Čas ukáže, kdo měl pravdu

Nový rektor AMU je maximálně spokojený

Jiří Hlaváč příští rok na AMU nahradí rektora Iva Mathého. V rozhovoru odpovídá na otázky, které směřují k období, kdy byl děkanem hudební fakulty. O personálním propojení školy s počítačovou firmou jsme psali v článku Tajemná hudební fakulta (A2 č. 48/2007).

Ve své koncepci píšete, že „rektor má sloužit cílům, potřebám a chodu školy, nikoli ambicím“. Zvolil jste tuto větu v souvislosti s tím, jak funkci rektora zastával Ivo Mathé?

Umělecké prostředí má svá specifika a jedním z nich je vyrovnaný poměr mezi ambicemi a skutečnými výsledky. To neposuzujeme sami a pro sebe, nýbrž na základě výsledků, které jsou průkazné v širokém povědomí umělecké obce i veřejnosti. Uplatnitelnost absolventů či ceny z mezinárodních soutěží jsou například jedním z ukazatelů, ale je jich samozřejmě mnohem více. A mne zajímá kvalita v oné umělecké rovině.

 

Mělo by se na současné správě AMU něco zásadního změnit?

Myslím, že musí jít o uměleckou náročnost, která má být prioritou každé umělecké školy. Ostatně svět nám mnohé napovídá a také se od nás učí. To vím z řady svých návštěv na desítkách uměleckých škol po celém světě.

 

Ivo Mathé je ve své koncepci oproti vám poměrně dost kritický. Kritizuje třeba neprůhledné hospodaření a byrokracii. Tyto jevy se na AMU vyskytují?

Nemám pocit, že je pan rektor Mathé vůči mně poměrně dost kritický, jak se snažíte zdůraznit. Je náročný řekněme v jiné složce, ale to neznamená, že proti sobě stojíme jako dva nesmiřitelní odpůrci. Často spolu diskutujeme a máme myslím korektní vztah. Každý hledáme optimální řešení daných problémů a teprve čas a výsledky odpovědí na otázku, kdo měl pravdu. Myslím ale, že vás ten čas nezajímá.

 

Mathé například zmínil nevýhodně uzavřenou smlouvu o pronájmu koleje Ubytovací zařízení AMU.

Tady vás zásadně opravím, jak vidíte, dopouštíte se chyb i vy, a to elementárních. Nešlo o kolej, nýbrž o prostory v rámci Ubytovacího zařízení AMU. Tedy o prostor pro ubytování hostů či případně ke komerčnímu pronájmu. A to je věcí názoru. Barterové smlouvy existují po desetiletí na celém světě, a kdyby byly tak nevýhodné, tak už dávno vzaly za své. Ateliér architekta P. Kupky poskytoval AMU po léta kompletní servis ohledně projektů při rekonstrukci objektů či při dalších prostorových změnách ve všech objektech AMU a kompenzací byla působnost onoho ateliéru ve zmíněných prostorách.

 

V jakém obchodním a personálním vztahu byly jednotlivé fakulty AMU s firmou JAAP -DATA?

Zde jsem zcela zajedno s odpovědí paní kvestorky (s. 2 – pozn. red.), kterou vám poskytla, a za sebe mohu říci, že jsem byl s prací a profesionalitou firmy JAAP-DATA vždy maximálně spokojen.

 

Týkaly se smlouvy HAMU s touto firmou jen správy počítačů, nebo i nákupu? O jaké částky šlo?

Šlo v prvé řadě o poskytnutí servisu na chod a minimalizování výpadků počítačové sítě. A ten byl včasný, odborný a korektní.

 

Jaké pravomoci měla tajemnice HAMU Anna Průšová za vašeho děkanování?

Jako tajemnice fakulty, k jejíž profesionalitě jsem choval a chovám důvěru. Jde o člověka velmi pracovitého a zodpovědného. Její práce pro školu byla podle mého soudu vždy přínosem.

 

Ivo Mathé byl dřív členem Správní rady AMU. Kritizoval v té době poměry na škole?

To je otázka pro pana rektora. Já jsem na zasedání Správní rady AMU byl zván jen jednou ročně, když jsem spolu s dalšími děkany předkládal vizi fakulty na další plánovaný rozvoj oborů, studijních programů či materiálně-technického vybavení.

 

Paní Tamara Čuříková si myslí, že za Mathého ve funkci rektora se situace na škole zhoršila, což kontrastuje s tím, co on kritizuje ve své koncepci. Zdá se vám také, že rektor o věcech rozhodoval sám nebo bez odpovídající diskuse? Narážím třeba na zřízení STA antény v Hartigovském paláci.

Pan rektor Mathé na sebe vzal zodpovědnost a nesl ji podle svého přesvědčení a záměrů. Každý, kdo nese zodpovědnost za chod i menšího subjektu, než je AMU, ví, o čem mluvím. Ten, kdo tak nikdy nečinil, je neinformovaný či informovaný jen zčásti a je podezíravý. Velmi snadno se dá na mnohé zapomenout. Šest let řízení HAMU jsem věnoval rozvoji školy dle svého nejlepšího přesvědčení a úmyslu. A stálo mě to mnoho sil a nervů, ale to už jsem vám naznačil v jiné souvislosti.