Tip nakladatelům

K vaší žádosti o tip musím podotknout, že bohužel stále ještě ani zdaleka nežijeme v době, kdy by bylo možno přijít jen s několika málo nakladatelskými podněty. Vím o nejméně třech stovkách původních českých knih, které jsou již dávno napsány a přitom dodnes nebyly vydány. To je ovšem spíše téma pro rozsáhlejší článek než rubriku. Hlavním důvodem, proč je tomu tak, není ani nezájem čtenářů či nakladatelů, ani nedostatek peněz, ale něco jiného: máme velice málo dobrých editorů, tedy lidí, kteří se přípravě jedné knihy věnují třeba více než dva roky. Tito lidé, jejichž jména pro většinu čtenářů zůstávají nepovšimnuta v tirážích knih, jsou přitom těmi skutečnými hrdiny dnešní české literatury. Je velká chyba, že při stále se zvětšujícím počtu literárních cen a soutěží nemyslíme také na ně. A měli bychom se snažit, aby mezi novými studenty bohemistiky vyrůstali i noví editoři – jinak se nám může stát, že kulturní diskontinuita, jejíž dopady se snažíme zmenšit, ponese své plody mnohem déle, než si dokážeme představit. Pokud jde o konkrétní tituly, na něž se ptáte, já osobně považuji za nejdůležitější, aby se nám v nakladatelství Torst podařilo finančně zajistit vydání zbývajících tří svazků Sebraných spisů Ladislava Klímy (edičně je připravuje Erika Abrams) a více než dvacetisvazkového díla Vratislava Effenbergera, které je – z drtivé většiny dodnes pouze v rukopisech – bezesporu největším českým edičním dluhem. A pokud pak jde o tip jiným nakladatelům: jako první úkol vidím dovydání spisů řady českých spisovatelů, které zatím zůstávají jen torzy: F. X. Šaldy, Jaroslava Haška, Vladislava Vančury, Jana Zahradníčka, Františka Hrubína, Josefa Kainara. Znovu edičně připraveny by měly být úplné soubory básní Konstantina Biebla a Vítězslava Nezvala, v Halasových spisech chybějí svazky překladů a dopisů ženě, stále ještě v přípravě jsou poslední dva svazky spisů Ortenových, Vladimíra Vokolka, Jana Kameníka a korespondence Josefa Palivce. Na závěr ale jedna dobrá zpráva – nakladatelství Triáda připravuje vydání šesti-­­s­vazkových spisů Josefa Čapka.