Stopy identity – možnosti tisku
workshop s Margitou Titlovou Ylovsky
Dům U Kamenného zvonu

so 22. 4. 2023, 13–18 h
Tělo, objekt a text
Dům U Kamenného zvonu
Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy
(rezervace nutná: [email protected])

čt 2. 3. 2023, 15–18 h
Gesta, otisky a struktura v malbě I.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

pá 3. 3. 2023, 15–18 h
Gesta, otisky a struktura v malbě II.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 5. 3. 2023, 11–14 h
Gesta, otisky a struktura v malbě III.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 5. 3. 2023, 15–18 h
Gesta, otisky a struktura v malbě IV.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác
čt 16. 3. 2023, 15–18 h
Interpretace obrazu I.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

pá 17. 3. 2023, 15–18 h
Interpretace obrazu II.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 19. 3. 2023, 11–14 h
Interpretace obrazu III.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

ne 19. 3. 2023, 15–18 h
Interpretace obrazu IV.
Edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce
přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Kontakt: [email protected]
Pro termíny workshopů a nabídku dalších edukačních aktivit zaměřených na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, sledujte ghmp.cz/edukace.