Exoti z parku

Za pavilonem A na výstavišti Flora v Olomouci stojí neobvyklá výstavní síň – výstavní kontejner „36“. Když se na Floře koná výstava, otevřou se tu v okolí stánky s pivem, frgály, bramboráky; teď na podzim i s burčákem. Za „třicetšestkou“ pokračuje cestička ke kamennému památníku světového esperantského kongresu. Tolik k místu, nyní k funkci. Kontejner se sedmkrát do roka naplní tím nejaktuálnějším soudobým uměním. K jeho konzumaci ovšem musíte být členem tajné organizace OVH36 (Okruh vernisážových hostů 36) nebo alespoň v adresáři kurátorky. Normální člověk nemá šanci. Třeba ten přišedší na výstavu cizokrajných ptáků Exota 2007. Poté, co si v Áčku prohlédl stovky korel, papoušků, amazoňanů a loriů, není s to mezi vůní bramboráků a burčáku mentálně uchopit dvě neoznačené dopravní značky, odložené přes sebe jako dvě absurdní plechové vidličky na podlaze kontejneru.

Mám to štěstí, že ač nejsem členem tajné organizace OVH36, našel jsem v mailu zprávu od kurátorky Lenky Vítkové. „Pro výstavu Vesnice použil Jan Turner výstavní stánek jako jeden z elementů instalace. Na kraj asfaltky nalevo a napravo před stánek umístil dva jednoduché prototypy dopravních značek, jaké při průjezdu označují začátek a konec obce. (…) Jan Turner hovořil o vesnici z pohledu prázdnoty s odkazem na rozhovor, který vedl v pořadu Na plovárně Marek Eben se 14. dalajlamou: ,V tuto chvíli, když se na vás dívám, a když si zároveň vybavím prázdno, tak vás najednou vidím trochu jako fatu morganu. (…) Jestliže máte tohle na paměti (…), získáte pocit, že je kolem vás sice skutečná realita, ale zároveň je to pouhé zdání, pouhé vnější označení. Prázdno ale neznamená nicotu. Znamená nepřítomnost absolutní existence. Takže je zde existence, ale díky celé řadě různých faktorů, ne sama o sobě…´“

Nyní už rozumím: takže je zde současné umění, ale díky celé řadě různých faktorů, ne samo o sobě…

V pavilonu G pokračuje Exota soutěžní přehlídkou, v malých klíckách se tísní stovky kanárků. Nejméně nápadný zelenošedivý chudáček získal stužku Šampion výstavy. Čeho je moc, toho je příliš. Odcházím na kurs esperanta.

David Voda, Olomouc