Jak se dělá kulturní centrum

S ředitelem písecké Sladovny Jiřím Hladkým

Návod na to, jak účelně a důstojně využít chátrající kulturní památku, by mohli dát na radnici v Písku. Město se totiž už před lety rozhodlo přebudovat objekt bývalé sladovny, dostavěné roku 1864, na kulturní centrum, které přivede nejen další turisty, ale zároveň bude místem, kde se budou každý den setkávat sami Písečtí.

 

Jak chcete Sladovnu oživit?

Nejvíc prostoru bude zabírat centrum ilustrace pro děti, které sestává z několika expozic. Bude to jednak sál věnovaný památce píseckého rodáka Radka Pilaře, dále výstavy s názvem Historie ilustrace pro děti a Jak se z ilustrace stává film. Je zde sál pro příležitostné výstavy, koncerty, divadelní představení. V podkroví je prostor pro přednášky, dílny, ateliéry nebo semináře. V budově je i dílna na keramiku a místo pro další menší galerii. Pronájem dvou pater doposud neopravené části budovy a jednoho opraveného sálu odsouhlasilo městské zastupitelstvo. Pokud vše dobře dopadne, měla by v těchto prostorách sídlo Filmová akademie Miroslava Ondříčka a galerie Prácheňského muzea v Písku. Pak zbývají neopravené prostory čtyř sklepů. V jedné jejich části by mohl být multifunkční sál pro filmové projekce, malé divadlo nebo malé hudební žánry.

 

Rozpočet na rekonstrukci Sladovny se pohybuje kolem 200 milionů korun. Myslíte si, že se tak vysoká investice do kultury vyplatí?

Investice do kultury se vždy vyplatí. Vedle vzdělání, sportu a výchovy je kultura další element, který má ten největší vliv na děti a mladé lidi. Vliv kultury, a sem patří i kultura mezilidských vztahů, jednání, bydlení, je nenahraditelný. Kvalitní kulturní akce nebo instituce propagují jméno města a ekonomicky prospívají i drobným a středním podnikatelům.

 

Vkládá Písek do kultury více peněz, než je zvykem? Je v tomto ohledu mezi českými městy výjimečný?

Město Písek je samo o sobě výjimečné. Jeho genius loci se nedá napodobit ani nikam přenést. Šrámkův stříbrný vítr, který se prohání mezi oblouky nejstaršího mostu u nás, měsíc se tu odráží nad zlatonosnou Otavou. Kdo věděl o naší historii více než August Sedláček a kdo naučil více mladých hrát na housle než Otakar Ševčík? Stačí? Písek ze svého rozpočtu na kulturu každoročně vyhrazuje něco kolem 22 milionů korun. Z těchto peněz částečně pokrývá výdaje kulturních organizací zřizovaných nebo založených městem a 6 milionů korun jde do kulturních grantů, o které se mají možnost ucházet všichni, kdo se kultuře v městě Písku věnují. Tato částka ovšem neobsahuje peníze na investiční akce, jako jsou třeba opravy kulturních zařízení.