NG Třistatřicettři

Další cena pro mladé umělce

V červnu 2007 vypsala Národní galerie v Praze 1. ročník Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ pro mladé umělce do 33 let z České a Slovenské republiky. Stalo se tak z podnětu a na základě sponzorského daru společnosti Securitas, k níž se coby sponzor vzápětí připojily společnosti ČEZ a Trade Fides. Šestého prosince bylo rozhodnuto. Prvním laureátem se stala skupina Ztohoven.Z Veletržního paláce si po vernisáži výstavy finalistů a slavnostním vyhlášení odnesla 333 000 korun. Oceněné dílo zůstane po skončení výstavy v majetku Národní galerie jako součást jejích sbírek.

Trojky

Na počátku, kdy vznikala koncepce a mechanismus udělování ceny, vyvstala pochopitelně řada otázek. Jakým způsobem s danou sumou naložit? Zachovat peníze celistvé, nebo je raději rozdělit na menší obnosy? Kolik umělců v tom případě odměnit a v jaké výši? Podmiňovat udělení ceny nějakými závazky či podmínkami? Bylo třeba najít řadu odpovědí, z nichž by výsledně vzešla soudržná a smysluplná struktura ocenění s jasným posláním. Jako součást tohoto procesu se mimo jiné vynořila myšlenka pohrát si trochu s magií čísel a odlehčit tím závažnost celého řízení. Proběhlo ve znamení trojky – vítěz, mladší třiceti tří let, obdržel tři sta třicet tři tisíc korun, v komisi NG zasedlo třikrát tři porotců, pouze oproti původnímu záměru vybrat devět (3 x 3) finalistů došlo k organizačnímu posunu na jedenáct.

Finalisté

Přihlásilo se kolem 180 mladých tvůrců napříč uměleckým spektrem. Ve finále tak figuruje malba, fotografie, instalace, akce i video. Mělo by se tedy jednat o jakýsi průřez současnou mladou výtvarnou scénou pohledem komise NG. Finalisté Ceny NG 333 pro rok 2007 jsou: Ladislav Babuščák, George Hladík, skupina Kontextual, Markéta Korečková, Marek Kvetán, Pavla Malinová, Kryštof Rybák, Martin Šilhán, Jakub Špaňhel, Pawell Tichoň a skupina Ztohoven.

Koncepce nového ocenění je jednoznačná. Podporuje poměrně značnou finanční částkou jedinou osobnost, a to zcela bezpodmínečně. Jakým způsobem s penězi naloží, záleží posléze jen a jen na vybraném jedinci. Tato skutečnost je především výrazem snahy pozitivně stimulovat mladou uměleckou generaci k samostatnosti a přirozené zodpovědnosti. Bylo by jistě předčasné pokoušet se nyní hodnotit perspektivu příslušného záměru. Uvidíme. Náš výtvarný život nicméně rozhodně neoplývá dostatečnou, ba ani ucházející škálou podpůrných aktivit podobného typu a v tomto smyslu znamená každoroční Cena NG 333 nesporný přínos ve zpestření jinak poměrně fádního, protože málo konkurenčního a předem předvídatelného českého milieu.

Autorka je překladatelka a výtvarná publicistka.