Noviny pro vyvrhele

Aktuální zprávy o nepořádku

Czechtek Weblog je specifické médium. Formát blogu využívá především k monitoringu nejrůznějších médií. Témata, která si vybírá, jsou obvykle nějaké společenské střety: útoky neonacistů, policejní brutalita, perzekuce konzumentů lehkých drog, potlačování subkulturních aktivit, porušování lidských práv. Czechtek Weblog tak funguje jako jedinečné zpravodajství pro lidi, kteří, ať dobrovolně či nedobrovolně, stojí na okraji „systému“.

Czechtek Weblog najdete pod odkazem czechtek.bloguje.cz. Při pohledu na archiv článků zijstíte, že blog vznikl v květnu roku 2005 jako webová stránka, která se měla věnovat freetekno festivalu Czechtek. Tehdy měl Czechtek za sebou velký konflikt s policií v Boněnově v létě 2004. Policejní zákrok na Czechteku v Mlýnci o rok později však byl nad očekávání razantní. Následující vlna protestů přinesla do zatím jednočlenné redakce blogu nové členy. Mnozí z nich sami na vlastní kůži pocítili pádnost policejních obušků a nechtěli, aby další akt perzekuce freetekno subkultury jen tak vyšuměl do ztracena. Z původního individuálního „deníčku“ se stal živý mnohotematický web s podvratným potenciálem a velmi slušnou návštěvností.

Kritický monitoring

Weblog funguje jako monitoring médií – „krmí“ se tištěnými médii, televizním i rozhlasovým vysíláním a jejich online mutacemi, stejně tak jako zprávami z alternativních médií, jako jsou různé blogy, videodatabáze, weby s komiksy a podobně.

Každý den přibude několik aktuálních zpravodajských příspěvků, Czechtek Weblog tak poskytuje jakousi online výstřižkovou službu těm, kdo zaujímají stejně kritický postoj především ke státu a jeho represivním složkám.

Blog neobsahuje až na drobné výjimky vlastní články. Jde v podstatě „jen“ o editační práci. Článek je nutné vyhledat, podle potřeby zkrátit, opatřit jen výstižným titulkem či krátkým komentářem v záhlaví, najít k němu případně obrázky a související odkazy a publikovat jej. Protože monitoring by byl časově velmi náročný, využívá redakce blogu různé databáze článků a RSS čtečky, které díky různě nastaveným filtrům dodávají potřebný materiál. Redakce tak vlastně působí jako specifický gatekeeper – dveřník, který rozhoduje, zda se článek na blogu objeví či ne.

Od tekna ke squattingu

Kritéria výběru publikovatelných článků jsou velmi vágní. Redakce je totiž volné uskupení lidí a všichni mají přístupová hesla, tudíž i právo přidávat vhodné příspěvky dle vlastního uvážení. To, co se tedy na webu objeví, není předmětem žádné předem dané dohody.

Dnes Czechtek Weblog dávno nepíše jen o Czechteku, freeteknu či policejním násilí. „Samotné téma policejního zásahu na Czechteku postupem času přestalo být nosné. Chtěli jsme ale udržet pozornost k té kauze, a tak jsme začali přidávat věci, které s tím přímo nesouvisely, a postupně se to rozrostlo k tomuhle. Třeba squatting. Najednou jsme zjistili, že nikde není aktuální zmínka o squattingu, nikdo to nemonitoruje, tak jsme to tam hodili. Vzniklo to tak samovolně,“ popisuje vývoj blogu jeden z jeho tvůrců Bořek Zaoral.

Najdete tu články týkající se obecně lidských práv, korupce (u policie zejména), kriminalizace držení a užívání lehkých drog, zprávy z kulturního undergroundu, velmi časté jsou také kauzy perzekuce squatterství. Politické zpravodajství s příslušným podtextem zase obsahuje sekce „Vládní lži a jiná svinstva“. A nechybí ani rubrika „Z vesela“, kde se objevují tematické vtipy, komiksy, subverzivní reklamy, pouliční umění a podobně.

Vystřihni a nalep

Weblog tedy slouží všem, kdo jsou tak trochu na štíru se státní mocí. Nonkonformisté, technaři, pankáči, anarchisté, uživatelé lehkých drog, antifašisté, squatteři a všichni ostatní, kdo se stavějí ke světu kriticky, tu najdou velmi aktuální výběr relevantních zpráv. To je ve chvíli, kdy v České republice v podstatě neexistuje podobný typ zpravodajského média, naprosto zásadní. „Jedním z motivů je, že tady nic takového nebylo. Jsou tu nějaké weby, ale jsou úzce orientované.
Chyběly tu undergroundové noviny, prostě nějaká alternativa s širším záběrem. Freetekno se tam stále objevuje, ale není dominantní,“ říká Zaoral. Kritickou žurnalistiku u nás sice poskytují například Britské listy, A-kontra a z oblasti antifašismu web Antifa.cz, nicméně alternativní, nekomerční média se budou jen velmi těžko rovnat mainstreamovým médiím s jejich desítkami reportérů, editorů, korektorů a fotografů. Využívání mainstreamových zdrojů pro informování členů jakési opoziční kultury je proto velmi zajímavá strategie.

Ta výrazně připomíná postupy koláže, již s velkou oblibou využíval punk (a freetekno je v tomto ohledu jeho elektronickým sourozencem). Sběr a poskládání zdánlivě nesourodých prvků, které by stejně jako špinavé prádlo měly zůstat skryty, vytvářejí zvláštní amalgám hořké společenské kritiky. Články na Czechtek Weblogu jsou z velké většiny přejaté z mainstreamových médií, a jak se potvrdilo v mnoha výzkumech mediálních obsahů, mají tato média tendenci k potvrzování statu quo. Ve světě je řád, jeho narušení je zahlazeno policií, svět se díky užití technologií zdokonaluje, bojujeme za demokracii.

Pouhým výběrem a vytvořením jistého kontextu Czechtek Weblog tyto mýty narušuje. Svět přestává být klidným místem. Někteří lidé jsou si rovnější, ptáci uklovou odlišného jedince a moc korumpuje. Pokud vám z nějakého důvodu nepadne předem ulitá formička „normality“, „slušnosti“ či „dobrého vkusu“, je dobré mít svůj informační zdroj. Tím je pro takzvané vyvrhele v současnosti třeba právě Czechtek Weblog.

Autorka je redaktorka punk-feministického zinu Bloody Mary.