Simpsonovi ve filmu

Celovečerní formát jako úvod do simpsonologie

Svět se dočkal. Obyvatelé Springfieldu vkročili na plátna kin, aby dokázali, že umějí být stejně dobří jako na televizní obrazovce. Bude to stačit?

Obousměrné přerody na trase televizní seriál – celovečerní film nejsou neobvyklá záležitost. Velmi často si však dlouhometrážní formát obléká modernější kabát a se svými seriálovými kořeny zůstává jen ve volném, inspiračním vztahu (s minimální či žádnou účastí původních tvůrců), přičemž jej mnohdy od série dělí nemalé množství let. U nás jsou známy příklady akčního žánru: Charlieho andílci (seriál z roku 1976, film 2000) nebo Nulová šance (seriál 1988, první film Mission Imposible z roku 1996). Pokud bychom se pohybovali na poli televizního animovaného seriálu, bezpochyby bychom narazili na proměnu u hrdiny He-Mana či slavné rodinky Flinstoneových. Oba svou transformaci pocítili nejen po narativní stránce – z animovaných postaviček se stali živí herci. Komiksové želvy ninja prodělaly podobnou cestu, díky loňskému zpracování dokonce z 2D animace do 3D. Pochopitelně by se takto dalo pokračovat, nicméně pro srovnání s dílem Simpsonovi ve filmu se nejlépe (a tuzemské recenze jsou toho důkazem) hodí South Park: Peklo na zemi z roku 1999.

Proč být celovečerní?

Tvůrci žluté rodinky, kterou netřeba představovat, o celovečerním filmu uvažovali již v průběhu třetí série, nicméně příběh se nezdál dostatečně nosný, proto z něj vznikla jedna z epizod, konkrétně první část čtvrté série (u nás nesla titul Vzhůru na prázdniny). Poté myšlenka na dlouhometrážní Simpsonovy přestala být aktuální – seriál začal stoupat po žebříku televizní slávy a prožíval zlatá léta. Před šesti lety však byl návrh opět vznesen; nejdříve příprava vázla kvůli domluvě producentů se společností FOX, která vlastní práva, v roce 2003 však scénář začal pomalu vznikat. Podílelo se na něm jedenáct lidí, pochopitelně však s nápady přicházeli všichni, kdo do světa Simpsonových byli nějak zapojeni. Pod režií je podepsán David Silverman, autor řady epizod, ale třeba i Příšerek, s. r .o. z dílny studia Pixar.

Mohli bychom si klást otázku, co bylo největší motivací tvůrců, když se rozhodli sérii dodat i celovečerní snímek. Zda neustálé žadonění fanoušků, chuť si tento formát vyzkoušet nebo touha po osmnácti letech vdechnout seriálu (dnes přece jen už unavenému) svěží vzduch do plic, probudit zájem u doposud „nezasvěcených“ diváků či – v neposlední řadě – roztočit obrovský merchandisingový kolotoč. Lze s klidem říci, že ať byl cíl jakýkoliv, celovečerní podoba Simpsonových obstála ve všech směrech se ctí. Vítězství je nicméně podepřeno několika „ale“.

Only larger

South Park: Peklo na zemi svým originálním podtitulem Bigger, Larger & Uncut dával jasnou zprávu o vymezení se vůči televizní sérii. Slibům dostál – byl vskutku velkolepější, delší i drsnější. Vyprávěním nevybočoval z rozjeté koncepce seriálu, nenarušil načrtnuté dějové linie, nenakládal nově s postavami, lišil se však formou. Stal se z něj v podstatě muzikál, jehož zápletka (válečný konflikt mezi USA a Kanadou) dala vzniknout výpravným scénám. Nešetřil nikoho a spojením grandiózní muzikálové instrumentace s velehrubými, ale vtipnými texty se stal nezapomenutelným zážitkem.

Z marketingové masáže v případě Simpsonových, respektive z postupně uvolňovaných obrázků a trailerů, se dalo očekávat něco podobného. Ačkoli se počítám mezi jejich fanoušky, nemohu se ubránit rozpakům – Simpsonovi ve filmu jsou totiž pouze „larger“. Označení (budeme-li se držet srovnání se South Parkem) „bigger“ by si snad zasloužili jen díky propracování vizuální stránky (například postavy mají poprvé i svůj stín), která poměrem stran 2,39:1 působí v kině úchvatně. V příběhu se odehraje několik zručně vystavěných akčních scén, ale podobnými se dokázali tvůrci blýsknout už dřív.

A do třetice zde máme označení „uncut“, které bylo avizováno i (pro nás v Česku směšným) sporem americké cenzury o to, zda ukázat Barta zcela nahého. To se sice podařilo (a vězte, že jde o jednu z nejnápaditějších scén), ale jinak se sarkasmus, politická nekorektnost a černý humor Simpsonových projevuje povětšinou ve velmi otupené formě. Kritika vládních činitelů byla velmi dobře načrtnuta, ale v závěru filmu zůstala až trestuhodně nedořešená. Tom a Jerry zmutovaní do brutální formy v podobě Itchyho a Scratchyho otevírají celovečerní snímek velmi slibně (na frak zde dostává jak mýtus amerického hrdiny, tak americká vlajka), bohužel vlivem cenzury se vše odehrává bez krve, na kterou jsou diváci Simpsonových zvyklí. Nelze se tedy zbavit dojmu, že film je především pro ty, kteří seriál příliš nesledují nebo ho vůbec neznají. A to i svým příběhem.

Sdělování sděleného

Ústřední dějová zápletka je velmi prostá, což není na závadu, neboť ji tvůrci obklopili množstvím situací a epizod. Také snaha dát prostor (byť logicky velmi omezený) všem možným figurkám města Springfield scenáristickému týmu vyšla, jakkoli mohou některé z nich vyznívat až příliš nevyužitě. Stejně jako v případě celovečerního South Parku ani Simsponovi ve filmu nenarušují běh série, nenakládají neuváženě s postavami a jejich vývoj neposouvají křečovitě jiným směrem. Zamrzí však, že ústřední téma a ani vedlejší motivy příběhu nepřicházejí s ničím novým – narativ vedle sebe skládá výběr témat, která seriálem prostupují již pěknou řádku let. Ke slovu se dostává především ekologie (ano, Homer opět hnán svým sebeuspokojením zapříčiní problém) a krize rodiny. Snad jen svou vyhroceností – Springfield je nejznečištěnější město USA, a proto je dáno do karantény – postupuje oproti seriálu celovečerní film dál.

Zasvěcenému divákovi je představen starý známý svět se všemi svými typickými prvky, ať už specifičností humoru nebo využíváním klišé (na věky věků krásný odchod usmířených Homera a Marge vstříc západu slunce). Aluze dávají možnost vyzkoušet si znalosti kinematografie, některé scény a gagy zase znalost televizní série. Není proto divu, že výsledný dojem z díla je až schizofrenní: na jedné straně se dostavuje pocit uspokojení z toho, že film není horší než seriál, na straně druhé zklamání z toho, že není ani o chlup lepší. Simpsonovi ve filmu jsou zpracováním i výběrem témat zejména exkurzí do světa Springfieldu a působí především jako zdařilá demo verze televizní série.

Autor je šéfredaktor internetového měsíčníku 25fps.

Simpsonovi ve filmu (The Simpsons Movie).

USA 2007, 87 min. Režie David Silverman, scénář Matt Groening, James L. Brooks, Al Jean, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, David Mirkin, Mike Reiss, Matt Selman, John Swartzwelder, Mike Scully a Jon Vitti.