Věřil na první použití

Krátký rozhovor s Teemourem Mambetym

Váš otec tvrdil, že se nepovažuje ze filmaře. Co si o tom myslíte?

Říkal o sobě, že je cinéastre – filmař nebeských výšin. Což je podle mého člověk, který umí převádět sny do obrazů. Otec měl hlavu v oblacích, ale nohama stál na zemi. Snažil se změnit realitu představivostí a odmítal materiální diktaturu.

 

Máte pocit, že jeho dílo bylo v africkém kontextu přijato odpovídajícím způsobem?

Domnívám se, že umělci ho přijali bez problémů, ale politická reprezentace upřednostňuje tvůrce formované koloniálním kulturním dědictvím.

 

Jaký význam pro něj měly pověstné noční procházky Dakarem?

Byl to poslední inspirační zdroj, naprosté ponoření do lůna lidstva.

 

Je pravda, že každého herce obsadil vždy pouze jednou?

Samozřejmě, alespoň v hlavních rolích. Nevěřil na akademický rozměr umění, spíše na jeho přirozené bohatství a spontánnost „prvního použití“.

 

Proč je mezi Touki-Bouki a Hyenami téměř dvacet let přestávka? Proč natočil tak málo filmů?

Točil jenom takové filmy, o nichž byl přesvědčen, že mají existovat. Nedělal filmy pro živobytí ani slávu. Dnes je každý z jeho sedmi filmů tématem prací studentů nebo vysokoškolských pedagogů. Na množství snímků nezáleží.

 

Co bylo pro něj důležitější: hudba, film nebo divadlo?

Myslím, že nejdůležitější pro něj byl film. Hudba v jeho filmech měla stejnou roli jako herci. Vstoupila na scénu v pravý čas.

 

Skutečně mu byl tolik protivný stereotyp každodenního života?

Byl to opravdový punker. Pro mne skutečný punker může formovat své okolí, ale musí odmítat opak svých tužeb.

 

Jaké jsou vaše osobní vzpomínky na otce?

Klid, soudržnost, jednoduchost. Co si jen vzpomínám, vždycky mne respektoval jako skutečného přítele. Nikdy jsem neměl pocit, že bych byl příliš mladý na to, abych se ptal na některé věci. Nikdy jsem se necítil nepatřičně, ať jsem ho doprovázel kamkoliv.

 

Jaký byl jeho vztah k Africe a k Evropě?

Afrika je matka, domov, srdce. Evropa je host, který se zachoval nevděčně ke svému hostiteli. Nyní se snaží oba rozumně usmířit pro dobro všech.

 

Jak se projevovala nenávist Džibrila Diopa Mambetyho vůči Světové bance?

Není pravda, že by nenáviděl Světovou banku. Jen poukazoval, a myslím oprávněně, na začarovaný kruh, který na jedné straně udržovaly vládnoucí třídy třetího světa a na druhé straně západní instituce jako Bretton Woods system. Tento mechanismus nafukuje zahraniční dluh afrických zemí, aby udržel jejich závislost na Západu.

 

Jak chápete výrok svého otce: Raději chodím jako slon a natáčím jako hyena?

Slon je vyrovnaný a vznešený. Hyena se musí živit bolestí druhých.