Petra Pětiletá

Petra Pětiletá (1978) studovala v letech 2000–2005 na Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Davida a po jeho odchodu u Veroniky Bromové.

Podílela se na řadě výstav a projektů, mezi její nejznámější patří Miluj svůj život (2002), video Dialogue (2004) či performance s Janou Doubkovou Proud touhy (2003). Celou její tvorbou prostupuje sociální tematika, mezilidské vztahy a prostorové situace; kontrast životů a prostředí, zneklidňující „klid“, který na nás přenáší velmi nepříjemné pocity frustrace, trapnosti či uzavřenosti, leckdy až překračující hranice intimity.

Na fotografii Bez názvu se nachází anglická dělnice z balírny ovoce. Vystihuje naprosté zautomatizování člověka, jehož hodnoty jsou podrobeny hodnotě stroje. Autorka se snažila zachytit dělnici v momentě, kdy se s vypnutím stroje vypínají i její pohyby a na její tváři vidíme únavu, prázdnotu a odevzdanost bezvýchodnosti situace.

Kontrastem je fotografie Botky. Jejich lesk a exkluzivnost upoutají pozornost, avšak praktičnost či účelnost, dokonce i estetika ztrácí svůj význam. Jaký je smysl vyrábět bezúčelné a nepraktické věci, jež si nikdo nekoupí? Na povrch vystupuje prázdnota smyslu jejich existence.