Z cen a soutěží vyhlášených na pražském veletrhu Svět knihy 2006

premia bohemica

Cenu Obce spisovatelů dostala Margarita Kyurchieva, bulharská bohemistka a překladatelka. Přeložila přes 60 knih, mj. V. Fischla, D. Hodrové, K. Miloty, J. Demla, L. Klímy, R. Weinera a I. Binara.

 

slovník roku

hlavní cena

1. Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (Academia)

2. Kolektiv autorů: Slovník znakového jazyka. Terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. CD-ROM (Centrum pro matky se sluchovým postižením a Středisko rané péče Tamtam)

3. Kolektiv autorů: Český les – příroda, historie, život (Baset)

 

cena za překladový slovník

1. Emmy Máčelová-van den Broecke, Dana Spěváková: Česko-nizozemský slovník (Leda)

2. M. Sádlíková a kol.: Velký česko-ruský slovník (Leda ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR)

3. Ivan Krouský, František Šilar: Japonsko-český slovník (Leda)

 

cena za výkladový slovník

1. Václava Holubová a kol.: Nový akademický slovník cizích slov A–Ž (Academia)

2. Technický slovník naučný – sv. 1–8 (Encyklopedický dům)

3. Martin Vokurka, Jan Hugo a kol.: Velký lékařský slovník (Maxdorf)

 

cena za encyklopedické dílo

1. Kolektiv autorů: Český les – příroda, historie, život

2. M. Lutovský, L. Smejtek a kol.: Pravěká Praha (Libri)

3. Jiří Langer: Atlas památek – evropská muzea v přírodě. Ilustrovaný průvodce po muzeích lidové architektury. Lidové stavby obytné, hospodářské, technické a sakrální, řemesla a obyčeje (Baset)

 

cena za elektronický slovník

1. Kolektiv autorů: Slovník znakového jazyka. Terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. CD-ROM

2. Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol.: Velký slovník cizích slov. CD-ROM (Leda)

3. Jiří Elman: Anglicko-český ekonomický slovník. CD-ROM (Leda)

 

čestná uznání

– Dušanu Karpatskému a kol. za dokonale vydaný a bohatým aparátem doplněný reprint díla PETRUS LODERECKERUS DICTIONARIUM SEPTEM DIVERSARUM LINGUARUM – Petar Loderecker: SEDMEROJEZIČNI RJEČNIK – LATINSKOG, TALIJANSKOG, DALMATINSKOG (HRVATSKOG), ČEŠKOG, POLJSKOG, NJEMAČKOG I MADARSKOG. Prvotisak, Prag 1605. Pretisak i Dodatak, Zagreb 2005 / Petr Loderecker: SEDMIJAZYČNÝ SLOVNÍK – LATINA, ITALŠTINA, DALMATŠINA (CHARVÁTŠTINA), ČEŠTINA, POLŠTINA, NĚMČINA A MAĎARŠTINA. První vydání Praha 1605. Reprint a Dodatek, Záhřeb 2005. Novi Liber + Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2005

– Tomáši Zahradníčkovi, nakl. TZ-one, za rychlé zpracování a uvedení na trh bohatého souboru odborných elektronických slovníků řady profiLEXICON

– knize Zbyněk Holub a kol.: Doudlebské nářečí a slovník. Roční období, České Budějovice 2004 (2005) – za přínosné dílo české regionalistiky

 

zlatá stuha 2005

beletrie pro děti

Pavel Šrut: Příšerky a příšeři. Ilustrace Galina Miklínová (Paseka)

 

beletrie pro mládež

Jiří Stránský: Perlorodky. Ilustrace Matěj Forman (Meander)

 

literatura faktu a populárně naučná literatura pro děti

Jitka Lněničková: Svět dětí. Ilustrace Jan Maget (Albatros)

Vlastimil Vondruška: Významná sídla české šlechty. Ilustrační doprovod E. a L. Anlaufovi (Albatros)

 

zvláštní ocenění

– Albatros (editorka Šárka Krejčová) za knihu Jiřího Žáčka Na svatýho Dyndy. Ilustrace Vratislav Hlavatý

– Karolinum (editor Jiří Brabec) za knihu Karel Šiktanc: Spadl buben do kedluben. Ilustrace Alois Mikulka

Hana Doskočilová za celoživotní tvůrčí práci v literatuře pro děti

 

překlad

Selma Lagerlöfová: Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem. Přeložila Dagmar Hartlová (Meander)

 

výtvarná kategorie

Šmalcova abeceda. Ilustrace Petr Šmalec, grafická úprava Juraj Horváth (Baobab)

Viola Fischerová: Co vyprávěla dlouhá chvíle. Ilustrace Jan Hísek, grafická úprava Zdeněk Ziegler (Meander)

Alena Ježková: Karel IV. Ilustrace Renáta Fučíková, grafická úprava Barbora Solperová (Práh)

 

krásná kniha pro děti a mládež jako celek

Tereza Horváthová: Modrý tygr. Ilustrace Juraj Horváth, grafická úprava Baobab (Baobab)

 

zlatá stuha za celoživotní dílo

Daisy Mrázková