Zbytek je obsazen

Tři mladí polští básníci

Karol Maliszewski (1960) je básník, prozaik a literární kritik. Pracuje jako učitel na základní škole a na vyšší odborné škole. Vydal sedm básnických sbírek, tři knihy próz a tři knihy literárních kritik. Uvedené básně jsou ze sbírky Invaze (Inwazja, Kraków 2005).

 

Mariusz Apel (1974), původním povoláním ekonom, působí jako sportovní trenér. Žije ve Varšavě. Debutoval sbírkou básní Kočičí lebky (Koce lby, 2004). Ukázka pochází ze sbírky Kočkochvíle (Kotochwle, Nowa Ruda 2005).

 

Marcin Baran (1963) – básník a esejista, zakládající člen krakovské básnické skupiny bruLion. Debutoval v roce 1990 a doposud vydal deset básnických sbírek. Uvedené básně jsou ze sbírky Milostná snažení (Zabiegi milosne, Kraków 1996).

 

 

Karol Maliszewski

 

Ještě včera říjen

 

Z hub rovnou na hřbitov,

v lese je pusto, keře jak svíce

planou, rudé listí opadává na mezích.

Teplo je, stále je teplo – ve svetru

mezi hroby, s kudlou proti neviditelnému

bodláčí; vedle na zábradlí

odložená bunda. Jsem tam, kde jsem,

hrob zarostl, auto znehybnělo,

nad lesem rozpačité pokusy

slunce o existenci. Vítr sklání

a ostří vrcholky smrků,

aby přibil nebe k zemi

a připoutal ho navždy.

 

To jsou Soví hory

 

To jsou Soví hory

(název trochu sporý,

ukradený Němcům)

 

a to jsem já, nápis,

jizva ostřím žuly.

Štěrk skřípe pod botami.

 

Tak je tomu, když se nitrem

valí proudy vod

a vy neslyšíte

hlasy za zdí;

jenom šumění a mlha.

 

Mlha voní bramborovým polem,

vítr vládne všemu světu kolem;

a já nemohu spočinout

a já nemohu vydechnout

 

jako pták, jestřáb měsíce,

jež dodnes v nebi slaví se,

a jitro s prvním mrazem

ho opět proklejí.

 

A ty jdeš a píšeš.

Nikdo to nečte.

 

Předzvěst

 

Vždyť jsou to hroby, mumlá si

dítě, nemluv tak o horách;

neseme žebřík k vysoké

hrušni, jabko se hnilobou

chrání před mrazem;

 

vždyť je to hřbitov, podívej,

táto, na ty mraky, kostlivec

honí kostlivce a jezdec

bez hlavy; hory (od hroby)

zdrobnělé, zdrobnělé;

 

parní lokomotivy zapadly

v poli po osy, až po rez.

Za zády hlas zpoza obrazu

ukřižovaného, kněz má

mikrofon; vždyť je to město

 

vyvstávající ze země.

 

 

Mariusz Apeel

 

Polarizace

Zima povolila a uvolnila si korzet. Ještě včera tuhly polyamidové bundy mrazem. Ztvrdla i žvýkačka, sotvaže jsme otevřeli ústa, abychom vyloudili pár nesourodých zvuků. Na zastávce kdosi vypráví obsah filmu. Slova ulpívají v paměti jak špína

za nehty (posypový vůz se zvolna sune kolem). Moc se toho celkem neděje: sníh získává patinu. Auta ho rozstřikují na šaty chodců. Spolu s ním cáká i bláto. Bloumám kolem a hledám nějakou zkratku: mezi dvorky a paneláky na sídlišti. Ursynovský labyrint končí happy Indem. Konečně chodba. Ve výtahu volím patro podle informační tabulky pro nevidomé. Den zvolna hasne jako pohyby tanečnic na Degasových obrazech.

 

Playback

Pohovku nelze rozložit, takže svých 175 cm musím srovnat napříč a zlomit se v několika bodech. Džin uvězněný v krevním oběhu nesplnil očekávání. Bojím se ztráty schopnosti pohybu (kromě jiného), bytostné nehybnosti v nejvyšším stadiu. Místo peřin fotky: západ slunce umocněný obzorem. Tehdy jsme všichni chodili do školy nadopovaní sušeným mlékem. Telefon drží krok s budíkem, což dokazuje, že moje domněnka je nevhodná a nepřesná. Myslíš, že tě budu navždy nosit v srdci jako první džíny koupené v Tuzexu? Zbytek je obsazen: někým, návyky či prací. Zvenčí nevypadám příliš zajímavě. Na dvorku popelářský vůz bratří Strachů zbavuje jitro ticha. Zavírám před tím oči.

 

Šedé a ještě šedší

Tady jsou šikovné ruce zbytečné, vystačí řetěz událostí. Klubko nervů se smršťuje, div se neudusím. Nesedám si, protože vím, že na příští zastávce u onkologické kliniky nastoupí houf stařenek, které si vynutí místo na stání (bude to jejich vina). Omyl. Jedu načerno a dívám se z okna, jako by to byl příkaz a ne důvod k lhostejnosti. Lidé vyvržení z autobusu vstupují do města jako do sněhu, až po kotníky. Přibližují se krok za krokem, kousek po kousku.

 

 

Marcin Baran

 

Rozporné fragmenty naplnění

 

Počátek (co bylo před počátkem?) je

samozřejmý: dýchám a vyměšuji, nahoru a

dolů. Kysličník uhličitý a nestrávené zbytky.

Potom musím mluvit, bezejmenná matka mizí,

přestává být matkou. dřevěné kostky,

polštář, kráva – také na něco čekají

a objevují se s prvními zoubky.

Mohu se dívat, pokud se vůbec nesnažím

vidět všechno. Neviditelné paprsky

črtají asfalt, objímají sutany, svírají

kopretiny: odtud pramení stesk po

stříbrné figurce tanečnice. Mnoho věcí je

už hotových, je třeba toho využít. Musím

o čase uvědomit odpovědná místa (kdy

je čas skutečný?), aby cinkal mincemi,

kladl rty na rty a s nadějí si obouval

levou botu na levou nohu. V tu chvíli se rodí

úmysl všechno změnit. Co se však stane

po obutí levé nohy do pravé boty, nevím,

protože dál než za pouhý opak má vzbouřená

představivost nesahá. Vnímám nejvýš to,

co mohu slyšet, jsem posluchačem mravních

ponaučení („dobrá hudba nestárne“).

Mám rád slabé párky, když vnikají do měkkých

rohlíků, až kolem stříká kečup. Jsem ještě

tím i oním, dělám to i ono, ale bez nadsázky,

když pavučiny explodují mezi sklenicemi

okurek a oknem. Kašlu, ohlížím se za

bledými slečnami se skrývanou touhou,

jsem zahořklý, spím. Ó ano, velmi

mnoho spím (že by cukrovka?), takže

nehřeším. Ale i hřeším, protože nečekám

na příchod Pána a pak mám cizoložné sny.

Ještě nevím, do které strany vstoupit,

přestože mám jisté sympatie, ale přece

tady nejde o pití vodky. Takže spím,

jím polévku a vtipnou kaši. Ačkoli tam mám

kořeny, nemám rád domy z cihel nasáklých

mastným kouřem, píšu však o nich pěkné básně.

Je to, jako bych onanoval: určitě ne

láska, ale je to příjemné. Jsem strašným

a starostlivým otcem, připínáčky připevňuji

Marilyn, čtu, žiju cizí život.

Ze setrvačnosti žárlím a podvádím, všechno

je jinak. Není dobré, když se báseň

změní v popis, ale každé

umírání má své prokletí. Naplňuji

naplněním prázdnou dutinu úst.

 

Mystická relace

 

Již nás pouze zlomky sekund

dělí od objevení se stigmat

na rukou všech obyvatel

planety. V čase odkládání květovaných

šatů, kdy nad námi vznikají

krůpěje světa, je země holá

jak popraskaná kůže. Kam se díváš?

Přece nehledíš na

chvějící se rty nebe, skládající

modlitby ze zapomenutých slov?

Na stehna tiše vrůstající v hýždě?

Na skalpely, vojenské čepice nebo jiné

instrumenty. Z náhodných doteků,

z každodenních důvěrností se rodí

Pan Mucha s plánem. Smutky a semena

ukládá do mořské soli, zrzavé

vlasy pod slupkou pomerančů.

Ve stínu krávy se chystá spolknout

ty, kteří potřebují ďábla,

aby uvěřili. Dlaní chladnou zvenčí

a horkou uvnitř odháníš cosi,

co je smrtelné. Dobře vím, že

jsi někde jinde. Pomalu umírám.

Nastávají potíže s veřejným

fotografováním muže a ženy

nebo jiné trojice. Ovzduší praská

jak lámající se kosti. Pouze nápis Luštice –

město sexu a byznysu v nás vzbuzuje jistotu,

že jdeme správným směrem. Jak,

kvůli čemu a proč? Jak to dopadne,

můžeme vytušit na vlastní kůži.

 

A už se ráno

 

A už se ráno

budí svěží,

třebas s mírnou kocovinou.

 

A už se ráno

holí a sprchuje

a kolínskou si osvěžuje tváře.

 

A už si ráno

smaží vejce na slanině

a vaří silnou kávu.

(Včera jak bez ducha vstává v šatech

a neví, kde je.)

 

A už si ráno

nedbale váže kravatu

ladící s barvou řas a prádla.

 

A už si ráno

prohlíží nový psací stůl a ujišťuje se,

zda je led v ledničce skutečně krystalický.

 

A už se ráno

rozvaluje ve fotelu a s uspokojením

odříkává slova zapomenuté modlitby.

(Včera s funěním vylézá z pelechu a strká

hlavu pod kohoutek se studenou vodou –

kohoutek s teplou není.)

A už si ráno

vymýšlí, jak si udobřit včerejšek,

ale včerejšek celý rozechvělý a zpocený

běží po schodech nahoru, vytahuje

osmatřicítku, rozkopne dveře

a střílí jak smyslů zbavený

a zabíjí ráno –

a kdo ví, jestli ne smrtelně.

 

Signály dne

 

Šílenství v hlasech ptáků ve čtyři ráno.

Doba, kdy umírá žaludek, protože je

opět teplo a kůže připomíná čím dál víc

promaštěný papír po svačině. Holubi velcí

jako orli kálí na schody mokré od potu

hubené domovnice. Hlasitý vesmírný lomoz

je způsoben převracejícími se těly spících. Tlustý

chlap ve špinavých plandavých kalhotách hlídá

s vlčákem smetiště a dvorek. Pružné pyramidy

květů bezu se mužně vystavují palbě deště,

aniž by uronily jediný plátek. Střídám kanály

a jsem z toho smutný. Sliz ve všech podobách

a odstínech víří vzduchem. Herec a vrah skáčou

po zasněné obrazovce, z níž proti vám vyrážíme

v mechem obrostlém tanku.

 

Vybral a přeložil Jiří Červenka.

 

 

Miroslav Tichý (nar. 1926) prožil po násilně přerušených studiích na pražské Akademii převážnou část totalitní doby jako invalidní důchodce v moravském Kyjově, kde vlastnoručně vyrobenými aparáty zachycoval půvaby žen svého maloměsta. Výsledkem několika desetiletí práce je nepřeberný archiv snímků neotřelé a nezvyklé krásy, který mu v pozdním věku vynesl zahraniční uznání, pomalu doznívající i do jeho vlasti.

Rejstřík Tichého námětů je téměř monotematický: ženy na koupališti, ženy na zastávce, ženy v oknech, ženy na ulicích. Mladé i starší, ztepilé i kypré. Ale styl a obraznost jeho snímků nasvědčuje tomu, že moderní umělec svůj námět podřizuje svému chápání. Podmínky si k tomu ve své autostylizaci moravského Diogena vytvořil až dokonalé.

Tichého bezelstný nezájem o klasické fotografické imperativy a neobvyklý cit pro ženské tělo i kouzlo okamžiku daly vzniknout dílu, které se svou nevtíravou, citlivě naivní i malířsky rafinovanou erotikou, smíšenou se středoevropskou melancholií, řadí k nejzajímavějším korpusům v dějinách nejen českého umění.

Tvrdit, že Tichého dílo je jeho životem, znamená redukovat jeho výjimečnost. Tichý se svým dílem nesnažil obracet soukromé ve veřejné, ani naopak. Stále žije svůj život, v němž tradiční rozdělení nehrají roli, je stejně voyeurem jako prorokem, pobaveně pozorujícím vše kolem. Jeho fotografie ukazují svět, který není obrazem, nýbrž odrazem jednotlivých okamžiků a jejich nedokonalých ozvěn.

Pavel Vančát