Proroctvo

Tři slovenské spisovatele, jejichž prózy otiskujeme na následujících stránkách, spojuje mimo jiné to, že získali ocenění v prestižní slovenské soutěži Poviedka, kterou pořádá literární agentura LCA Kolomana Kertésze Bagaly.

Najprv ti prezradím, čo znamená iks, lebo táto informácia sa ti zíde: iks znamená niekedy iks, inokedy ypsilon. Občas ikskrát iks a ikskrát ypsilon. Potom ikskrát súčet iks a ypsilon, alebo aj ich rozdiel, alebo ani jedno z toho.

Proroctvo sa začína podobenstvom o tvojom živote a mixéri. Tvoj život bude podľa podobenstva vhodený do mixéra, ale, rozumieš, len akoby vhodený. Navyše, slovo mixér je v tomto podobenstve len ďalším podobenstvom. No ten mixér ti aj tak úplne rozomelie život a už nikdy nezistíš, ako sa čo kedy začalo a prečo a kde sa to končí. Upozorňujem však, že v proroctve slovo podobenstvo neznamená podobenstvo. Slovo život znamená naozaj život, lenže význam slova život, okrem významu, ktorý má v proroctve, si nikdy nepoznal a preto, aj keď vieš, čo znamená na tomto mieste, ti ani tu nemôže nič povedať.

Postupne, v priebehu iks rokov, sa zoznámiš s iks ľuďmi, s iks z nich bližšie a s nie­ktorými z tých, s ktorými sa zoznámiš bližšie, sa spriatelíš a s každým ikstým z tých, s ktorými sa spriatelíš, sa vyspíš a nebude to nudné, lebo budú patriť ku iks rozličným pohlaviam, pričom niektoré z pohlaví vznikli práve iba na toto a iks iných nevzniklo na nič iné. Predtým, medzitým aj potom budeš veľa jesť, veľa piť a primerane vylučovať. Prečítaš si iks kníh, ani jedna však nebude odo mňa, lebo strácam čas proroctvami, ani jedna nebude od teba, lebo zabíjaš čas ich čítaním, ani jedna nebude celkom nepravdivá ani celkom pravdivá a iba jedna bude do bodky presne o tvojom živote, tá poslúži ako scenár filmu, ale slovo scenár v tomto proroctve neznamená scenár a slovo film znamená film len v tom tvojom živote, o ktorom film nikdy nenakrútia. Prelistuješ si iks časopisov, iks politických komentárov a iks komentárov o politikoch v nepolitických situáciách, v ktorých sa zoznamovali s iks ľuďmi, spriateľovali sa s nimi a spali s nimi, iks politikov ti bude pripomínať teba, ale iba jednému z nich budeš seba pripomínať ty a to bude ten, ktorý sa šikovne vyhol tomuto proroctvu. Ikskrát si ostriháš nechty, ikskrát sa vysiakaš do iks vreckoviek, ikskrát si natiahneš ponožky, zješ iks obedov a večerí, raňajok o čosi menej, lebo rána budú ikskrát ťažké, iks dní stráviš vo vojenskej službe, potom skolabuješ, trochu účelovo, trochu naozaj, predtým však budeš iks rokov študentom, ikskrát vycestuješ do zahraničia a zistíš, že to bolo zbytočné a nič to neznamenalo, ikskrát to ani len nezistíš, ikskrát budeš masturbovať a potom, ako už bolo povedané – ale môže to byť povedané aj ikskrát – budeš ikskrát súložiť, aby si pochopil, že súlož je len nedokonalá masturbácia a aby si nepochopil, že ani súlož, ani masturbácia v tomto proroctve neznamenali súlož či masturbáciu, ale mimoriadne dôležité podobenstvá. Potom sa ikskrát oženíš, čoho dôsledkom bude iks rozvodov, no nielen to, zúčastníš sa aj iks pohrebov, odprevadíš z prvého na druhý svet iks mŕtvych, čo boli živými a predtým mŕtvymi, ale inak, a tu nech ti k pochopeniu pomôže skúmavé čítanie iks evanjelií v iks knihách, z ktorých ani jediná nebude Bibliou, ikskrát ti zídu na um rôzne pokusy, raz menej obludné, to keď niektoré z tiel preskúmaš osamote podrobnejšie, z toho iks tiel žien, iks tiel detí a iks tiel iných mladých ľudí, ale čo je mladosť, a čo je mladosť tu, v proroctve, dvadsaťpäť rokov? nie, samozrejme, iks rokov, inokedy ti zídu na um aj pokusy obludnejšie, to keď z druhého sveta privedieš na prvý svet pár živých, čo boli mŕtvymi a predtým živými, aby ich neskôr mohli odprevadiť z prvého sveta na druhý mŕtvych, je jasné, že slovo mŕtvy a slovo živý tu znamenajú presne to, čo znamenajú, lebo nie je vhodné hovoriť stále len v mätúcich podobenstvách, žiaľ, tu zasa slovo znamená neznamená znamená, iba slovo neznamená znamená, ako sa patrí, neznamená, alebo, posledná možnosť, zídu ti na um aj pokusy najobludnejšie a vtedy postupne ikskrát okopíruješ tajomné fresky z pravekých jaskýň, aby mohli slúžiť ako notové záznamy niektorých životov vrátane tvojho, no ikskrát sa pri kopírovaní pomýliš a dáš tak vzniknúť príšernej, do kostnej drene prenikajúcej bolestivej kakofónii, no iba raz, iba jediný raz napíšeš toto proroctvo, ktoré by si však sám pochopil až pri ikstom čítaní, na to však nikto, kto toto proroctvo kedykoľvek doteraz napísal pred tebou a takisto nikto, kto toto proroctvo kedy napíše po tebe, nedostal a nedostane príležitosť. Ikskrát niekde uvidíš iks, ikskrát vo význame iks, ikskrát vo význame ypsilon a ikskrát vo význame úplne inom, ale v inom, než si budeš ikskrát namýšľať, ikskrát sa prejdeš pomalým, trochu komickým a neospravedlniteľne hojdavým krokom po iks uliciach, ikskrát budeš uvažovať, čo tu chýbalo, čo bolo navyše, čo prekážalo, čo sa čím od čoho odlišovalo, čím sa čo čomu rovnalo, ikskrát prídeš k záveru, že sa tu žil ukážkový život, kto čo chcel, to mal, kto čo nechcel, to nemal, bol to dobrý príbeh s dobrým koncom, ak nie, tak zlý príbeh so zlým koncom, ak nie, tak zlý príbeh s dobrým koncom, ak nie, tak dobrý príbeh so zlým koncom, tu sú, tu je dobrý príbeh a tu dobrý koniec, tu je zlý príbeh a tu zlý koniec, tu je zlý príbeh a tu dobrý koniec, tu je dobrý príbeh a tu zlý koniec. Takže teraz bude život vhodený do mixéra a v hluku, ktorý pretrvá veky, v tom prašťaní syntaxe, v tom pukaní a vrzgote slov, v tom odfrkovaní písmen a interpunkcie cítim spolu s tebou únavu, a ako raz povedal Jabel, Jubal alebo Tubalkain, ale možno to povedal ikskrát, výrok bol každopádne v skrátenej forme uverejnený v pravom, čiže tajnom a neuverejniteľnom vydaní Chazarského slovníka, prorokovanie unavuje a je po ňom potrebný poriadny oddych, lebo prorokovanie je nepretržitá obriezka.

Otištěné texty jsou redakčně krácené.

Prozaik Balla (nepoužívá křestní jméno) se narodil 8. 5. 1967 v Nových Zámcích. V roce 1990 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, od té doby pracuje na Okresním úřadě v Nových Zámcích. Povídky uveřejňuje od roku 1992, hlavně v časopisech Dotyky a Literárny týždenník. Knižně debutoval sbírkou povídek Leptokarie (1996), za debut mu byla udělena cena Ivana Kraska. V roce 1997 získal hlavní cenu v soutěži Poviedka. Základním a prakticky neměnným stavem postav Ballových povídek je osamělost, která se neztrácí dokonce ani ve vztahu muže a ženy. Mění se jen na „dvojosamělost“. Ve své druhé knize Outsiderie (1997) se pokusil spojit původní samostatné povídky do románového celku. Následovaly další sbírky povídek: Gravidita (2000), Tichý kout (2001), Unglik (2003), De la Cruz (2005). V Slovinsku mu vydali výbor povídek Dvosamljenost (Društvo Apokalipsa, Ľubľana 2005). V Polsku připravuje překlad výboru z jeho tvorby Jacek Bukowski pro Wydawnictwo Czarne. Ballovy prózy byly otištěny v časopisech a antologiích v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovinsku a anglicky ve sborníku One Hundred Years of Slovak Literature. V Česku mu vyšla povídka v Gutenbergově čítance současné slovenské prózy 14 OSTRÝCH (Laby­rint, Praha 2005).