editorial

Dámy a pánové,

před časem se odehrála zásadní událost dekády (abych na spořádané s. 2 užila oblíbené sousloví našich hudebních přispěvatelů – očekávám za to „(sebe)distancující se subjekt“ na s. 13). Šlo o odvážnou demonstraci proti zimě v jednom velikém českém městě. Občanská společnost pozdvihla hlavu proti každoročnímu nešvaru a organizátoři protestu pak předali petici s žádostí o okamžitou nápravu radním. A politici? Když ne zima, tak povodně. – Je třeba vytrvat v odporu a jasně jim říci: jsme proti! Je třeba žít alternativně a alternativně se shromažďovat, protestovat, nenechat se vláčet středním proudem. Slouží-li k tomu kluby, uvidíme v čísle.