Minirozhovor s Markem Hovorkou, ředitelem MFDF

Festivaly se obvykle několik měsíců připravují, a pak trvají několik dní. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava pořádá během roku panely, otevřel online databázi filmů doc.air, vydává knížky. Proč se věnujete i těmto aktivitám?

Jsme svého druhu instituce, která celoročně systematicky podporuje dokumentární film i jeho hlubší reflexi. V tomto směru je několikadenní filmová slavnost jen jednou z částí celého konceptu, podobně jako webový portál či publikační činnost. Publikační činnosti se věnujeme už dávno a s ideou spojení kvalitních textů a svérázného výtvarného zpracování pracujeme jak v případě festivalového katalogu, jenž je každoročně jakousi knihou o festivalu, tak i v rámci festivalového deníku Dok.revue či sborníku textů o dokumentárním filmu DO, který je již třetím rokem významným příspěvkem k reflexi dokumentu. A také jsme už spoluvydali český překlad dějin světového dokumentu nebo se podíleli na knize Karla Vachka Teorie hmoty.

 

Nebylo by lepší vydávat solitérní knížky nebo začít spolupracovat s už existující edicí? Proč jste se rozhodli založit vlastní ediční řadu? Čím by měla být výjimečná?

Filmové literatuře se u nás věnuje jen několik málo nakladatelství, navíc většinou bez hlubší koncepce – proto jsme se rozhodli založit celou ediční řadu, která bude v následujících měsících a letech systematicky mapovat dílo významných postav světové a české kinematografie. Důraz chceme klást na důležitý, ale zároveň v něčem i překvapivý a objevitelský (pro kinematografii i společnost) výběr osobností, jejichž tvorbu a přemýšlení o filmu by knížky měly prezentovat. Výsadní pozornost se pak bude upírat na kvalitu textů a překladů, spolupráci s editory, autory a překladateli, kteří tím, že zvládají jak odbornou, tak poetickou polohu vyjadřování, se mohou svébytně utkat s reflexí originálního filmového myšlení.

 

Co znamená název Edice 20/21?

Čísla definují rozměr publikací, tedy 20 x 21 cm, i století, která zásadně ovlivnila film. Ten rozměr knihy ukrytý v názvu ediční řady je záměrným zdůrazněním i výtvarné podoby knih, která by vždy měla organicky souznít s jejich obsahem.

 

Kniha Jean-Luc Godard: Texty a rozhovory nastavila jistou laťku – jak obsahem, tak svou podobou. Jaká bude další knížka?

Protože chceme rovnovážně reflektovat mezinárodní i český prostor, bude druhý díl edice věnován významným českým dokumentaristům. Tato kniha bude součástí příštího, jubilejního desátého ročníku jihlavského festivalu.