Co Česká televize neví a neřekne

Veřejnoprávní televize se nechává v souvislosti s připravovanou digitalizací vysílání slyšet, že by ráda spravovala tzv. veřejnoprávní multiplex, tedy sama hospodařila s prostorem pro několik paralelních televizních kanálů. Dokáže dnes vypočítat, jaké technické výhody by toto vysílání mohlo přinést divákům. O obsahu vysílání však mluvit nechce nebo nedokáže.

Dozvíme se tak například, že zrakově postižení by mohli využívat funkci zvukového popisu obrazové scény, tedy hlasové informace vysílané speciálně pro ně v pauzách mezi textem dialogů, který popíše situace, kde „vysílaný zvuk není schopen navodit představu nevidomého o situaci na obrazovce“. Sluchově postižení zase ocení, že si budou moci navolit zvláštní zvukový kanál, na kterém bude zdůrazněna vysílaná informace či dialog a potlačena například hudba či ruchy. Všichni se pak budeme moci radovat z Elektronického programového průvodce (EPG), který nám umožní získat více a přehlednějších informací o nabízených pořadech. „Ve své jednodušší formě bude tato služba připomínat výrazně zdokonalený teletext, v té vyšší interaktivní multimediální magazín, třeba s ukázkami jednotlivých pořadů a hlavně s možností pomáhat při výběru pořadů podle divákova přání a představy,“ říká se v informačním materiálu zveřejněném na webových stránkách České televize. Navíc si prý budeme moci třeba volit velikost a barvu podtitulků a do budoucna možná dokážeme ovlivnit i to, z jaké kamery například při sportovním přenosu nebo pořadu natáčeném ve studiu nám bude na obrazovku promítnut záznam. Prý bude možné i dokonalejší interaktivní „zapojení diváka do při kvizech a hrách, hlasování, průzkumech sledovanosti, v neposlední řadě i při zjišťování odezvy na reklamní nabídky“.

 

Program za hustou mlhou

Co ale vlastně bude veřejnoprávní televize pomocí nového technického prostředku vysílat, se v současné době nemá divák z webové prezentace České televize šanci dozvědět. Jistě, víme, že bylo koncem září odstartováno digitální vysílání programů ČT 1, ČT 2 a zpravodajského kanálu ČT 24. ČT nám také sdělí, že od února má začít vysílat sportovní kanál a připravuje prý dokumentární a vzdělávací a retro kanál. Na podrobnosti se pak můžeme zeptat.

Jak tedy bude vypadat třeba sportovní kanál? „S jeho podobou diváky včas seznámíme,“ napíše pan tiskový mluvčí Martin Krafl v odpovědi. A kdy to včas bude? Prý: „Počátkem roku 2006.“ O obsahu sportovního programu nám tedy z veřejnoprávní televize zatím nic neřeknou. Zato již přišel správný čas na oznámení o tom, že nebude potřeba kvůli rozšíření vysílání potřeba přijímat nové lidi. Slovy pana Krafla: „V podstatě budou vysílání i obsahovou náplň těchto programů zajišťovat stejní pracovníci jako doposud.“ Není přitom potřeba se obávat, že při podstatně větším rozsahu vysílání se za stále stejného počtu pracovníků sníží kvalita vysílání? Nikoliv. „V redakci zpravodajství ČT pracují velmi zkušení profesionálové, spolupracujeme také s řadou externích odborníků. Personální obsazení redakce bude řešeno aktuálně tak, aby samozřejmě kvalita vysílání našich programů zůstala zachována,“ uklidní nás tiskový mluvčí.

A co ostatní programy? „Již déle než rok působí v ČT rada Programu digitalizace, ve které pracují zaměstnanci napříč celou televizí na projektech nových programů. V budoucnu jich chceme vysílat hned několik, ale zatím jde o projekty, které jsme veřejnosti nepředstavili a ani z obsahového, ani z finančního hlediska v nich ještě nepadlo konečné rozhodnutí,“ informuje Martin Krafl. Kdy se dá očekávat, že budou rozhodnutí přijata a zveřejněna? Prý: „Až to bude aktuální.“ Ví se tedy alespoň, jestli ČT kvůli spouštění nových programů začne opět vyrábět dokumentární a vzdělávací programy? Bez odpovědi. A můžeme se těšit, že plánované zavedení retro kanálu pomůže vyhnat z programů ČT 1 a ČT 2 opakované reprízy tzv. retro pořadů? Bez odpovědi.

 

O penězích ne

Jestliže odpovědí na otázky po obsahu vysílání je převážně bezradné mlčení, na otázky po finančních aspektech digitálního vysílání reaguje veřejnoprávní televize spíše úmyslným zatajováním. Zajímalo by vás, kolik stojí vysílání programu ČT 24? „Digitální vysílání ČT 24 od 21. října 2005 znamená pro ČT určité dodatečné náklady, ale s ohledem na zvyklosti na televizním trhu a obchodní ujednání s našimi partnery vám nemohu sdělit, o jakou částku se jedná. Přístup k ní má pouze dozorčí komise rady ČT, která zastupuje veřejnost,“ tvrdí Martin Krafl. Jaké konkrétní dohody brání zveřejnění tohoto údaje? „Zvyklosti na obchodním trhu a ujednání ve smlouvách s našimi partnery,“ odvětí tiskový mluvčí.

Jak již bylo řečeno, ohledně finančních hledisek dalších připravovaných programů digitálního vysílání ještě nedospěla rada Programu digitalizace k žádnému závěru. Ví se alespoň, zda bude ČT jejich prostřednictvím získávat peníze z reklamy? „O vysílání reklamy na těchto kanálech také ještě není rozhodnuto,“ informuje tiskový mluvčí. Divák ČT má tedy zatím jisté jen jedno. Digitalizace určitě přijde. Jestli se bude kvůli tomu v televizi zase na co dívat, lze jen těžko říci. Nemůžeme se ani s určitostí těšit na to, že – slovy internetové prezentace ČT – „během interaktivně vedené reklamní kampaně… (bude mít reklamní) agentura možnost zjistit prakticky okamžitě zájem kupujících (diváků) o zboží, ve vyspělejší podobě interaktivní televize dokonce bude možné zboží závazně objednávat“.