Od sienské banky k čínským obřadům

Ezra Pound

Canto LII otvírá v monumentální Poundově skladbě Cantos (1915-1971, 118 zpěvů a další fragmenty) takzvaná Čínská Cantos. Canto XLIX je v předchozích Cantos o Leopoldovi [tj. velkovévodovi sienském a příštím císaři] jejich předznamenáním. Canto LII se odvrací od euroamerické civilizace a jejích zbrojních magnátů a hledá řád života jinde. Proti­židovské výpady, které se v Cantu LII objevují, považují komentátoři za jádro takzvaného Poundova antisemitismu: Pound (ačkoli v době vzniku canta koncem 30. let nevěděl o vyhlazovacích programech) měl za to, že Židé v Německu zaplatí za nadnárodní zbrojařské a lichvářské rodiny, které mu ztělesňoval rod Rothschildů. S Poundovými pozdějšími nemocnými výstřelky antisemitismu je velmi těžké se vůbec vyrovnat, nicméně tyto Poundovy útoky jsou stejně jako výpady proti zbrojařům a bankéřům ještě mírné ve srovnání s jeho výpady proti katolické církvi v celých Cantos a nejvíce snad například v cantech „Pekla a nejhlubšího Pekla“ XIV a XV – abychom vážili spravedlivě.

–ak–

 

CANTO LII

A pověděl jsem vám, jak bylo za vévody Leopolda v Sieně

Co je pravou podstatou úvěru, totiž hojnost přírody

a za ní veškerý lid.

„Zboží potřebné,“ řekl Schacht (anno sedici)

commerciabili beni, k dodání a žádané.

 nešek je proti tomu, had

Vivante v svém ráji, v mírném povětří

   pole se vlní k východu, věž zpola zbořená

a nářek venkovanky, že jí syna vzali do války

řekl „plutokracie nebyly tak surové“.

Smradschuldův hřích vyvolává pomstu, chudák žid doplácí na Smradschuldy

doplácí na vendetu několika velkých židů vůči gójům

Psala, myslím, Miss Bellová své matce

   není-li to proti zájmům Impéria

měli bychom splnit sliby dané Arabům.

Přežili jsme sankce, Stalina,

     Litvinova, spekulanti vydělali na zlatě

vyhnali kurs zlata

Ještě před těmito entrefaites poznamenal Jenda Adams (starší)

NEZNALOST, hrubá neznalost povahy peněz

   hrubá neznalost úvěru a oběživa.

Poznamenal Ben: židy raději vynechte

     nebo vás vnuci zatratí

židi, praví židi, chazim, a nešek

taky super-nešek, mezinárodní sebranka

na kterou jsou Smradschuldové machři

     protiletadlový kryt pod domem v Paříži

tam si nahamouní chumelecká tíla

tučný slimák s třemi bodygárdy

špiní nám širé moře svou panděratou jachtou na obzoru,

vlády samá zbrojařská svině, bankéřský krkoun, jeliman.

Dopustil, aby se rozmohl v italském království...

ze dvou úžer skoncovali s tou menší.

aby se rozmohl v Britském království atd/

     Mezi KCHUNGEM a ELEUSÍNOU

Pod Zlatou střechou, Doratou,

     její baldacchino,

Riccio na koni jede stále do Montepulciana

     vratká církev, teď bezzubá

Přestala vzdorovat nešekovi

     berly jim obrostly tukem

Nic neznamenají mitry a vysoké vějíře

Jen jednou v Burgosu, jednou v Cortoně

     zazněla píseň pevná a zvučná

staří fotrové udržují zkostnatělost

     Řehoř odjakživa prokletý, prokletý tmář.

Nuže:

   Počátkem léta, kdy slunce stojí v Hyadách

Vládne Pán ohně

     je měsíc ptáků.

s trpkou vůní a pachem spáleniny

Bohu ohniště plíce oběti

   Zelená žába zvedá hlas

     a rozkvétá bílý latex

S ruměnými klenoty v červeném voze

   přivítat léto

V tomto měsíci žádné ničení

     žádný strom nebude v ten čas pokácen.

Divoká zvířata se vyhánějí z pole

   v tomto měsíci sbírej léčivé byliny.

Císařovna odevzdává kokony Synu nebes

   A slunce vstupuje do Blíženců

Panna uprostřed oblohy při západu slunce

   nesmí se kácet indigovník

Dřevo nelze pálit na uhlí

   otevřeny všechny brány, žádné poplatky z tržiště.

Klisny vycházejí na pastvu,

     uvaž hřebce

Vyhlas pravidla připouštění koní

     Měsíc nejdelších dnů

Život a smrt jsou vyrovnány

     Světlo sváří se s tmou

Moudrý muž zůstává v domě

     Jelen shazuje paroží

Saranče vřeští,

     nenechávej otevřený oheň k jihu.

Slunce vstupuje do Hydry, je třetí luna léta

Uprostřed oblohy při západu slunce Antares Štíra

Andromeda s východem

     Nade vším Pán ohně

Tomuto měsíci SEDM,

     s trpkou vůní, pachem spáleniny

Bohům ohniště odevzdej

     plíce obětin

Zvedá se teplý vítr, cvrček prodlévá na zdi

Mladý jestřáb se učí svému dílu

     uschlá tráva rodí světlušky

ON prodlévá v chrámu Ming Tchang

     v západním křídle domu

Červený vůz a koně ryšaví

     ruměná jeho korouhev.

Správce rybolovu zahání krokodýly

Chytá velké ještěrky, želvy, k předpovědím,

mořskou želvu.

Správce jezera sbírá rákosí

   sklízí obilí pro many

zrno pro zvířata, která obětuješ

Pánům hor

   Pánům velkých řek

Dozorce barvíren, dozorce barvy a výšivek

hledí, aby černá, bílá, zelená byly, jak se patří

a nepřipustí barvu nepravou

ať žlutá, černá, zelená jsou dobré kvality

     Stromy v tomto měsíci mají nejhojnější mízu

Déšť nyní promáčel celou zem

    zvadlé trávy posilují hlínu v horkém vývaru.

Nasládlá vůně, srdce oběti

žlutý prapor nad vozem Císařovým

     žluté kameny v jeho opasku.

Střelec při západu slunce v půli cesty

   zvedá se chladný vítr. Rosa bělá.

Je čas cikád,

   krahujec odevzdává duchům ptáky.

Císař vyjíždí válečným vozem taženým bělouši,

bílou má korouhev, bílé kameny v opasku

k jídlu psy, hluboký talíř.

     Tento měsíc je vládou Podzimu

Oblohou se přelévají kovy, sklízej proso

     a dokončuj hráze proti záplavám

Orion za východu slunce.

     Koně mají černé hřívy.

Jez psí maso. Je měsíc hradeb.

Dávky se odvádějí ve fazolích, zářím končí hromobití

Přezimující zalézají do děr.

   Poplatky sníženy, vrabci mění se prý v ústřice

Vlk teď odevzdává oběť.

     Muži loví s pěti zbraněmi,

Kácejí dřevo na uhlí.

   K psímu masu nová rýže.

Je první měsíc zimy

   slunce v ocase Štíra

při východu v Hydře, zamrzá led

Bažant se potápí v Chuaj-che (velké vodě)

   a proměňuje se v ústřici

Duha na chvíli skryta.

     Syn nebes dostává k jídlu vepřovou pečeni a proso,

Hřebci ocelově šedí.

     Tomuto měsíci vládne zima.

Slunce v rameni lučištníka

     v hlavě vrány za východu

Led sílí. Země praská. A tygři se vydávají pářit.

Za slunovratu kácej stromy, šípy hotov z bambusových dříků.

Třetí měsíc, divoké husy táhnou k severu,

     straka staví hnízdo,

Bažant pozvedá hlas k Duchu hor

Nastává čas rybolovu,

     řeky a jezera hluboko zamrzají

Led ulož do ledárny,

     zní koncert větrných píšťal

Nazývej věci jménem. Dobrý vladař podle rozdělování

Zlý král se pozná podle poplatků

Začni tam, kde jsi, řekl Lord Palmerston

     začal vysoušet bažiny v Sligu

Bojoval se smogem Londýna. Vydoloval přístav v Sligu.

 

 č,

Vévoda Leopold římskoněmecký císař Leopold II. (1747–1792), římskoněmecký císař od roku 1790; jako Petr Leopold I. velkovévodou toskánským (Pietro Leopoldo I.) od roku 1765; zaváděl osvícené reformy podobné reformám Josefovým, ale s menší dávkou absolutismu.

Schacht Horace Greely Hjalmar Schacht (1877–1970), německý finančník, politik a bankéř.

anno sedici italsky „roku šestnáct“: jde o šestnáctý rok fašistické éry v Itálii, tedy rok 1938.

commerciabili beni italsky „obchodovatelné zboží“.

nešek hebrejsky „lichva“.

Vivante Leone Vivante (1887–?) italský spisovatel a kritik, žil na kopci poblíž Sieny.

Miss Bellová Gertrude Bellová (1868–1926), britská úřednice na Blízkém východě, kde působila jako vojenská vyzvědačka a politická tajemnice.

entrefaites francouzsky „mezitím“.

Ben míněn Benjamin Franklin: dokument s jeho údajným výrokem tohoto obsahu se nakonec podle Poundových komentátorů ukázal jako podvrh.

ze dvou úžer koncovali s tou menší odkaz na Shakespearovu komedii Measure for measure (Veta za vetu, Zub za zub), III/2: „Je veta po smíchu, když ze dvou úžer skoncovali s tou veselejší a tu horší zákonem oblékli do kožichu, aby jí bylo teploučko“ („veselejší úžerou“ v komedii míněno kuplířství).

Kchung Kchung fu-c‘, Konfucius

Zlatá střecha, Dorata kostel La Daurade v Toulouse.

baldacchino italsky „baldachýn“.

Riccio Guido Riccio, sienský hrdina, je zde jeho socha na koni z roku 1328.

Řehoř papež Řehoř I.

Nuže:... zbytek canta vychází z Li-ťi, čínské Knihy obřadů, což je soubor návodů a naučení týkajících se rituálu, etikety, chování a správného jednání ve styku s lidmi, předky a uctívanými entitami, promísený různým vyprávěním; jde o kompilaci textů z doby od 1. století př. Kr. do 2. století n. l.; Li-ťi je jednou z pěti čínských kanonických knih zvaných souborně Wu-ťing.

       č,: „zastavit (se)“, „přestat“.

 

 

CANTO XLIX
Canto Sedmi jezer

 

Sedmeru jezer, a verše nikoho:

Déšť; vyschlá řeka; na cestě,

Oheň z mrazivé oblohy, průtrž za soumraku

Pod krovem přístřešku jediná svítilna.

Rákosí ztěžklé; ohnuté;

bambusy jako by v řeči plakaly.

 

Podzimní měsíc; kopce vystupují kolem jezer

v západu slunce

Večer jak opona mraků,

nad čeřením rozpitý jas; probodáván

ostrými hroty skořicovníku,

chladná píseň v rákosí.

Vítr nese klinkání mnichova zvonce

za kopcem.

Plachetnice plula tu v dubnu; v říjnu se možná vrátí

Člun bledne v stříbře; zvolna;

Jen zážeh slunce na řece.

 

Kde se vínový prapor vznítil západem slunce

Z řídkých komínů v kosém světle stoupá dým

 

Vločky sněhu teď padají na řeku

A svět je potažen nefritem

Džunka na vlnách jak lucerna,

Uplývající voda zamrzá. A na šan-jin

lidé zahálejí.

Divoké husy slétají k úzké písčině,

V propadlině okna se kupí mračna

Širá voda; husy v klínu táhnou s podzimem

Havrani repetí nad rybářskými lucernami,

Severním obzorem přechází světlo;

kde mladí chlapci vyšťuchují zpod kamenů garnáty.

V roce tisíc sedm set k jezerům v horách přišli Čchingové.

Jižním obzorem přechází světlo.

 

Vytváří-li bohatství, má se kvůli němu stát zadlužit?

To je hanba; to je Géryon.

Kanál vede stále do Tin-š‘

i když ho starý král postavil pro potěchu

 

K E I    UN RAN    KEI

K J Ú   M A N   MAN   KEI

DŽICU   GECU    K Ó    KA

T A N    FUKU   TAN    KEI

 

Slunce vyšlo; pracuj

slunce zašlo; odpočívej

vykopej studnu a napiješ se vody

zorej pole; nasytíš se zrna

Císařská moc? a čím je nám?

 

Čtvrtý; rozměr ticha.

A moc nad divokými šelmami.

 

Kei (...) Kei čtyři verše jsou přepisem japonské výslovnosti klasické čínské básně, která je kladena do doby císaře Šun (časové údaje se v rozličných zdrojích velmi různí, 2255–2205 př. Kr.) a znamená zhruba: „Příznivá oblaka zářivá a plná barev/ stáčejí se a prostírají./ Slunce a měsíc vyzařují své paprsky/ ráno co ráno”; Poundova vlastní verse zní: „Gate, gate of gleaming,/ knotting, dispersing/ flower of sun, flower of moon/ day’s dawn after day’s dawn new fire“ (Brána, brána záblesků,/ splétá, rozprostírá/ květ sluneční, květ měsíční/ rozbřesk po rozbřesku novým ohněm)

Dvoustranu připravila a verše přeložila Anna Kareninová.

 

galerie

Zdrojem Canta Sedmi jezer je kniha osmi scenerií, zachycující výjevy podél řeky Siang (Siang-ťiang), jejího přítoku Siao-šuej (říčka Siao se vlévá do řeky Siang u města Ling-ling na jihu provincie Chu-nan) a v jezerní krajině kolem jezera Tung-tching na severu provincie Chu-nan, vyhlášené nádhernou přírodou: jde o knihu Šó-Šó Hakkei (Sho-Sho Hakkei), „Osm výjevů podél Siao-Siang“, soubor osmi krajinomaleb na papíře a hedvábí, kde každý výjev má poetický název vyjádřený čtyřmi znaky: „Divoké husy slétají na mělké písky“, „Plachetnice se vracejí k dalekým břehům“, „Vesnice v horách po přestálé bouřce“, „Z večerních oblak sněží na řeku“, „Podzimní měsíc na jezeře Tung-tching“, „Noční déšť padá na Siao-Siang“, „Večerní zvon vzdáleného chrámu“, „Rybářská vesnice v planoucím soumraku“. Žánr osmi výjevů údajně vytvořil čínský malíř Cung Ti (1015–1080) podle literáta jménem Šen Kchuo (1029–1093), který první použil označení pa-ťing (osm výjevů, japonsky hakkei); téma dosáhlo popularity mezi vzdělanými vrstvami a císař Chuej-cung z dynastie Severní Sung (vládl 1101–1126) vyslal malíře Čang Ťien, aby se vydal na loďce do krajiny kolem řeky Siang a namaloval zde zmíněných osm scenerií; přestože vznikly v Číně, proslavily se v Japonsku, kde na téma Šó-Šó Hakkei navázali v průběhu staletí další malíři: někteří je parodovali, jiní obměňovali po­dle jiných míst (Kanazawa Hakkei, Umi Hakkei a podobně); manuskript scenerií Šó-Šó Hakkei, které byly doplněny osmi básněmi v čínštině a japonštině, vlastnili Poundovi rodiče a tyto verše a malby inspirovaly Pounda ke cantu, které je složeno z osmi parafrází anonymních čínských/japonských básní, dále z básně připisované legendárnímu císaři Šun, z lidové písně a závěrečného dvojverší Poundova.

–ak–

 

© by the Trustees of the Ezra Pound Literary Property Trust

Přeloženo a otištěno se souhlasem New Directions

Publishing Corporation, New York,

zastupující Mary de Rachewiltz a Omara S. Pounda.