proběhlé akce

festival

Festival divadla jedného herca Sám na Javisku

14. - 18. 10. 2020, Trenčín, Slovensko

...
festival
14/10/20 - 18/10/20
10:00 - 22:00
sdílet

Medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na javisku vznikol v roku 1995 v Trenčíne. Je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku a poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií, ktorých dramaturgická koncepcia je postavená výlučne na divadle jedného herca.

V rámci festivalu sa realizujú individuálne umelecké projekty, preferuje sa zameranie na netradičnú, inšpiratívnu, nekonformnú a novátorskú divadelnú tvorbu v úzkom spojení s klasickými divadelnými žánrami, ako aj študenskými predstaveniami. Vo svojej dramaturgii sa po dlhé roky snaží nájsť a prezentovať odlišné typy predstavení – od klasických monodrám, cez tanec, pohybové divadlo, pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one man show.

Kolektív občianskeho združenia Kolomaž organizuje festival od roku 2005.OZ Kolomaž je členom celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier združených pod názvom Anténa a pôsobí v meste Trenčín od roku 2002 a neformálne od roku 1995.

Kompletní program: https://monodrama.sk/program-2020/

festival

61. Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO16

Uprostřed ničeho / The Middle of Nowhere
14.—17. 10. 2020

...
festival
@Kino Art
14/10/20 - 17/10/20
10:00 - 23:30
sdílet

Říjen se tradičně ponese ve znamení těch nejlepších krátkých filmů, které každoročně přináší festival BRNO16. Jeden z nejstarších filmových festivalů v České republice se bude konat 14.–17. října v domovském Kině Art na Cihlářské, No Artu na Radnické a Alliance Française na Moravském náměstí. 61. ročník nese podtitul Uprostřed ničeho / The Middle of Nowhere a ve svém programu nabídne nejen oblíbenou mezinárodní soutěž, ale také druhý ročník soutěže pro autory z České a Slovenské republiky Československou 16 i bohatý filmový a herní doprovodný program.

Do soutěží se letos přihlásilo více než tisíc snímků, ze kterých vybrali dramaturgové čtyřicet dva „kraťasů“ do mezinárodní filmové soutěže a deset do Československé 16. „Vybrané snímky se utkají o přízeň diváků i několika mezinárodních porot,“ komentuje ředitel festivalu Milan Šimánek. „Svoji cenu uděluje hlavní, pětičlenná porota i porota studentská. Cenu dávají také diváci, a to prostřednictvím hlasování. Ocenění dostává i nejlepší snímek soutěže Československá 16, a to z rukou tříčlenné mezinárodní poroty. Všechna ocenění jsou honorována,“ vysvětluje Šimánek. Vítězné snímky budou vyhlášeny na slavnostním zakončení festivalu v sobotu 17. října v Kině Art.

Součástí festivalu je také doprovodný program, tradičně zastřešený festivalovým podtitulem. Uprostřed ničeho tak nabídne pásma archivních nebo experimentálních snímků, diskuzní panel o podobách festivalů v nevlídné době, nebo herní program představující počátky vývoje v podobě archivních textových her i aktuální české herní hity. Na festivalovou náladu opět naladí warm-up, který se bude konat v 13. října v Café Art a který se tentokrát poveze na vlně stand-upů.

Akreditace je možné zakoupit online na www.brno16.cz nebo na pokladně Kina Art. Vstupenky na jednotlivé bloky bude možné zakoupit před projekcemi na festivalových místech.

BRNO16 pořádá TIC BRNO, příspěvková organizace, jmenovitě Kino Art a Galerie TIC.

Další informace: www.brno16.cz | https://www.facebook.com/BRNO16festival

Záštita festivalu, financování a partnerství:
Záštitu nad festivalem převzala primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková. Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna, Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury České republiky. Všem podporovatelům i mediálním partnerům patří velké poděkování.

film

Platforma Fresh Eye vyhlašuje Call for Papers Interactive – soutěž pro studenty vysokých škol

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyzývá studenty vysokých škol k zasílání teoretických prací a vizuálních výzkumů do mezioborové soutěže. Vybrané příspěvky budou zařazeny do připravované interaktivní publikace vydané platformou Fresh Eye. Termín pro přihlášení příspěvků je 31. října 2020.

...
film
14/10/20 - 31/10/20
00:01 - 23:59
sdílet

Přihlásit je možné diplomové práce (bakalářské i magisterské), seminární práce, vlastní badatelské texty (min 15 NS), filmové eseje a jiné vizuální projekty se vznikem po roce 2017 včetně.

Práce doprovozené stručnou synopsí (max. 300 slov) lze zasílat na adresu [email protected] do 31. října 2020.

Vítězné příspěvky budou vybírat členové platformy Fresh Eye. V čele poroty stane přizvaná odbornice na fanouškovská studia Iveta Jansová. Výsledky soutěže, společně se zpětnou vazbou pro autory všech přihlášených prací, vyhlásí platforma nejpozději do 15. listopadu 2020.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe. Publiku pak bude tato interaktivní kniha nabízet možnost zhlédnout krátké video teasery a prostudovat myšlenkové mapy, jež vytvoří autoři vybraných příspěvků.

Vyhlášením výzvy Call for Papers Interactive navazuje platforma Fresh Eye na předchozí úspěšné ročníky vysokoškolské soutěže Jeden pohled nestačí, do níž své práce v uplynulých letech přihlásily desítky studentů zkoumajících obrazy v kontextech mediální produkce, urbanistiky, interpersonální komunikace či umění.

Pro další informace o soutěži a jejích podmínkách lze kontaktovat koordinátorku Call for Papers Interactive Pavlu Rouskovou na adrese [email protected].

Iveta Jansová je mediální teoretička a přední odbornice na fanouškovská studia a výzkum publika. Svůj odborný zájem rozšiřuje o téma mediální reprezentace queer identit a žen v kriminálním žánru. V současnosti vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2020 publikovala knihu (Bez)mocní mediální fanoušci: Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty. Je zároveň editorkou odborného časopisu Mediální studia a vedoucí televizní sekce online časopisu 25fps.cz.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye nabízí široké veřejnosti po dobu již deseti let kulturní a vzdělávací programy zaměřené na zkoumání širokého pole vizuální a populární kultury. Fresh Eye pořádá veřejné přednášky, diskuse, konference, projekce dokumentárních filmů a workshopy pro střední školy, vytváří a neustále rozšiřuje online knihovnu odborných textů a archiv videí z uskutečněných přednášek, publikuje měsíční informační servis a podílí se na překladech klíčových děl vizuální teorie.

 

Aktivity platformy Fresh Eye je možné dále sledovat na:

 

 

festival

FOTOGRAF FESTIVAL 2020: Nerovný terén

6. 10. – 18. 10. 2020

Prozkoumat nové, pochopit jiné, inspirovat se neznámým.

...
festival
6/10/20 - 18/10/20
10:00 - 22:00
sdílet

Fotograf Festival, jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografickýfestival v České republice, proběhne letos podesáté v pražských galeriích.Desítka skupinových výstav doplněna doprovodným programem.Cílem desátého ročníku Fotograf Festivalu je poskytnout ve vizuální kultuřeprostor druhému (ve smyslu protějšku) a oživit dokumentární funkci médiafotografie i pohyblivého obrazu.Nejednoznačnost média fotografie, jež naznačuje blízkost ve chvíli, kdypodněcuje odcizení, je problematizovana stejně jako jeho limity. Pohledy na jiné& perspektivy jiných jsou ustanoveny v reakci na medi8lně-specifické, sociálníči státní režimy pohledu.Pozvaní umělci a umělkyně ve svých dílech tematizují imaginaci, pozorování avýzkum jiných míst, způsobů žití a forem všednosti. Vybraní autoři a autorkyzpochybňují svou vlastní motivaci a zviditelňují možné konflikty, hranice,přiblížení a prostupnost mezi „já“ a „jiným“. Osm skupinových výstav, které sevzájemně provazují představuje současná díla spolu se staršími pracemi azkoumá široké spektrum blízkých i vzdálených úhlů pohledu. Dochází tak knavazování kontaktů a překračování hranic, narušování jistoty a ke konfrontacis odlišným.Kurátorky: Stephanie Kiwitt, Tereza Rudolf, Anna Voswinckel

Výstavy:

MOŽNÉ JÁ, POSEDLÉ OBJEKTY - POSEDLÉ JÁ, MOŽNÉ OBJEKTY Ateliér Josefa Sudka 5/9–11/10 2020

TĚLO SPOLEČNOSTI, NESTABILNÍ ŘÁD - NESTABILNÍ TĚLO, ŘÁDSPOLEČNOSTI Fotograf Gallery 7/10–7/11 2020

VYTVÁŘET MÍSTA, POJMENOVAT MINULOST - POJMENOVAT MÍSTA,VYTVÁŘET MINULOST Dům fotografie / GHMP 9/10–25/10 2020

DVOJITÁ PÓZA, ZRCADLÍCÍ SE JÁ - ZRCADLÍCÍ SE PÓZA, DVOJITÉ JÁ Galerie Pštrossova 23 8/10–29/10 2020

ZA TRESTA rtwall9/10–15/1 2021

SIGNIFICANT OTHER, UNKNOWN PLACE - UNKNOWN OTHER, SIGNIFICANTPLACE Galerie Jelení 9/10–1/11 2020

ROZSÁHLÁ ÚZEMÍ, PROMĚNLIVÁ PERSPEKTIVA - PROMĚNLIVÁ ÚZEMÍ,ROZSÁHLÁ PERSPEKTIVA Galerie AMU 10/10–1/11 2020

BLÍZKO TĚLEM, DALEKO DUŠÍ - DALEKO TĚLEM, BLÍZKO DUŠÍ Garage Gallery Karlín 14/10–22/11 2020

MŮJ POHLED, TVŮJ OBRAZ - MŮJ OBRAZ, TVŮJ POHLED Karlin Studios 14/10–22/11 2020

MÉDIUM KNIHA Kavárna Bazén 14/10–25/10 2020

JOSEF SUDEK: TZV. VOLNÁ TVORBA Window gallery, UDU 23/9–13/12 2020

FREE MAN / RESTRICTED MAN Galerie Nika 16/10–5/11 2020

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

výstava

Michaela Petrů - Neboj Karlín

4. 10. - 31. 12. 2020, Galerie Uhelný mlýn

Tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, variabilností a nezatíženým, přesto však podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa.

...
výstava
4/10/20 - 31/12/20
14:00 - 18:00
sdílet

Senzitivního diváka vrací autorka prostřednictvím svých děl do dětských let. Žensky jemně a nenásilně v nás probouzí tu prastarou neodolatelnou chuť experimentovat, objevovat a překračovat vytyčené hranice, opouštět zaběhnuté stereotypy. Její obrazy se stávají interaktivními hracími plochami, kde se můžeme spolupodílet na formování příběhu, bláznivě poletovat nebo zkoumavě a s těmi nejvážnějšími úmysly tvořit vlastní pravidla, a přetvářet tak realitu k „obrazu svému“.V nové tematické sérii soustřeďuje umělkyně svou pozornost na výraznou pražskou čtvrť – Karlín. Vychází z vlastní zkušenosti jeho obyvatelky, která pozoruje proměňující se charakter dříve dělnické, továrenské lokality. Cílí na typická karlínská místa, jako jsou: Kasárny, Přístav, Invalidovna, Karlínský tunel, Negrelliho viadukt nebo kavárna Divoké matky. Pokouší se zachytit sociální různorodost, pestrost i architektonickou bohatost Karlína. Při svých toulkách se skicákem a fotoaparátem si všímá míst, kde se ještě na chvíli zastavil čas. Fascinují ji autentické industriální budovy a zákoutí i historické stavby, které jsou však neúprosně pohlcovány novými developerskými projekty bezduchých kanceláří obludných rozměrů...

Otevírací doba výstavy obrzů Michaely Petrů, nazvané Neboj Karlín v arto.to galerii v Uhelném mlýně, je od 4. října Do 31. prosince 2020, vždy ve středu, sobotu a neděli od 14 do 18h. V případě, že byste si přáli navštívit galerii v jinou než otevírací dobu, kontaktujte nás s objednávkou na [email protected]

film

Aerofilms: Léto 85

Pobřeží Francie, léto 1985, v rádiích zní The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího charismatického Davida.

...
film
1/10/20 - 30/11/20
20:00 - 23:59
sdílet

Francie, 2020 • 100 min • režie: François Ozon • hrají: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty a další • francouzská verze, české titulky •přístupný od 15 let • DCP • premiéra: 1. 10. 2020  • konec monopolu: 9. 6. 2030

Francouzské pobřeží v Normandii, léto roku 1985. Z rádií a kazet znějí The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování… Režisér François Ozon (8 žen) se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let.

Proč tento film: „Kolem nových filmů Françoise Ozona jsme v minulosti často tak nějak kroužili a váhali. Jako by se nám zdálo, že ne každé téma a každý kus tomuto plodnému režisérovi sedne. Tentokrát jsme ale neváhali. Kriminální zápletka, emotivní vztahové komplikace a retro atmosféra 80. let, to je velmi slibný mix, který v Ozonově podání fantasticky funguje. Film Léto 85 se prosadil do oficiálního výběru neuskutečněného festivalu v Cannes a my jej teď vpouštíme do českých kin. Takže pročísněte patky, vyhrabejte na půdě plísňáky, nasaďte walkmany a vyražte v bílých keckách zavzpomínat na léto, kdy emoce lítaly nahoru dolů.“Ivo Andrle, Aerofilms

ocenění

Cena Václava Buriana Olomouc 2020

Jubilejní ročník Ceny Václava Buriana Olomouc přivádí do Olomouce opět čtyři mimořádné hlasy soudobé lyriky z Česka, Polska, Slovenska a Německa.

...
ocenění
28/9/20 - 28/9/20
15:00 - 22:00
sdílet

datum: 28. září 2020

místo: Muzeum umění - Trojlodí / Hospoda u Musea

Jubilejní ročník Ceny Václava Buriana Olomouc přivádí do Olomouce opět čtyři mimořádné hlasy soudobé lyriky z Česka, Polska, Slovenska a Německa.V kategorii Za poezii nominovaní jsou Maciej Robert (Polsko), Michal Tallo (Slovensko), Yveta Shanfeldová (Česko) a Dagmara Kraus (Německo).Cenu v kategorii Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu převezme polská kulturní antropoložka, spisovatelka a zakladatelka prestižního nakladatelství Czarne Monika Sznajderman.

Akce bude konat jen on-line. 28. záři v 15h začne na facebookové stránce Ceny stream básnických čtení a diskuzi poroty, následovat bude debata s laureátkou Ceny za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu. Setkání s vítězi/vítězkami a osobní předání cen se uskuteční na jaře během Trienále středoevropského umění pořádané Muzeem umění.  

Pořádá Výbor pro Cenu Václava Buriana z.s. a Muzeum umění Olomouc- Středoevropské forum

Více na https://www.facebook.com/cenavaclavaburiana/ a https://www.instagram.com/cenavaclavaburiana/

výstava

Diplomantky FaVU VUT 2020

Jak designérky (návrhářky) nechceme omezeném prostoru, který nám byl alokovaný, vytvářet falešný pocit péče o jednotlivé diplomantky.

...
výstava
25/9/20 - 30/9/20
10:00 - 22:00
sdílet

Jak designérky (návrhářky) nechceme omezeném prostoru, který nám byl alokovaný, vytvářet falešný pocit péče o jednotlivé diplomantky. Proto nevytváříme kurátorský konceptale službu a infrastrukturu. Službu, webovou platformu, která bude naplněna samotnými diplomantkami. Ta přežije fyzické výstavy, rozdistribuované po Brně v podobě dočasné výstavní infrastruktury, a pevně věříme, že i grafické trendy budoucnosti.)))

diplomantky.cz navrhli:

Diplomantky FaVU VUT 2020, Andreas Gajdošík, Jakub Polách, Martina Růžičková

literární festival

Olomoucký knižní veletrh LITR chystá šestý ročník

Od pátku 25. do neděle 27. září 2020 proběhne v podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci šestý ročník knižního festivalu LITR, který se specializuje na autorské a umělecké publikace a na fenomény spojené s nízkonákladovým vydáváním
knih nebo časopisů.

...
literární festival
25/9/20 - 27/9/20
10:00 - 22:00
sdílet

Na LITRu se každoročně představí na 50 nakladatelů a tvůrců, kteří Olomouc obohatí o nabídku autorských publikací, magazínů, ilustrovaných knih, komiksů, originálních kancelářských a výtvarných potřeb či jiných experimentálních forem. O víkendu veletrh nabídne také bohatý doprovodný program v podobě tvůrčích dílen, autorských čtení, večerních koncertů, promítání, výstav a programu pro děti. Program na letošní rok kromě pestré palety malých nakladatelů slibuje například workshop pro děti od tvůrců mnoha cenami ověnčené ilustrované knihy To je metro čéče, prezentaci publikace Kapky na kameni o příbězích padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice, animované spoty děl nominovaných na letošní Magnesii Literu, nebo komorní performance Venduly Tomšů a Iana Mikysky, která provede diváky časy vesmíru, planety i přítomnosti, a to za pomocí knih, zvuků, poezie i vlastního dechu. Ilustrátorka a animátorka Marie Urbánková připraví speciální kreativní dílnu pro děti a projekci animací. Nebude chybět ani oblíbená umělkyně ROE s tvůrčím workshopem, kde tentokrát zapojí kopírky a s dětmi bude vyrábět časopisy typu zine. K vidění budou vítězné Nejkrásnější české knihy roku,
AniPromítačka připraví projekci krátkých animovaných videí, na které jen tak někde nenarazíte a ve výstavní Vitríně Deniska proběhne vernisáž výstavy fotografky Markéty Othové.

6 LITR – knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
Olomouc, Univerzitní 3 (Umělecké centrum Univerzity Palackého)
25.–27. září 2020

Pro více informací můžete sledovat naše internetové kanály:
Web: www.litrolomouc.cz
Facebook: www.facebook.com/litrolomouc
Instagram: www.instagram.com/litr_olomouc
Knižní veletrh LITR pořádá PAF, z. s. (www.pifpaf.cz).

film

Zlatý voči 2020: The bloodbath is on!

Jubilejní 25. ročník Zlatých vočí se protentokrát uskuteční 24. a 25. září v prostoru Screenshot na Praze 1 (Petrská 1132/4). Tématem letošního roku bude MASAKR.

...
film
24/9/20 - 25/9/20
10:00 - 23:59
sdílet

Jako vždy jsme si pro naše návštěvníky připravili kromě klasicky koncipovaných 4 filmových bloků dvě diskuze. Tou první z nich jsme se snažili upozornit na dnes sice často opomíjenou, ale jistě nesmírně plodnou a důležitou profesi dramaturga, jejíž význam můžeme pozorovat například v 60. letech československé kinematografie. Debata s názvem Vyhlídky české dramaturgie se bude konat ve čtvrtek od 18.00.


Pozvání přijali: Petr Jarchovský, již proslulý scénárista mnoha úspěšných snímků, Alena Müllerová, kreativní producentka ČT,
Jaroslav Sedláček, hlavní dramaturg Filmového centra ČT a Milada Těšitelová, scénáristka a dramaturgyně.

Moderátorkou se stane Dorota Vašíčková, mimo jiné dlouholetá vedoucí Zlatých vočí a nynější magisterská studentka pražské filmové vědy.
První večer bude též obohacen ochutnávkou nefilmové umělecké formy, a to slam poetry vystoupením od mladých básníků s uměleckými jmény Tali a Empathetic. Druhou, peprnější diskuzi v pátek od 17:30 na téma Trendy českého porna moderují tvůrkyně podcastu Vyhonit ďábla, Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková, a jako hosté se zúčastní Michaela Lebedíková, studentka sociologie na Masarykově univerzitě zabývající se porn studies, a Jan Dudek, pornoproducent.


O hudební zábavu se pak postarají kapely Astromy a Alone Against One, v nočních hodinách pak převezmou hudební žezlo filmovědní DJs – již tradičně DJDeleuze, a naopak zcela netradičně a premiérově dívčí duo Pudovkinova máma je DJ. Všichni milovníci filmu i pouzí kolemjdoucí jsou vítáni! Dezinfekce bude namístě, a tudíž opravdu k dispozici na místě. Budeme více než rádi, pokud se budete chovat ohleduplně, dodržovat nejlépe i rozestupy, kašlat pouze do roušek a nezapomínat, že líbání s cizím člověkem byste mohli druhý den litovat, i když zrovna nezuří pandemie.


Bude to masakr!